Opiskelu

Kieliteknologia on useiden alojen solmukohta, joka tarjoaa monipuolisia suuntautumisvaihtoehtoja. Siinä yhdistyvät kielitiede, informaatioteknologia, kognitiotiede, puheentutkimus, psykologia, käännöstiede ja jopa filosofia. Käytännössä kyse on yleensä luonnollisen kielen mallintamisesta ja käsittelemisestä koneellisesti. Monet hyödylliset sovellukset kuten tekstinkäsittelyohjelmien tavutus- sekä oikolukumoduulit, elektroniset sanakirjat sekä käännösohjelmat, tiedonhakumenetelmät ja matkaviestinteknologia ovat kieliteknologian tuotteita.

Opiskelijavalinnat

Oletko koskaan miettinyt…

  • miten junien kuulutukset toimivat?
  • miksi kännykän automaattinen tekstinsyöttö ei annakaan sanoja juuri haluamassasi järjestyksessä?
  • mihin esimerkiksi automaattinen puheentunnistus perustuu?

Oletko kiinnostunut kielistä ja humanistisista aineista, mutta toisaalta suuntautunut myös teknisesti tai matemaattisesti? Etkö osaa valita kaikkien kiinnostavien alojen välillä? Pidätkö erilaisista kielistä ja hauskoista ongelmanratkaisutehtävistä? Mikäli vastasit myöntävästi edes osaan edellä esitetyistä kysymyksistä, kieliteknologian oppiaine on juuri oikea valinta sinulle.

Kieliteknologialla ja yleisellä kielitieteellä on yhteinen valintakoe ja myös opintojen suorittaminen aloitetaan yhteisesti. Suoritettuasi yleisen kielitieteen ja kieliteknologian yhteiset perusopinnot voit vapaasti valita, kumman aineista valitset pääaineeksesi.

Hae opiskelemaan Opintopolku.fi -palvelun kautta:

Sijoittuminen työelämään

Kieliteknologit työllistyvät varsinaisten oman alan yritysten lisäksi yleensä esimerkiksi it-alalle, käännöspalveluihin, ohjelmistoyrityksiin, kustannusyhtiöihin tai telealalle. Monipuolinen humanismia ja teknologiaa yhdistävä koulutuspohja avaa kuitenkin ovia myös muualle, esimerkiksi ohjelmistoyrittäjän uralle. Huomionarvoista on se, että kieliteknologia ei pääaineena anna mahdollisuutta valmistua (aineen)opettajaksi.

Lisätietoa sijoittumisesta työelämään nykykielten laitoksen verkkosivuilla.

Elias-robotti