Opintojen ajoitusmalli

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO (180 op)

1. syksy
(opetusperiodi merkittynä ennen kurssin nimeä)

 • I Kemian orientoivat opinnot, 1op
 • I Atomit, molekyylit ja vuorovaikutukset, 5 op
 • I Henkilökohtainen opintosuunnitelma (aloitus)
 • I Orgaaninen kemia I, 5 op
 • I-II TVT-ajokortti, 3 op
 • I-II Johdatus kemian opetukseen, 3 op
 • II Energia, reaktiivisuus ja kemiallinen tasapaino, 3 op
 • II Liuoskemia, 3 op
 • II Toinen kotimainen kieli, 3 op tai vieraan kielen opinnot, 4 op
 • II Toisen opetettavan aineen opintoja tai vaihtoehtoisia opintoja, 3-4 op

1. kevät

 • III Turvallinen työskentely laboratoriossa, 1 op
 • III Termodynamiikka ja dynamiikka, 5 op
 • III Kemian perustyöt I, 3 op
 • III-IV Kemia elinympäristössä, 4 op
 • IV Epäorgaaninen kemia, 5 op
 • IV Kemian perustyöt II, 3 op
 • III-IV Toinen kotimainen kieli, 3 op tai vieraan kielen opinnot, 4 op
 • III-IV Toisen opetettavan aineen opintoja tai vaihtoehtoisia opintoja 4-5 op

2. syksy

 • I Epäorgaanisen kemian työt I, 4 op
 • I Henkilökohtainen opintosuunnitelma (päivitys)
 • I-II Tutkimuksellinen kemian opetus I, 5 op
 • II Orgaaninen kemia II, 5 op
 • I-II Toisen opetettavan aineen opintoja tai vaihtoehtoisia opintoja, 16 op

2. kevät

 • III Orgaanisen kemian työt I, 4 op
 • III-IV Kemian opetuksen keskeiset alueet I, 6 op
 • IV Kemian tietolähteet, 2 op*
 • IV Akateemisen kirjoittamisen perusteet, 1 op
 • IV Integroidut TVT-opinnot, 2 op
 • III-IV Toisen opetettavan aineen opintoja tai vaihtoehtoisia opintoja, 18 op

*kandidaatintutkielman aihe sovittava professori Maija Akselan kanssa ennen kurssia

3. lukuvuosi

 • I-II Opettajan pedagogiset perusopinnot, 25 op
 • I-IV Kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte, 6 op
 • I-IV LuK-seminaariesitelmä, 2 op
 • IV Henkilökohtainen opintosuunnitelma, 1 op
 • III-IV Toisen opetettavan aineen opintoja tai vaihtoehtoisia opintoja, 26 op

 

FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTO (120 OP)

1. syksy

 • I-II Kemia tieteenä, 5 op tai Kemian mallit ja visualisointi, 5 op**
 • I-II Kemian opetuksen keskeiset alueet II, 4 op
 • I-II Vihreä kemia: uusiutuvat raaka-aineet ja kestävä energia, 4 op
 • II Kemian historia, 4 op I-II
 • I-II Pro gradu -tutkielmaan sisältyvän Kemian opetuksen ja tutkimuksen seminaarin aloitus ***
 • I-II Vaihtoehtoisia kemian opintoja, 10 op
 • I Henkilökohtainen opintosuunnitelma (aloitus)

** kurssit järjestetään vuorovuosina

*** seminaarin voi aloittaa joko syyskuussa tai tammikuussa

1. kevät

 • III-IV Opettajan pedagogiset aineopinnot, 35 op
 • III-IV Pro gradu -tutkielmaan sisältyvä Kemian opetuksen ja tutkimuksen seminaari

2. lukuvuosi

 • I-IV Pro gradu -tutkielma, 40 op (sisältää opintojakson Kemian opetuksen ja tutkimuksen seminaari)
 • I-II Kemia tieteenä, 5 op tai Kemian mallit ja visualisointi, 5 op **
 • III-IV Tutkimuksellinen kemian opetus II, 5 op
 • IV Kypsyysnäyte
 • I-IV Vaihtoehtoisia kemian opintoja, 8 op
 • IV Henkilökohtainen opintosuunnitelma, 1 op