Opiskelijatoiminta

Elämä ja opiskelukin maistuu paremmalta, kun tutustuu muihin opiskelijoihin. Kemian opettaksi opiskelun ohessa on hyvä myös luoda elinikäisiä verkostoja ja tutustua tuleviin kollegoihin.

Kemian opettajankoulutuyksikön suunnitteluryhmä

Haluaisitko mukaan vaikuttamaan ja kehittämään kemian opettajien koulutusta?

Kemian opettajaksi opiskelevien suunnitteluryhmä kehittää kemian opettajien koulutusta ja opetustarjontaa, järjestää tapahtumia, luo innostavaa ja rohkaisevaa opiskeluilmapiiriä sekä verkostoi opiskelijoita, opettajia ja tärkeitä hallinnon ja teollisuuden sidosryhmiä.

Tehtävänsä toteuttamiseksi ja tukemiseksi ryhmä keskustelee ja ottaa kantaa, arvioi kemian opettajain koulutuksen sisältöä, tekee ehdotuksia ja aloitteita laitoksen opetuksen kehittämistyöryhmälle ja hallinnolle, järjestää tapahtumia ja ekskursioita sekä tekee yhteistyötä Kemian laitoksen opettajien, Kasvatustieteellien tiedekunnan, harjoittelukoulujen, opiskelijajärjestöjen ja hallinnon ja teollisuuden sidosryhmien kanssa.

Jokainen kemian opettajaksi opiskeleva (kemia pääaineena tai toisena opetettavana aineena) ja kemian opetuksen jatko-opintojen suorittaja voi hakea jäseneksi suunnitteluryhmään. Hakemukset lähetetään suunnitteluryhmän puheenjohtajalle sähköpostilla (tanja.luostari(at)helsinki.fi).

Suunnitteluryhmään kuuluvat opiskelijat Hanna Mustikkaniemi(puheenjohtaja), Julia Halonen,  Matias Jääskeläinen, Pinja Lindholm, Tanja Luostari, Essi Purhonen, Iisa Rautiainen, Sofia Selenius ja Kaisa Väätäinen sekä henkilökunnasta Maiju Tuomisto.

Opiskelijajärjestöt edistävät yhteisöllisyyttä ja valvojat etuja

Opiskelijoiden ainejärjestöt edistävät yhteisöllisyyttä ja mm. asettavat opiskelijoiden edustajia yliopiston hallintoon.

Kemian opettajaksi opiskelevalle tärkeitä ainejärjestöjä ovat mm. Helsingin yliopiston kemistit ry (HYK) ja Helsingin aineenopettajiksi opiskelevat ry (HAO).