Opettajan pedagogisista opinnoista

Opettajan pedagogiset opinnot (60 op) suoritetaan opettajankoulutuslaitoksella (OKL) ja harjoittelukouluissa.

Ensin suoritetaan pedagogoiset perusopinnot (25 op) ja sitten pedagogiset aineopinnot (35 op). Niiden opiskelun voi jakaa eri vuosille, mutta niiden opiskelujärjestystä ei saa muuttaa.

Pedagogiset perusopinnot (25 op)

  • suoritetaan syyslukukaudella
  • sisältävät opetuksen perusharjoittelun
  • kuuluvat LuK-opintoihin
Pedagogiset aineopinnot (35 op)

  • suoritetaan kevätlukukaudella
  • sisältävät soveltavan ja syventävän opetusharjoittelun
  • kuuluvat FM-opintoihin

Opetusharjoittelut suoritetaan aina kahdessa opetettavassa aineessa. Opetusharjoitteluihin vaaditaan tietyt aineenhallintarajat eli tietty määrä pääaineen ja toisen opetettavan aineen opintoja ja tiettyjen kurssien suorittamista.

Opettajankoulutuslaitokselta aineenopettajankoulutuksen amanuenssilta saa tietoa kaikista opettajan pedagogisiin opintoihin liittyvistä asioista.

Tiesitkö? Kemian opetuksen keskus Kemmassa ja Kemianluokka Gadolinissa on mahdollista suorittaa opettajan pedagogisiin opintoihin kuuluva soveltava opetusharjoittelu. Jos tämä mahdollisuus kiinnostaa, olethan yhteydessä Kemman koordinaattoriin.

Edellytykset opintojen suorittamiselle

Opetusharjoittelut suoritetaan aina kahdessa opetettavassa aineessa: pääaineessa ja toisessa opetettavassa aineessa.

Opetusharjoitteluihin vaaditaan tietyt aineenhallintarajat. Jotta pääsisit suorittamaan opetusharjoittelujaksoja, sinulla on oltava riittävä määrä pää- ja toisen opetusaineen opintoja suoritettuna.

Hakeminen opintoihin

Opettajan pedagogisten opintojen suoritusoikeutta voi hakea keväisin helmi-maaliskuussa. Haku on tarkoitettu yliopistossa jo opiskeleville tutkinto-opiskelijoille, jotka eivät ole vielä kemian aineenopettajalinjalla.

Hakemisessa täytetään hakulomake, johon liitetään myös valokuva. Hakulomakkeen määräpäivään mennessä palauttaneet kutsutaan haastatteluun, jossa kysytään esimerkiksi, miksi haluaa kemian opettajaksi. Päätös linjalle pääsemisestä tulee toukokuun loppuun mennessä. Valitut saavat oikeuden suorittaa pedagogiset opinnot.

Erilliset opettajan pedagogiset opinnot

Opettajan pedagogiset opinnot on myös mahdollista suorittaa erillisinä ylemmän korkeakoulututkinnon (FK/FM) tai jatkotutkinnon (FL tai FT) suorittamisen jälkeen, yhden lukuvuoden aikana.

Opettajan koulutuslaitoksen (OKL) painopistealueina ovat työtavat ja arviointi sekä yleinen kasvatustiede. Pedagogiset erillisopinnot eivät sisällä Kemian opettajankoulutusyksikön yhdeksää kurssia, joilla painottuvat kemian tieto ja pedagoginen sisältötieto.

Lisätietoa voit kysyä käyttäytymistieteellisestä tiedekunnasta ja matemaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta.

Erillisiä opettajan pedagogisia opintoja suorittavilta opiskelijoita ei vaadita kurssin Kokeellisuus kemian opetuksessa I suorittamista ennen syventävään harjoitteluun pääsemistä.

Lisätiedot