Opetuksen suunnittelu ja uudet avaukset

Opetuksen kehittämistä ja suunnittelua opiskelija sydämessä

Kemian opettajankoulutusyksikössä opetus on kansainvälisesti korkeatasoista. Opetusta kehitetään alan tutkimustietoa hyödyntäen. Lisäksi vahvaa yhteistyötä tehdään LUMA-keskuksen ja siihen kuuluvan Kemma-keskuksen sekä eri sidosryhmien, kuten Opetushallituksen ja elinkeinoelämän kanssa.

Opetuksen suunnittelu yhteisöllistä. Opiskelijat antavat kurssien aikana, viimeisillä kurssikerroilla ja WebOodissa palautetta kursseista, joita muokataan palautteen perusteella entistä paremmiksi.

Kevään ja syksyn opetuksen suunnittelu- ja kehittämispäivissä käydään yhteisöllisesti läpi eri kurssien sisällöt ja karkeat rakenteet sekä valitaan yksikön keskeiset teemat kullekin lukukaudelle. Mukana vaikuttamassa ovat yksikön opetushenkilökunta sekä opiskelijoita ainakin yksikön suunnitteluryhmästä.

Kurssin vastuuhenkilöt viimeistelevät kurssien rakenteet ja sisällöt. Myös tässä viimeistelyvaiheessa saadaan muilta palautetta.

Suunnitteluryhmän puheenjohtajalle tai henkilökunnan jäsenelle voi myös aina antaa palautetta ja ideoita opetuksen kehittämiseen.

Uudet avaukset

Kemian opettajankoulutusyksikön tehtävänä on kouluttaa tulevaisuuden kemian opettajia. Opetus on tutkimuspohjaista ja uusia avauksia tekevää. Opetusta kehitetään alan tutkimustieto hyödyntäen. Lisäksi vahvaa yhteistyötä tehdään LUMA-keskuksen, sen Kemma -keskuksen sekä eri sidosryhmien (Opetushallitus, elinkeinoelämä…) kanssa

Opetuksessa huomioidaan, millaista osaamista ja millaisia taitoja opettaja tulevaisuudessa tarvitsee. Koulussakin opittaviksi 2000-luvun taidoiksi määritellään:

 • Ajattelutavat. Luovuus, kriittinen ajattelu, ongelmanratkaisutaidot, päätöksentekotaidot ja oppiminen
 • Työtavat. Kommunikointi ja yhteistyö
 • Työkalut. Tieto- ja viestintätekniikka (TVT) ja informaation lukutaito
 • Maailmassa elämisen taidot. Kansalaistaidot, elämä ja ura, henkilökohtainen ja yhteiskunnallinen vastuu

Uusia avauksia yksikön opetuksessa ovat esimerkiksi:

 • TVT-sovellusten käyttö osana kaikkea opetusta
 • kestävän kehityksen huomioiminen opetuksen kursseilla
 • uudet opetusmenetelmät, kuten tutkimuksellinen oppiminen, oppimispelit, molekyyligastronomia,  argumentointi ja kysymykset
 • jatkuvan arvioinnin erilaiset tavat
 • uudet kurssit:
  • Luonnontieteiden kerho-opetus
  • Matematiikka ja luonnontieteet yhteiskunnassa
  • Media ja monilukutaito tiede- ja teknologiakasvatuksessa

Kuva: http://www.flickr.com/photos/alfon18