Kf240 Yhteiskuntafilosofia 2013

Kf240 Yhteiskuntafilosofia (3-5 op), kevät 2013. Alustava ohjelma:

1. Yhteiskunnan normatiivinen perusta: oikeudenmukaisuus, vapaus, tasa-arvo

12.3 Yhteiskuntafilosofian ala, tehtävät ja keskeiset käsitteet. Rawlsin teoria oikeudenmukaisuudesta.

13.3 Rawlsin poliittinen liberalismi. Teksti: John Rawls: “Justice as Fairness: Political not Metaphysical” (1985)

19.3 Rawlsin poliittinen liberalismi jatkuu. Walzer tasa-arvosta ja oikeudenmukaisuudesta. Tekstit: John Rawls: “Justice as Fairness: Political not Metaphysical” (1985) ja Michael Walzer: “Complex equality” kirjasta Spheres of Justice (1983)

20.3 Luento peruttu. Tekstit: Iris Marion Young: “Displacing the Distributive Paradigm” (osa) ja “Five Faces of Oppression” kirjasta Justice and the Politics of Difference (1990) ja Emmanuel Renault: “Struggles of Justice” (s. 100-108) kirjasta Balibar, Mezzadra, Samaddar (toim) The Borders of Justice (2012)

26.3 Liberalismin muodot, filosofisen oikeudenmukaisuus tarkastelun ulottuvuuksia

27.3 Kulttuuri ja multikulturalismi. Teksti: Will Kymlicka: “The New Debate over Minority Rights” kirjasta Politics in the Vernacular: Nationalism, Multiculturalism and Citizenship (2001).

to 28.3 oppimispäiväkirjan ensimmäisen osan palautus.  Otsikko: Oikeudenmukaisuus, myös kulttuurin näkökulmista (luentojen ja tekstien perusteella)

viikko 14, pääsisäisloma, ei luentoja

2. Yhteiskuntajärjestyksen ongelma

9.4 Yhteiskuntajärjestys filosofisena ongelmana. Johdatus demokratiaan. Teksti: Ross Harrison “Self-Rule” (1993)

10.4 Liberalismi, republikanismi, demokratia. Tekstit: Ross Harrison “Self-Rule” (1993), Jürgen Habermas “Three Normative Models of Democracy” (1994)

16.4 Deliberatiivinen demokratia. Teksti: Seyla Benhabib: “Deliberative Rationality and Models of Democratic Legitimacy” (1994)

17.4 Agonistinen demokratiakäsitys ja keskustelu politiikan määritelmästä. Teksti:  Jacques Rancière “Democracy, republic, representation” (2006)

23.4 Kriittinen teoria yhteiskuntafilosofiana

24.4 Krittinen teoria jatkuu: Habermas, Foucault. Vapaaehtoinen teksti: Michel Foucault: “The Subject and Power” (1982)

ma 29.4 oppimispäiväkirjan toisen osan palautus. Otsikko: Yhteiskuntajärjestyksen ongelma ja demokratian haasteita