Kemilärarutbildningsenhet är en del av Kemiska institutionen vid Helsingfors universitet. Denna enhet har som uppgift att utbilda blivande kemilärare, forska i kemins didaktik samt samarbeta med de övriga lärarutbildningsenheterna inom universitetet. Huvudsyftet med kemilärarutbildningen är att utbilda entusiastiska och kunniga lärare inom kemi, kemins didaktik och pedagogik.

Kemiska institutionen