Hallituksen kokous 02/2013

Kansantaloustieteen opiskelijat ry

Hallituksen kokous 2/2013, pöytäkirja

Aika: Torstai 24.1.2013 klo 18:00

Paikka: Uusi Ylioppilastalo, Beauvoir-sali

Paikalla: Anton Nikolenko, Nea Hänninen, Pentti Jämsä, Samuli Sadeoja, Meri Sintonen, Maaria Koski, Aliisa Koivisto, Inari Ojala, Anu Rämö, Juho Heinisuo, Joonas Mattsson, Miska Widgren, Jukka Kovanen, Iida Piippo, Ville Voutilainen (kohdat 1-6), Kimmo Nevanlinna, Suni Tuomainen (kohdat 8-14)

 

1. Kokouksen avaaminen

 • Kokous avattiin klo 18.02.

 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

 • Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

 

3. Esityslistan hyväksyminen

 • Esityslista hyväksyttiin.

 

4. Talous

 • Taloudellisessa tilanteessa ei muutoksia parin viikon takaiseen eli taloudellinen tilanne hyvä.

 

5. Alumniasiat

 • Alumnijärjestöä yritetään saada tunnetummaksi
 • Alumnijärjestölle tehdään myös omat nettisivut.
 • KTTO:lta edustus alumnien vappujuhlaan.
 • Olemme huolissamme alumnitoiminnan tilasta ja tulevaisuudesta

 

6. Toiminta

 

6.1. Menneet tapahtumat

 

 • Arkun siivous 21.1, Arkku saatiin siivottua kuuden osallistujan voimin.
 • KYE:n halko 21.1, Anton ja Janne kävivät
 • Alina-koulutus 22.1, 2 osallistujaa
 • Paneelikeskustelusuunnittelukokous 23.1, 2 osallistujaa
 • Kapitaalin suunnittelukokous 23.1, 7 osallistujaa
 • Kannun haalarisitsit 23.1,  KTTO:lta 23 osallistujaa

 

 

6.2. Tulevat tapahtumat

 

 • Alina-vuoro 6.2 on peruttu
 • Bouffe-sitsit 19.2 klo 18.30, kokous tulossa lähempänä sitsejä, kunhan Bouffen hallitus on vaihtunut
 • KYE-hassuttelu 27.1 @ Kuppala, Samuli järjestää ruuat, KTTO juomat
 • Valtsikan speksi 22.2
 • Oppiainekahvit ja palautetilaisuus 19.2 klo 14–16, KTTO järjestää kahvit ja pullat
 • Vuosikokous 11.2, vuosikokouksen jälkeen jatkuu normaalilla hallituskokouksella, aikataulusta Doodle myöhemmin
 • Evli-excu 14.2 klo 14
 • Kansissitsit 9.3, järjestetään KY-talolla, suunnittelukokous 27.1 Kuppalassa
 • NASDAQ-seminaari 15.3
 • Kannun merkkimarkkinat 4.2. klo 12, tarvitaan kaksi myyjää paikalle
 • Statuksen sitsit 29.3, Sos&Kom mukaan
 • KTTO<3MEDIA 11.4, Medialta palataan asiaan

 

 

7. Posti

 • Sihteeri oli hakenut postin ja se luettiin.

 

8. Tiedotus ja web-asiat

 • tapahtumakalenteri on tehty nettisivuille
 • s-postilistan suodatusta jatketaan
 • KTTO:n jäsenrekisteriin liittymistä pitää painottaa tulevaisuudessa enemmän

 

9. Hallituksen jäsenet esittelevät ideoitaan ja suunnitelmiaan ensi vuodelle

 • Urheilu: Tankotanssi, Megazone, sulkapalloturnaus syksylle, laskettelureissu Leville/Rukalle(?)

 

11. Toimikunnat

 • Vuosijuhlatoimikunta miettii juhlapuhujaa

 

12. Muut esille tulevat asiat

 • KTTO sai kaksi risteilylahjakorttia
 • Viskikerho pitää luultavasti Kuppalassa ensimmäisen tilaisuutensa kaikille halukkaille.
 • KTTO:lle uusi laulu

 

13. Seuraavasta hallituksen kokouksesta sopiminen

 • 11.2 vuosikokouksen yhteydessä, luultavasti jälkeen

 

