Tutkimusta kemian opetuksen kehittämiseksi

Kemian opettajankoulutusyksikössä tutkitaan kemian opetusta, opiskelua ja oppimista kouluopetukseen, kemian opettajankoulutukseen ja kemian korkeakoulutukseen liittyen.

Yksikön tutkimustuloksia hyödynnetään opetuksessa eri asteilla, opettajankoulutuksessa sekä kemian opetusmenetelmien ja oppimateriaalien kehittämisessä.

Opettajankoulutusyksikön tutkimuksen viisi painopistealuetta ovat:

  • Kemian käsitteet, mallit ja visualisointi opetuksessa
  • Kemia tieteenä: kemian historia ja filosofia opetuksessa
  • Tiede, teknologia, yhteiskunta ja ympäristö (STSE) kemian opetuksessa
  • Tieto- ja viestintätekniikka kemian opetuksessa
  • Tutkimuksellinen kemian opiskelu ja opetus

Kemian opetuksen tutkimus on ollut yksi neljästä Helsingin yliopiston kemian laitoksen tutkimuksen painopistealueista vuodesta 2004 lähtien. Kemian opettajankoulutusyksikkö on yksi Kemian laitoksen yhdeksästä tutkimusyksiköstä.

Missio, arvot ja visio

Kemian opettajankoulutusyksikön missio on kouluttaa tutkivia kemian opetuksen ja oppimisen asiantuntijoita erilaisiin tehtäviin yhteiskunnassa, tutkia kemian opetusta ja oppimista sekä edistää kemian alaa herättämällä ihmisten kiinnostusta kemiaa kohtaan.

Yksikön tutkimustoiminnan arvoja ovat luottamus ja yhteisöllisyys. Ne mahdollistavat luovan, kriittisen ja innovatiivisen toimintaympäristön, joka tuottaa korkeatasoista tieteellistä tutkimusta ja luo hyvinvoivan ja kehittyvän tutkimusyhteisön.

Kemian opetuksen tutkimus on pohja kemian ymmärtämisen tukemiselle ja laadukkaalle kemian opetuksen kehittämiselle perusopetuksesta korkeakouluihin. Kemian opettajankoulutusyksikön tavoitteena on olla korkeatasoinen kemian opetuksen tutkimuskeskus sekä Suomessa että kansainvälisesti.

Yksikön visio on nousta kansainvälisesti tunnetuksi ja arvostetuksi kemian oppimisen ja opetuksen huippututkimusyksiköksi 2022 mennessä.

Tutkimuksen arviointi

Kemian opettajankoulutusyksikön tutkimus arvioidaan osana koko Research Community for Mathematics and Science Education Research (RCMSER) -yhteisöä. Se koostuu matematiikan ja tiedeopetuksen tutkimusryhmistä Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä ja käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa.

Arviointiraportti vuodelta 2012 (pdf)