HOPS

HOPS eli henkilökohtainen opintosuunnitelma on pakollinen osa sekä kemian opettajan LuK- että FM-tutkintoa.

HOPSin tekeminen aloitetaan heti opintojen alussa ja sitä tarkistetaan ja täydennetään vuosittain. Opiskelijan on itse oltava aktiivinen HOPSin päivittämisessä.

HOPSista saa opintosuoritukset (1 op) sekä kandidaattiopintojen viimeisenä että maisteriopintojen viimeisenä vuonna .

Toimintaohjeet HOPSin tekemiseen

 • Tee heti syyslukukauden alussa itsellesi HOPS.
  • HOPS voi olla tavallinen .doc- tai .odt-tiedosto.
  • Merkitse HOPS:iin kurssien perään, milloin aiot kurssin suorittaa tai onko se jo suoritettu (esim. syksy 2015  tai Suoritettu).
 • Suunnittele oma HOPSisi niin, että
  • se noudattaa tutkintovaatimuksissa olevaa kurssijärjestystä. Tutkintovaatimukset, joiden mukaan opiskelet, voivat olla aloittamisvuotesi mukaiset tai sitä myöhemmät . (Ennen vuotta 2005 aloittaneilla ne ovat vuoden 2005 tai sitä myöhemmät.)
  • opinnot tähtäävät ensin LuK-tutkintoon ja vasta sitten FM-tutkintoon. Huomioi tämä myös pedagogisten opintojen osalta: perusopinnot > LuK-tutkinto ja aineopinnot > FM-tutkinto.
  • pyrit suorittamaan 30 op / lukukausi eli 60 op / lukuvuosi. Tämä on virallinen suositus.
 • Varaa HOPS-ohjaajaltasi henkilökohtainen HOPS-ohjausaika.