Kemian opetuksen kurssit

kurssikenno

Kemian opetuksen kurssit ovat ensisijaisesti tuleville kemian opettajille tarkoitettuja kursseja. Kemian opetuksen kursseilla perehdytään kemiaan opettamisen, opiskelun ja oppimisen näkökulmasta. Opetus perustuu tutkimuksesta ja kokemusta saatuun tietoon.

Aineopinnot (LuK-tutkinto)

Syventävät opinnot (FM-tutkinto)

Vaihtoehtoisia opintoja joko aineopintoihin tai syventäviin opintoihin:

Jatko-opinnot (FL/FT-tutkinnot)

  • 55112 Kemian opetuksen tutkimusmenetelmät, 5 op
  • 55038 Jatkokoulutusseminaari, 5 op
  • 55123 Tieteellinen viestintä ja vuorovaikutus I, 5 op
  • 55124 Tieteellinen viestintä ja vuorovaikutus, 5 op

Tarkemmat tiedot kurssien ajankohdista, esitietovaatimuksista, tavoitteista ja sisällöistä löytyvät WebOodissa.

Obs! Svenskspråkiga lärarstuderanden kan delta i kurserna. Föreläsningsspråket är finska, men projekt och övningar kan göras på svenska.

N.B. English-speaking students can take part in courses. Teaching is in Finnish, but exercises etc. can be made in English.

Täydennyskoulutukset

Opettajaksi opiskelevatkin ovat tervetulleita LUMA-keskus Suomen täydennyskoulutuksiin.