Sanoma Pro onlinesta Fokus

Sanoma Pro Onlinepalvelu (JuridiikkaOnline ja Yritysonline) on muttanut nimeä ja uusi nimi on Sanoma pro Fokus. Palvelu koostuu jatkossa seuraavista Fokus-kokonaisuuksista: Juridiikkafokus Talousfokus ja Verotusfokus

Yritysonlinen teokset löytyvät Talousfokuksesta tai Verotusfokuksesta.

E-kirjat löytyvät Helkasta.

http://sanomapro.fi/tyoelama/fokus