14. Kokouksen päätös

 • Anton päätti kokouksen klo 19.12

Hallitusken kokous 01/2013

Kansantaloustieteen opiskelijat ry

Hallituksen kokous 1/2013, pöytäkirja

Aika: ma 9.1.2013 klo 18:00

Paikka: Kuppala

Paikalla: Anton Nikolenko, Nea Hänninen, Pentti Jämsä, Meri Sintonen, Maaria Koski, Aliisa Koivisto, Mattias Lagerspetz, Suni Tuomainen, Anu Rämö, Juho Heinisuo, Joonas Mattsson, Miska Widgren, Jukka Kovanen, Ilona Ylikoski, Iida Piippo, Ville Voutilainen, Samuli Sadeoja (kohta 9), Kimmo Nevanlinna

 

1. Kokouksen avaaminen

– Anton avasi kokouksen klo 18.04

 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

-Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

 

3. Esityslistan hyväksyminen

– Esityslista hyväksyttiin

 

4. Talous

– Taloudellinen tilanne hyvä ja liikkumavaraa on. Yritetään säästää 55-vuotisjuhliin, jotka pidetään 2014.

 

5. Toiminta

5.1. Menneet tapahtumat

 • Kuppalasitsit 19.12.2012 ja jatkot; 53 osallistujaa

 

5.2. Tulevat tapahtumat

 • KYE-hippalot; KTTO järjestää tilan
 • KYE-halko 21.1
 • Alina-vuoro 6.2, Statuksen kanssa jotain, jos ei käy Statukselle, vuoro annetaan pois
 • Bouffe-sitsit 19.2
 • Valtsikan speksi, lippuja hankittu 15
 • Vuosikokous alustavasti 11.2. klo 17; yritetään yhdistää johonkin muuhun kokoukseen
 • KTTO<3Media-sitsit 11.4
 • Kansis-sitsit; maaliskuun keskivaiheilla
 • Vuosijuhlat 16.11.

 

5.3. Päättämättä

 • Oppiainekahvit laitoksen kanssa; Pentti selvittää asiaa
 • Arkun siivous; Doodle

5.4. Excut

 • Evli-excu; Ville ehdottanut päiväksi 14.2.

 

6. Posti

-Sihteeri oli hakenut postin, joka käytiin kokouksessa läpi. Lisäksi olemme tietoisia HYY:n ainejärjestötoimintakampanjasta.

-Päätettiin lähettää joulukortit sähköisesti ensi jouluna.

 

7. Nimenkirjoitusoikeudet

-Päätettiin siirtää nimenkirjoitusoikeudet vanhan hallituksen puheenjohtajalta Ohto Soininvaaralta ja taloudenhoitaja Meri Sintoselta uuden hallituksen puheenjohtajalle Anton Nikolenkolle ja taloudenhoitaja Nea Hänniselle.

 

8. KTTO:n tilinkäyttöoikeuksien ja pankkitunnusten siirtäminen

– Päätettiin siirtää tilinkäyttöoikeudet ja  pankkitunnukset Nooan säästöpankin tililtä

440520-221506 taloudenhoitaja  Nea Hänniselle ja puheenjohtaja Anton Nikolenkolle.

 

9. Hallituksen jäsenet esittelevät ideoitaan ja suunnitelmiaan ensi vuodelle

– Töitä ja kaljaa sekä Tiedettä ja viiniä -tilaisuudet järjestetään opintosihteeri Pentti Jämsän toimesta. Töitä ja kaljaa järjestettäisiin alustavasti maalis-huhtikuun aikana ja Tiedettä ja viiniä syksyllä.

– KY:n kanssa kaavaillaan enemmän toimintaa täksi vuodeksi.

– Sähköpostilistoja moderoidaan.

– Vaihto-opiskelijoita yritetään saada tänä vuonna enemmän ainejärjestön toimintaan mukaan.

– Kapitaalin ensimmäinen kokous järjestetään heti kohta pian.

-Excuista tehdään reportaasit Kapitaaliin.

– Alumnitoimintaa yritetään parantaa.

 

10. Toimikunnat

– Päätettiin perustaa yrityssuhdetoimikunta, kulttuuritoimikunta ja vuosijuhlatoimikunta

 

11. Muut esille tulevat asiat

-Meri ja Anton edustavat Moodi ry:n vuosijuhlissa 2.2.2013. KTTO antaa rahaa lahjan antamiseen.

– Kimmo Nevanlinnasta kultturikoordinaattori Juho Heinisuon ja Anu Rämön lisäksi hoitamaan kulttuuritilaisuuksia.

– KTTO:lle hankitaan lippu.

 

12. Seuraavasta hallituksen kokouksesta sopiminen

– Seuraava hallituskokous on alustavasti 22.1. klo 18

 

13. Kokouksen päätös

– Anton päätti kokouksen klo 20.26

 

Vaalikokous 2012

Kansantaloustieteen opiskelijat r.y.

