Yliopiston etusivulle | Suomeksi | På svenska | In English

Koulutuskeskus Sinoa

0075

  • Koulutuskeskus Sinoa on toiminut vuodesta 2007 lähtien Kouvolan Kasarminmäellä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian Kouvolan yksikön yhteydessä toteuttaen kiinan kieleen, kulttuuriin ja liiketoimintaan liittyen moninaista yhteistyötä sekä alueellisten, että kansallisten yhteistyökumppanien kanssa.
  • “Sinoa” on johdannainen “sinologiasta”, kiinan kielten ja kulttuurien tutkimuksesta.
  • Visionamme on toimia sillanrakentajana akateemisen tutkimuksen, alueellisen vuorovaikutuksen ja työelämätarpeiden välillä Suomen ja Kiinan välillä tähdäten keskinäisen yhteistyön, ymmärryksen ja ystävyyden kasvuun.
  • Keskuksemme palvelee niin yrityksiä, yhteisöjä ja organisaatioita, kuin yksittäisiä kansalaisiakin.
  • Tarjoamme mm. kiinan kieleen, politiikkaan, yhteiskuntaan, kulttuuriin, talouteen ja historiaan liittyvää koulutusta ja konsultointia. Toimintamuotoihimme kuuluvat myös soveltava tutkimus, erilaiset kehittämishankkeet sekä käännös- ja tulkkauspalvelut.
  • Sinoa on osa Helsingin yliopistoa ja toimii yhteistyössä mm. Helsingin yliopiston Konfutse-instituutin kanssa.