Tutkimusryhmä

Maija_2014
Professori Maija Aksela
Tutkimusryhmän johtaja

 

 

 

Kemian käsitteet, mallit ja visualisointi opetuksessa

FL Maiju Tuomisto
Ruoanvalmistuksen ja elinympäristön kemia oppimispeleissä

Kemia tieteenä: kemian historia ja filosofia opetuksessa

FM Simo Tolvanen
Kemian historia ja filosofia

Kestävä kehitys

FM Jaakko Turkka

Eheyttäminen sekä tiede, teknologia, yhteiskunta ja ympäristö (STSE) kemian opetuksessa

FM Outi Haatainen
Opettajien tukeminen eheyttävän kemian opetuksen toteuttamisessa oppiaineiden välisenä yhteistyönä ja arjen konteksteissa

FM Julia Halonen

FM Jaana Herranen
Lasten kemian kiinnostuksen ja ajattelutaitojen tukeminen ympäristökasvatuksella

FM Päivi Kousa
Erilaiset oppijat huomioiva yksilöllistävä kemian opetus arkielämän kontekstissa

Tieto -ja viestintätekniikka kemian opetuksessa

FM Eero Jalonen
Mielekäs kovalenttisen sidoksen opettaminen molekyylimallinnuksen avulla

FT, yliopistonlehtori Johannes Pernaa

Tutkimuksellinen kemian opiskelu ja opetus

FL Heidi Handolin-Kiilo
Kemian noviisiopettajien työelämän haasteet työuran ensimmäisinä vuosina