Sääntömääräinen vaalikokous – pöytäkirja

Aika: ma 29.10.2012 klo 19:00

Paikka: Alina-sali, Uusi ylioppilastalo (Mannerheimintie 5 A), 3. kerros.

1. KTTO ry:n puheenjohtaja Ohto Soininvaara avasi kokouksen kello 19:04

2. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous oli kutsuttu koolle sääntöjen määräämässä ajassa, ja kokouskutsu sekä esityslista olivat esillä sääntöjen määräämillä kanavilla.

3. Kokouksen järjestäytyminen

– Valittiin Ohto Soininvaara kokouksen puheenjohtajaksi.

– Valittiin Markus Paasiniemi kokouksen sihteeriksi.

– Valittiin kahdeksi (2) pöytäkirjantarkistajaksi Tuuli Tähtinen ja Juhani Koskinen.

– Valittiin kahdeksi (2) ääntenlaskijaksi Niko-Matti Ronikonmäki ja Ville Voutilainen.

4. Ehdolle yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2013 asettuivat Anton Nikolenko ja Samuli Sadeoja. Äänestyksen jälkeen puheenjohtajaksi valittiin Anton Nikolenko.

5. Yhdistyksen taloudenhoitajaksi vuodelle 2013 valittiin yksimielisesti Nea Hänninen.

6. Yhdistyksen opintosihteeriksi vuodelle 2013 valittiin yksimielisesti Pentti Jämsä.

7. Valittiin yhdistyksen hallitukseen vuodelle 2013 kuusi jäsentä sekä kolme varajäsentä äänestämällä.

Varsinaiset jäsenet:

Meri Sintonen

Maaria Koski

Samuli Sadeoja

Aliisa Koivisto

Mattias Lagerspetz

Inari Ojala

Varajäsenet:

Suni Tuomainen

Anu Rämö

Juho Heinisuo

8. Valittiin kahdeksi (2) toiminnantarkastajaksi Ville Voutilainen ja Ozan Yanar ja heille varajäseniksi Ohto Soininvaara ja Markus Paasiniemi

9. Valittiin kapitaalin päätoimittajaksi vuodelle 2013 Joonas Mattsson.

10. Päätettiin perustaa yrityssuhdetoimikunta.

11. Keskusteltiin yrityssuhdevastaavan roolista, sekä ktto:n hallituksen valintatavasta. Kehoitettiin vuoden 2013 hallitusta miettimään KTTO:n sääntöjä tältä osin.

12. Ohto Soininvaara päätti kokouksen 21.14.

Liite 1: Läsnäolijat:

Kansantaloustieteen opiskelijat ry:n sääntömääräinen vaalikokous 29.11.2012 läsnäolleet ja äänioikeutetut henkilöt:

Ohto Soininvaara

Markus Paasiniemi

Elias Erämaja

Aleksi Paavola

Samuli Sadeoja

Tuuli Tähtinen

Katariina Pentti

Anton Nikolenko

Juhani Koskinen

Henrik Vartiainen

Mattias Lagerspetz

Joona Widgren

Jukka Kovanen

Inari Ojala

Maaria Koski

Anu Rämö

Suni Tuomainen

Josefina Isola

Juho Heinisuo

Joonas Mattsson

Kimmo Nevanlinna

Anton Alm

Eero Järvilehto

Martti Kaila

Nea Hänninen

Iida Piippo

Ilona Ylikoski

Tatu Räsänen

Pentti Jämsä

Miska Widgren

Niina Arvila

Niko-Matti Ronikonmäki

Ville Voutilainen

Ozan Yanar

Aliisa Koivisto

Meri Sintonen

Jussi Hakala

Juho Anttila

Lauri Pullinen

George Lapinlampi

Leevi Kerkelä

Jesse Saukkosaari

Janne Kolemainen

Matti Tikkanen

Halko 14/12

Kansantaloustieteen opiskelijat r.y.

Hallituksen kokous 14/2012 — pöytäkirja

 

ma 17.12.2012 klo 17:00

kokoushuone Marx, Uusi ylioppilastalo

paikalla: Ohto, Niko-Matti, Anton, Ville, Kimmo, Suni, Mattias, Markus, Henrik, Juho,  Meri, Samuli, Atro (kohdat 1-5), Lauri.

 

 1. Kokouksen avaus

– Ohto avasi kokouksen kello 17:07.

 

 1. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

– Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 1. Esityslistan hyväksyminen

– Esityslista hyväksyttiin

 

 1. Talous

– Meri kertoi taloustilanteesta.

