University homepage | Suomeksi | På svenska | In English

Henkilöstö

Tutkijat

Tutkimushenkilöstön yhteystiedot ja asiantuntemus
Tietoa tutkimuksesta Tuhat-tietokannasta.

Jallinoja Piia, johtaja, yliopistotutkija,
puh. 02 941 20900, 050 360 3166, piia.jallinoja(at)helsinki.fi
Terveyskulttuuri, terveyden edistäminen, ruokavalinnat ja niiden perustelut, ruokakiistat, ruokakulttuurit, muotidieetit
Tuhat-tietokanta

Aalto Kristiina, projektisuunnittelija,
puh. 02 941 20901, 050 573 8894, kristiina.aalto(at)helsinki.fi
Kotitalouksien ajankäyttö ja kulutus, kotitaloustuotannon ja kotityön arvo, kotitalouspalvelut, tekstiilien hoitokäytännöt ja hoito sekä tekstiilien kierrätys

Heiskanen Eva, tutkimusjohtaja,
puh. 02 941 20903, 050 321 0190, eva.heiskanen(at)helsinki.fi
Energiapolitiikka, uudet energiaratkaisut, kuluttajien energiankäyttötavat, kestävä kulutus, uuden teknologian käyttöönotto ja hyväksyttävyys

Honkela Nina, tutkijatohtori,
puh. 02 941 20904, 050 375 7900, nina.honkela(at)helsinki.fi
Tiedon integraatio ympäristö- ja terveyskysymyksissä (erit. kemikaalit), kestävyysindikaattorit ja -skenaariot, sosio-kognitiivinen innovaatiotutkimus

Hyvönen Kaarina, projektisuunnittelija,
puh. 02 941 20905, 050 573 9176, kaarina.hyvonen(at)helsinki.fi
Sähköinen liikkuminen, uusien teknologioiden omaksumisen käytännöt

Jauho Mikko, yliopistotutkija,
puh. 02 941 20906, 050 574 4869, mikko.jauho(at)helsinki.fi
Terveys- ja ravitsemuspolitiikka, terveyskäsitykset, elämäntavat ja riskit, ruokakohut

Järvinen Raija, tutkimusjohtaja,
puh. 02 941 20907, 050 591 2784, raija.jarvinen(at)helsinki.fi
Yksityiset ja julkiset palvelut, turvallisuus ja riskienhallinta, kuluttajien talous, kuluttajien palveluihin ja talouteen liittyvä käyttäytyminen ja päätöksenteko

Kaarakainen Minna, yliopistotutkija,
puh. 02 941 20908, 050 574 4732, minna.kaarakainen(at)helsinki.fi
Hyvinvointipolitiikka, palvelujärjestelmät, hyvinvointiorganisaatiot, ohjausmekanismit, asiakkuudet ja osallistaminen hyvinvointipalveluissa

Koistinen Katri, tutkijatohtori,
puh. 02 941 20909, 050 596 5543, katri.koistinen(at)helsinki.fi
Palvelut (erit. vähittäiskaupassa), kaupan maantiede ja kaupunkisuunnittelu

Kytö Hannu, yliopistotutkija,
puh. 02 941 20911, 050 574 4839, hannu.kyto(at)helsinki.fi
Kaupunkitutkimus, asuminen, maan sisäinen muuttoliike, alue- ja yhdyskuntarakenne, segregaatio, julkiset ja yksityiset palvelut

Lammi Minna, yliopistotutkija,
puh. 02 941 20912, 050 469 0321, minna.lammi(at)helsinki.fi
Kulutusyhteiskunnan historia ja kehitys, kulutusviestintä (erityisesti visuaalinen viestintä), kulutuksen sosiaalinen rakentuminen

Lehtinen Anna-Riitta, projektisuunnittelija,
puh. 02 941 20913, 050 574 4389, anna-riitta.lehtinen(at)helsinki.fi
Kotitalouksien taloudenhallinta, talousosaaminen, (yli)velkaantuminen, viitebudjetit (kohtuullinen kulutus)

Matschoss Kaisa, tutkijatohtori,
puh. 02 941 20914, 0400 871 597, kaisa.matschoss(at)helsinki.fi
Ihmisten osallistaminen, kestävä kehitys ja osallistuminen, kuluttajan toimijuus energiajärjestelmässä, sosiotekniset transitiot, energiatehokkuus

Niva Mari, yliopistotutkija,
puh. 02 941 20916, 050 574 4967, mari.niva(at)helsinki.fi
Ruokakulttuuri, syömisen käytännöt, poliittinen ja eettinen ruoan kulutus, terveellisyyskäsitykset Tuhat-tietokanta

Pantzar Mika, tutkimusjohtaja,
puh. 02 941 20917, 0400 490 791, mika.pantzar(at)helsinki.fi
Kulutuksen muutos; tulevaisuudentutkimus; innovaatiotutkimus; big ja small data; liikunnan, terveyden ja onnellisuuden taloustiede; talouspolitiikan retoriikka; datatalous

Peltoniemi Ari, projektisuunnittelija,
puh. 02 941 20918, 050 574 3634, ari.s.peltoniemi(at)helsinki.fi
Hinta- ja markkinatutkimukset, poliittisten ohjauskeinojen (erityisesti veromuutosten) kuluttajavaikutukset, elintarvikeketjun toiminnan arviointi

Peura-Kapanen Liisa, projektisuunnittelija,
puh. 02 941 20919, 050 574 4978, liisa.peura-kapanen(at)helsinki.fi
Kuluttajien taloudenhallinta, nuorten talousosaaminen

Rask Mikko, yliopistotutkija,
puh. 02 941 20921, 050 322 2012, mikko.rask(at)helsinki.fi
Innovaatiopolitiikka, osallistuva päätöksenteko, deliberaatioteoria, tulevaisuudentutkimus, riskienhallinta

Repo Petteri, yliopistotutkija,
puh. 02 941 20922, 0400 737 968, petteri.repo(at)helsinki.fi
Kestävät innovaatiot, uudet verkkopalvelut, yritysten tuotekehitys, innovaatio- ja kuluttajapolitiikan toimivuus

Ruckenstein Minna, yliopistotutkija,
puh. 02 941 20923, 0400 871 598, minna.ruckenstein(at)helsinki.fi
Kulutuksen antropologia, arjen ja talouden aikaulottuvuudet, lapsuus ja talous, arvonluonti, raha, digiterveys, itsenmittausteknologiat

Salo Tuula, projektisihteeri
puh. 02 941 20924, 050 368 7366, tuula.a.salo(at)helsinki.fi

Timonen Päivi, yliopistotutkija,
puh. 02 941 20926, 050 343 3138, paivi.timonen(at)helsinki.fi
Kulutuskapitalismi, eurooppalainen kuluttajapolitiikka, käyttäjälähtöiset innovaatiot yrityksissä, luonnon kuvat taloudessa, viihtyisä kaupunki

Yli-Kauhaluoma Sari, yliopistotutkija,
puh 02 941 20927, 050 302 8275, sari.yli-kauhaluoma(at)helsinki.fi
Tietointensiivinen työ, teknologisten innovaatioiden kehittämistyö, kaupunkitila ja -rytmit