University homepage | Suomeksi | På svenska | In English

Nytt: Blogg

Konsumentforskningscentret’s blogg.

Konsumentforskningscentret

Välkommen!

Konsumentforskningscentret är den nyaste enheten vid institutionen för politik och ekonomi. Centret övergick till institutionen från arbets- och näringsministeriet i början av 2015.

Vid centret forskar man i konsumtionens och konsumtionssamhällets utveckling utgående från samhällsstrukturer och konsumenter. Forskningen karakteriseras av problemorientering och tvärvetenskaplighet.

Vid forskningen använder man deltagande metoder på ett kritiskt sätt. Man bedriver även aktionsforskning och stöder utvecklingen av innovationer med hjälp av forskning. Därutöver forskar man i konsekvenserna av ekonomiska fenomen och politik för konsumenter och konsumtionssamhället.