 

 1. Toiminta

 

5.1. Menneet tapahtumat

29.11. Nasdaq-excu, vaalikokous ja pikkujoulut, 40 osallistujaa, 96 pikkujouluis

2.12. HVK 2,  30 osallistujaa.

4.12. Laitoksen kokous, Ville ja Pentti osallistuivat. Ville kertoi kokouksen kulusta. Keskusteltiin valtiotieteellisen tiedekunnan yhteisistä opinnoista.

5.2. Tulevat tapahtumat

19.12. Kuppalasitsit, tällä hetkellä 31 ilmottautunutta. Ville, Anton, Juhani, Samuli ja Meri lupasivat huolehtia tarjoiluista.

10.-11.1. Hallituksenvaihtomöksä, Henksu lupasi hakea avaimet.

Alina-varaukset ensi vuonna 6.2. ja 11.4.

5.3. Muu toiminta

 

Kulttuuri, ei lisättävää.

Urheilu, ei lisättävää

Yrityssuhdetoimikunta, ei lisättävää

Kannun valiokunnat, ei lisättävää.

 

 1. Kapitaali

– Todettiin, että vuoden 2012 4. lehti jää tekemättä.

 

 1. Posti

– Sihteeri ei ollut ehtinyt hakea posteja.

 

 1. Toimintakertomus ja ensi vuoden hallituslaisten perehdyttäminen

– Keskusteltiin hallituslaisten perehdyttämisessä.

 

 1. Muut esille tulevat asiat

– Todettiin, että VOO:n lahja oli surkea.

– Päätettiin ostaa KTTO:lle lippu.

– Ohto kiittää toimijoita kuluneesta vuodesta.

 

 1. Kokouksen päätös

– Ohto päätti kokouksen klo 17:59.

Halko 13/12

Kansantaloustieteen opiskelijat r.y.

Hallituksen kokous 13/2012 — pöytäkirja

Niko-Matti Aliisa, Meri, Mattias, Ville, Samuli, Markus, Aleksi, Ohto, Janne.

 

ma 26.11.2012 klo 20:00

kokoushuone Marx, Uusi ylioppilastalo

 

 1. Kokouksen avaus

–        Ohto avasi kokouksen kello 20:04.

 

 1. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

– Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 1. Esityslistan hyväksyminen

– Esityslista hyväksyttiin.

 

 1. Talous

– Meri kertoi taloustilanteesta.

 

 1. Toiminta

 

5.1. Menneet tapahtumat

17.-18.11. Vujut, jatkot ja sillis. 97 ihmistä., jatkoilla 420 osallistujaa.

 • Keskimäärin onnistuneet.
 • Aloitettiin riittävän aikasin.
 • Vuosijuhlatoimikuntaa ei saatu aktivoitua.
 • Jatkot median kanssa olivat hyvä idea.
 • Silliksen ruokatarjoilua olisi voinut parantaa. Tila oli hyvä.

Sulkapalloturnaus 14 osallistujaa

Futsal 24 osallistujaa

Bouffen vuosijuhlat 24.11. Janne edusti.

 

5.2. Tulevat tapahtumat

29.11. Nasdaq-excu klo 16 Meni täyteen. Näyttää hyvältä, vaalikokous klo 19, tarvitaan 4 eriväristä lappupinoa. pikkujoulut n. klo 21.

2.12. HVK 2. Espan saunalla. Kaikki hallituslaiset tervetulleita.

4.12. Laitoksen pikkujoulut. Ville ja ehkä Juhani menee.

13.12. Kannun pikkujoulusitsit.

17.12. Tuutorit+hallitus –safkat. Stonesiin mennään. Samuli varaa.

19.12. Kuppalasitsit. Tod. Näk cocktailsitsit.

10.-11.1. Hallituksenvaihtomöksä. Atro on varannu.

5.3. Muu toiminta

 

Kulttuuri ei ole

Urheilu

Yrityssuhdetoimikunta Ei lisättävää

Kannun valiokunnat Ei lisättävää.

 

 1. Alinan varauskierrokset

 

 • Saatiin tavoittelemamme 11.4.
 • Tavoitellaan 1.2.
 • Bouffella 19.2.
 • KYE hoitaa kansissitsit

 

 1. Kapitaali

– Hyvältä näyttää. Mainostetaan kun paperiversio tulee.

– Ohto selvittää viimeisen numeron pakollisuutta.

 

 1. Posti

– Sihteeri ei ollut ehtinyt hakea posteja

 

 1. Muut esille tulevat asiat

– Keskusteltiin verkkolevyn käytöstä.

– Double McBeefissä on paljon lihaa.

– Atro on ruma laiskimus

 

 1. Seuraavasta kokouksesta sopiminen

– Doodle seuraavasta kokouksesta.

 

 1. Kokouksen päätös

– Ohto päätti kokouksen klo 2116