Uusi tut­ki­mus pal­jas­taa suo­ma­lais­ten ras­va­so­tien tais­te­lu­ken­tät

Suomessa on kiistelty ravinnon rasvojen terveellisyydestä toistuvasti ja useiden vuosikymmenien ajan. Kiistojen ytimessä on keskustelu siitä, ovatko eläinrasvat ihmisten terveydelle haitaksi vai hyödyksi. Helsingin yliopiston tuore tutkimus paljastaa, että kiistat eivät ole koskeneet vain rasvojen terveellisyyttä.Tutkimuksessa analysoitiin Helsingin Sanomissa käytyjä rasvakiistoja vuosina 1978–2013.- Havaitsimme, että koko ajanjakson on kiistelty myös siitä, kuka on oikea asiantuntija rasva-asioissa, mihin oikeanlainen asiantuntemus perustuu ja miten tutkimustuloksia tulee tulkita. Nämä kiistat jatkuvat edelleen, toteaa hankkeen johtaja, dosentti, Piia Jallinoja, Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskuksesta. Lue lisää:

http://blogs.helsinki.fi/pjallino/2016/06/08/fat-debates-and-fat-consumption-in-finland-new-publications/

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195666316302239

Tervetuloa kuluttajatutkimuskeskuksen sivuille!

Kuluttajatutkimuskeskus on politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksen uusin yksikkö, joka siirtyi laitokselle työ-ja elinkeinoministeriöstä Helsingin yliopistoon vuoden 2015 alussa.

Keskuksessa tutkitaan kulutuksen ja kulutusyhteiskunnan kehitystä yhteiskunnan rakenteiden ja kuluttajien lähtökohdista. Ongelmakeskeisyys ja monitieteisyys kuvaavat tutkimuksen luonnetta.

Tutkimuksessa hyödynnetään kriittisesti osallistavia menetelmiä, tehdään toimintatutkimusta ja tuetaan innovaatioiden kehittämistä tutkimuksen keinoin. Lisäksi tutkitaan talouden ilmiöiden ja politiikan vaikutuksia kuluttajiin ja kulutusyhteiskuntaan

Lue lisää