University homepage | Suomeksi | På svenska | In English

Tutkimus

Kuluttajatutkimuskeskuksessa tutkitaan kuluttajien käyttäytymistä, kuluttajien osallisuutta ja kulutukseen kohdistuvia ohjauskeinoja monitieteellisesti.

Kuluttajien käyttäytymisen ja kulutuksen ymmärtäminen. Tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää, selittää ja ennakoida kulutusta ja sen muutoksia eri toimijoiden tiedontarpeiden näkökulmasta. Kulutuksen merkityksen kasvuun, ympäristöongelmiin, digitalisoitumiseen sekä väestömuutoksiin liittyvät kulutustapojen muutokset asettavat uudistuspaineita mm. yksityisille ja julkisille palveluille, kaupalle, liikkumiselle, asumiselle ja tuotannolle.

Kuluttajien osallisuus. Tutkimus tukee toimivien, luonnonvaroja säästävien ja oikeudenmukaisiksi koettujen palvelujen, tuotteiden ja markkinoiden kehitystä siten, että kuluttajien kokemuksia ja näkemyksiä huomioidaan. Kuluttajat voivat olla vaikutusvaltaisia toimijoita yhteiskunnassa ja markkinoilla.

Kulutukseen kohdistuvat ohjauskeinot. Tutkimus tukee päätöksentekoa analysoimalla kulutuksen ja markkinoiden ohjauskeinoja sekä niiden vaikutuksia ja toimivuutta. Toimivien ohjauskeinojen ominaisuuksia ovat tavoitteenmukaisuus, ymmärrettävyys ja hyväksyttävyys.

Tutkimusta tehdään Tekesin, Suomen Akatemian, Euroopan unionin sekä ministeriöiden osarahoituksella.