Hankkeessa mukana

Hankkeen toteuttajat:

Yhteystiedot:

Lähetä palautetta:

Klassikkokirjastoon liittyvää sisällöllistä palautetta, digitointiehdotuksia ym. lähetetään osoitteeseen:klassikkokirjasto-palaute@helsinki.fi

Teknisissä ongelmissa (Doriassa) käytetään Dorian palauteosoitetta: doria-oa@helsinki.fi

Rahoittajat:

  • Koneen Säätiö
  • Opetus- ja kulttuuriministeriö
  • Liisa Santalan rahasto
  • Svenska kulturfonden
  • Helsingin yliopisto
  • Kansalliskirjasto
  • Helsingin yliopiston kirjasto