Klassikkokirjasto

Siirry Klassikkokirjastoon:

klassikkokirjasto.kansalliskirjasto.fi

Suomalainen klassikkokirjasto on

  • kattava ja lähdekriittinen kokonaisuus suomalaista suomen- ja ruotsinkielistä kaunokirjallisuutta sekä siihen liittyvää tutkimustietoa
  • kulttuurihistoriallinen resurssi koko maan tutkimukselle, koulutukselle ja kansansivistystyölle
  • verkossa kaikkien vapaassa käytössä.

Klassikkokirjasto suunnitellaan mahdollisimman laajalle käyttäjäkunnalle. Tekstit ovat mm. erilaisten opetus- ja tutkimushankkeiden vapaassa käyttössä kouluissa ja yliopistoissa, niin kotimaassa kuin ulkomailla.

Klassikkokirjastoa kehitetään kieliteknologian menetelmiä hyödyntäen sekä seuraamalla humanistisen tutkimuksen digitalisoitumisessa tapahtuvaa kehitystä. Aineisto tuotetaan kansainvälisiä standardeja noudattaen, mikä takaa sen helpon uudelleen käytön ja muunneltavuuden.

Klassikkokirjasto jakautuu neljään osaan, jotka palvelevat erilaisia tiedontarpeita.

  1. Digitaalinen kirjasto PDF-muodossa: klassisen suomalaisen (suomen- ja ruotsinkielisen) kaunokirjallisuuden digitaalinen kokoelma. Sisältää eheitä tekstikokonaisuuksia (tuotantoja) ja hakutyökaluja. Pilottivaiheessa valitaan erilaisia ja eri aikakausien kirjailijoita ja tuotantoja. Klassikkokirjastoon kuuluvat tekstit ovat OCR-luettuja, mikä mahdollistaa tekstinsisäiset haut. OCR-skannattu aineisto oikoluetaan ja julkaistaan PDF-tiedostojen lisäksi tekstimuodossa.
  2. Bibliografinen tiedosto: tutkimusbibliografia kunkin kirjailijan yhteyteen. Sisältää hakuindeksoinnin. Myöhemmässä vaiheessa julkaistaan myös arvostelubibliografia.
  3. Kirjailijatiedosto: matrikkelitiedot ja elämäkerrallinen bibliografia sekä linkitykset Kansallisbiografiaan ja Biografiskt lexikon för Finland -tietokantaan.
  4. Kotimaisen kirjallisuuden digitaalinen vuosikirja Joutsen ‒ Svanen: suomalaista kirjallisuutta koskeva tieteellinen aikakauslehti. Suomen-, ruotsin- ja englanninkielinen referee-julkaisu, joka sisältää korkeatasoisia tutkimusartikkeleita, kirja-arvosteluja, haastatteluja ja katsauksia. Pilottivaiheessa toimitetaan kolme julkaisua. Julkaisee myös teemanumeroita.