Kemian oppimispelin testausta ja yhteistyötä opettajankoulutuksessa

Pelillistäminen ja pelit opetuksessa ovat  nouseva trendi,  kemian opettajankoulutusyksikkö on tässäkin aallonharjalla. Yksikössä vietettiin mukava iltapäivä kahden opettajaopiskelijan kehittämän pelin testauksen parissa.

Aineenopettajan pedagogisiin opintoihin sisältyvällä Opettaja työnsä tutkijana -kurssilla tutkiva opettajuus viedään käytäntöön. Opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat oman, oppimiseen ja opetukseen liittyvän tutkimuksen. Yhtenä vaihtoehtona oli valmistaa pedagoginen tuote, kehittää valmista materiaalia opettajien käyttöön. Työparini Toni Silvennoisen kanssa olemme aina pyrkineet yhteisissä projekteissamme tekemään jotain uutta ja erilaista, nyt päädyimme kehittämään pedagogisen tuotteen.

Aloitimme pohtimalla kemian opetuksen ja sen yhteiskunnallisen statuksen linkittämisen ongelmaa.  Oppilaat kokevat kemian ja muiden luonnontieteiden opiskelun vaikeaksi ja omasta arjesta etäällä olevaksi.
Oppimispelien merkitys on tunnistettu ja tunnustettu opiskelumotivaation ja oppimisen kannalta hyödylliseksi.
Matematiikan opetussuunnitelman perusteissa oppimispelit mainitaan esimerkkinä innostavasta yhteistoiminnallisesta työtavasta. Lautapelit ovat muutenkin mitä parhainta ajanvietettä.
Pohdimme työparini kanssa oppimispelien tarjoamia mahdollisuuksia ja aloimme kehittää kemia-aiheista oppimispeliä. Kohderyhmäksi valitsimme peruskoulun yhdeksäsluokkalaiset.

Kemian aineenopettajaopinnoissa tehdään paljon ryhmätöitä opintojen aikana. Yhteistyö ei jää vain oman ryhmän kanssa työskentelyyn kurssin aikana, vaan auttamishalua löytyy muulloinkin.
Niin tälläkin kertaa. Pelimme ensimmäistä versiota tulivat testaamaan innolla niin toiset kemian aineenopettajaopiskelijat kuin tohtorikoulutettavat. Mukaan mahtui myös yksi aivan muun aineen opettajaopiskelija.
Odotimme jännityksellä pelin ensitestausta. Nyt nähtäisiin, onko oppimispeli-ideastamme mihinkään.

Halusimme, että testaajat ovat tyytyväisiä ja pelin testaajille tarjottiin sekä pelaamisen riemua että makeita herkkuja.
Voi pojat, että saimmekin erittäin tarkkaavaista palautetta ja kehitysehdotuksia. Pelatessa havaittiin esimerkiksi, että kehittämämme pelin pelimekaniikka oli toimiva.

Testaus ja siitä saatu palaute oli jatkon kannalta meille erittäin hyödyllistä, jotta pystyimme jatkamaan oppimispelimme hiomista timantiksi.

Hauskaa riitti koko porukalla. Voittajasta ei liene epäselvyyttä.

Pelin suunnittelussa saimme apua sekä Kemian opettajankoulutusyksikön tutkimusjulkaisuista (esim. Tuomisto, 2015; Tuomisto 2016) että innostuneelta henkilökunnalta On hieno asia, että yksikkömme asiantuntijat tarjoavat omaa osaamistaan ja tukevat opiskelijoita projekteissa.

Vielä kerran suuret kiitokset huikealle testauspaneelillemme:  Alisa, Jaana, Jaakko, Joona, Julia, Kaisa ja Katriina.

Yhteistyöllä ja jaetulla asiantuntijuudella lähikehityksen vyöhykkeelle ja sen yli!

Teksti: Topias Ikävalko

Kuvat: Laura Kokko

 

Lähde mukaan 14 päivän haasteeseen!

Kestävä kehitys opetuksessa -kurssitiimi haluaa haastaa Kemian opettajankoulutusyksikön 14 päivän haasteeseen kestävämmän tulevaisuuden puolesta!

Valitse asia, jonka haluat muuttaa päivittäisessä elämässäsi muuttaaksesi omaa elämääsi ja/tai yhteiskuntaamme kestävämmäksi. Voit esimerkiksi muuttaa ruokavaliotasi tai liikkua ainoastaan pyöräillen.Valitse haaste ‘lähtötilanteesi’ mukaan; joillekin toinen asia voi olla todellinen haaste, kun taas toisille se on arkipäivää. No Plastic -video antaa yhden hyvän esimerkin itsensä haastamisesta.


Haluamme osoittaa, että jokainen voi haastaa myös itsensä tekemään pieniä tekoja ympäristön ja kestävämmän yhteisön puolesta.”  -Kestävä kehitys opetuksessa -kurssitiimi


Teksti: Kestävä kehitys opetuksessa -kurssitiimi
Kuva: Arjan Tupan (Flickr, CC0)