Veli-Matti Vesterinen väitteli kemian opettajankoulutuksen kehittämisestä

Lauantaina 17.11.2012 yksikkömme opettaja ja opintoneuvoja Veli-Matti Vesterinen väitteli aiheesta Luonnontieteen luonne kemian opetuksessa: Kemian opettajankoulutuskurssin kehittäminen (engl. Nature of science for chemistry education: Design of chemistry teacher education course).

Vastaväittäjänä oli professori Fouad Abd-El-Khalick, University of Illinois at Urbana-Champaign, USA, ja kustoksena oli professori Markku Räsänen.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis -palvelussa.

Kemian opettajankoulutusyksikkö julistautui syrjinnästä vapaaksi alueeksi

Kemian opettajankoulutusyksikkö on julistautunut syrjinnästä vapaaksi alueeksi. Yksikön henkilökunta on  sitoutunut kohtelemaan kaikkia opiskelijoita, yhteistyökumppaneita ja henkilökuntaa yhdenvertaisesti riippumatta henkilön sukupuolesta, iästä, etnisestä alkuperästä, uskonnosta tai vakaumuksesta, mielipiteestä, terveydentilasta, vammaisuudesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta. Syrjinnästä vapaa alue -merkki on näkevästi esillä yksikön sosiaalitilassa.

Mahdolliset ilmoitukset ja epäilykset syrjinnästä otetaan yksikössä vakavasti ja käsitellään aina luottamuksellisesti. Ilmoitukset tai epäilykset syrjinnästä voi toimittaa joko opintoneuvoja Veli-Matti Vesteriselle (veli-matti.vesterinen@helsinki.fi) tai  koordinaattori Maiju Tuomistolle (maiju.tuomisto@helsinki.fi).

Jos oma työyhteisösi haluaa osallistua kampanjaan, sitoutua syrjinnän lopettamiseen ja julistautua syrjinnästä vapaaksi alueeksi, ohjeet ilmoittautumiseen löytyvät sivustolta yhdenvertaisuus.fi.

Kemian laitos