ActSHEN

ActSHEN (Action for Sustainability in Higher Education in the Nordic region) on pohjoismainen yhteistyötutkimushanke, jossa kehitetään lähestymistapoja korkeakouluopetukseen kestävän kehityksen tukemiseksi. Lähestymistavoissa korostuu opiskelijoiden aktiivisuus esimerkiksi opiskelijakeskeisen opiskelun kautta. Hankkeessa on luotu periaatteita kestävän kehityksen opetukseen, joita on jo sovellettu Helsingin yliopiston kestävä kehitys opetuksessa – kurssilla.

Nordplus rahoittaa hanketta, ja siinä on mukana Helsingin yliopisto, Islannin yliopisto, Tukholman yliopisto, Uppsalan yliopisto, Telemarkin tutkimusinstituutti ja Islannin taideakatemia.

Helsingin yliopiston osalta hankkeesta vastaavat Maija Aksela (professori), Jaana Herranen ja Sakari Tolppanen.