Opintokokonaisuusmerkinnät (kemia opettaja, pääaine)

Yleistä kemian opintokokonaisuusmerkinnöistä (kemian opettaja, pääaine)

Yksittäisten opintojaksojen suoritukset rekisteröidaan ilman eri pyyntöä, mutta opintokokonaisuudet kirjataan vain opiskelijan hakemuksen perusteella. Tutkintotodistusta pyydettäessä opintojen on oltava kokonaisuuksina (ks. alempana oleva taulukko).

Aineopintojen merkintää ei anneta ennen perusopintojen merkintää. Muut opinnot -merkintä (LuK ja FM) annetaan vasta sitten, kun pääaineen ja sivuaineiden merkinnät on koottu. Tällöin todetaan samalla koko tutkinnon asianmukaisuus ja suoritusten riittävyys.

VAADITUT OPINTOKOKONAISUUDET

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO (180 OP)

55110 Kemian perusopinnot (opettaja) (25 op)

55121 Kemian aineopinnot (opettaja) (51 op)

50042 LuK Muut opinnot (19 op)

Lisäksi oltava:

Toisen opetettavan aineen perus- ja aineopinnot (25 op + 35 op)

Opettajan pedagogiset perusopinnot (25 op)

VAADITUT OPINTOKOKONAISUUDET

FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTO (120 OP)

55145 Kemian syventävät opinnot (opettaja) (84 op)

Lisäksi oltava:

Opettajan pedagogiset aineopinnot (35 op)

Kemian opettajalinjan opintokokonaisuusmerkinnät antaa professori Maija Aksela. Muiden oppiaineiden merkinnät antaa asianomainen laitos.

Miten toimit?

Kun saat suoritettua kemian opintokokonaisuuden viimeisen kurssin, kannattaa samantien huolehtia irralliset kurssit yhdeksi kokonaisuudeksi opintosuoritusotteeseen.

Kaikkien opintokokonaisuuksien arvosana määräytyy opintojaksojen arvosanoista opintopisteillä painotetun keskiarvon mukaan.

  • Täytä opintokokonaisuuslomake. Opintokokonaisuuden sisältö ja opintopistemäärä riippuvat siitä, minkä vuoden tutkintovaatimuksia noudatat.
  • Lähetä lomake s-postin liitteenä tarkistettavaksi HOPS-ohjaajalle. Ilmoita viestissä myös, minkä vuoden tutkintovaatimuksia noudatat.
  • Saat vastausviestin HOPS-ohjaajalta. Valmistaudu korjaamaan lomakkeen sisältöä, jos näin pyydetään.
  • Hyväksytty lomake tulostetaan täällä yksikössä.
  • Professori Maija Aksela allekirjoittaa hyväksytyn opintokokonaisuuden  ja huolehtii sen rekisteröintiin.
  • Jos opintomerkintä ei ilmesty WebOodiin muutaman viikon kuluessa, ota yhteyttä Kemian laitoksen opintotoimistoon.

Opintokokonaisuuksien rekisteröimisen jälkeen opiskelijan on täytettävä tutkintotodistuksen pyyntölomake ja toimitettava se ml-tiedekunnan kansliaan.

Kemian laitos