KTTO:n kannanotto

KTTO:n hallitus päätti kokouksessaan 8/2009 kirjoittaa kannanoton koskien uuden
suurlaitoksen nimeä sekä uuden laitosjohtoryhmän kokoa. Kannanotto on luettavissa täällä.

 

Kannanotto                                        2.9.2009

Viitaten keskusteluumme kansantaloustieteen laitoksen johtajan Tapio Palokankaan kanssa.

Kansantaloustieteen opiskelijat (KTTO) ry. ehdottaa, että uuden laitoksen
englanninkieliseksi nimeksi tulisi ”Department of Economics and Political Sciences”
nykyisen ehdotuksen ”Department of Economic and Political Studies” sijaan. Edellisessä
vaihtoehdossa termit ”economics” ja ”political sciences” ovat vakiintuneita käsitteitä ja
kuvaavat paremmin laitoksen todellisia oppiaineita. Suomen- ja ruotsinkieliset
nimiehdotukset ovat mielestämme hyvät.

Laitosjohtoryhmän kooksi KTTO kannattaa 12 tai 15 hengen elintä. Yhdeksän hengen
johtoryhmä on liian pieni suhteessa oppiaineiden määrään.

Tämän lisäksi toivomme, että KTTO olisi jatkossakin mukana kansantaloustieteen oppiaineen
epävirallisissa tapaamisissa ja keskustelutilaisuuksissa, jotta pystyisimme vaikuttamaan
ajankohtaisiin asioihin myös oppiainetasolla.

Kansantaloustieteen opiskelijat ry.

Paul Stenbäck
puheenjohtaja

Leave a Reply