Author Archives: Eerika AM Koskinen-Koivisto

About Eerika AM Koskinen-Koivisto

Olen tutkijatohtori kansatieteen oppiaineessa.

Yleisökaivaukset / Public excavations / Arkeologalaš roggamat 7.–16.8.2017

Lapin synkkä kulttuuriperintö -hanke (Helsingin ja Oulun yliopistot) ja saamelaismuseo Siida järjestävät yhdessä yleisökaivaukset toisen maailmansodan aikaisella saksalaisella sotilasalueella Inarin Kaamasen kylässä 7.–16.8.2017.

Edellisvuonna 2016 kaivaukset järjestettiin Inarin kylässä saksalaisen sotilassairaalan alueella. Tällä kertaa kohteena on kaksi toisen maailmansodan aikaista saksalaista tukikohtaa Inarin Kaamasen Haaraldinjärvellä ja Hyljelahdessa, joissa on ollut vankileirit neuvostoliittolaisille ja muille sotavangeille ja pakkotyöläisille.

Historioitsija Lars Westerlund on yhdistänyt Hyljelahden leirin saksalaisten rangaistusleiriin (Polarstraflager), jossa majoitettiin myös venäjänjuutalaisia sotavankeja. Sotavangit osallistuivat molemmilla leireillä tienrakentamiseen ja metsätöihin, ja Haaraldinjärvellä lisäksi saksalaisten sotilaslentokentän rakennustöihin.

Hankkeemme on tutkinut aiempina kenttäkausinaan saksalaisten vankileirejä ja nämä tutkimukset ovat jo nyt valaisseet monia teemoja, joista ei löydy tietoa kirjallisista lähteistä. Esimerkiksi vankien elin- ja majoitusoloista, suhteesta vartijoihin, sekä vankileirien tilallisista järjestelyistä on saatu uutta tietoa. Vankileirejä ja niiden tutkimusta voi hyödyntää myös linsseinä, joiden kautta tarkastellaan erilaisia laajempia, yleismaailmallisia kysymyksiä, esimerkiksi käsityksiä vangeista sekä asenteita heitä kohtaan ja luonnon ja ihmisten suhteita.

Toivotamme vapaaehtoiset tervetulleiksi tutkimaan kanssamme. Osallistujien tulee rekisteröityä sähköisen ilmoittautumisjärjestelmän kautta. Mukaan otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä 10 osallistujaa. Vapaaehtoisten täytyy järjestää itse oma majoituksensa , ruokailunsa sekä päivittäinen kulkemisensa kaivauspaikalle.

On tärkeää, että vapaaehtoiset ilmoittavat tutkimusryhmälle mahdollisista sairauksista tai lääkityksistä, jotka voivat vaikuttaa hyvinvointiin kaivauksilla, sillä kaivaminen on fyysisesti kohtalaisen vaativaa. Osallistujilla tulee olla voimassa oleva vapaa-ajan tapaturmavakuutus, joka kattaa mahdolliset henkilökohtaiset vahingot sekä viimeisen 10 vuoden kuluessa annettu jäykkäkouristusrokote. Kaikkia osallistujia pyydetään myös allekirjoittamaan suostumuslomake osallistumisesta tieteelliseen tutkimukseen.

Lisätietoa sähköpostilla laplandsdarkheritage@gmail.com tai puhelimitse professori Vesa-Pekka Herva p. 050 4620132.

Public Excavations of Second World War German military site in Inari, Kaamanen August 7.–16.8.2017

Lapland’s Dark Heritage (Universities of Helsinki and Oulu) is organizing, together with Siida – the Finnish Sámi Museum, a public excavation at Second World War (WWII)-period sites in Kaamanen, Inari, Lapland, 7.–16.8.2017.

The project already organized public excavations in 2016 on a WWII German military hospital site in Inari village. This time the sites planned for excavation are Haaraldinjärvi and Hyljelahti, which are located in Kaamanen village, Inari.

Historian Lars Westerlund has connected Hyljelahti to a German-run punishment camp (Polarstraflager), where Soviet Jewish prisoners of war were also accommodated. At both sites the prisoners were involved in road building and forest working, and at Haaraldinjärvi also in building the German military airfield.

Our research project has addressed, among other themes, WWII German prisoner of war (PoW) camps of Lapland highlighting many issues underrepresented in the documentary sources, such as information about the prisoners’ living conditions, relationships between the prisoners and guards, and the spatial organization of camps. The PoW camp studies can also act as lenses through which various wider issues can be assessed, for instance, about the views and attitudes towards the prisoners and human-environmental relations.

We welcome volunteers to take part in the excavations. All volunteers need to pre-register here.  We can take a maximum of 10 participants per day. Places are allocated on a first come, first served basis. Volunteers need to arrange their own accommodation and subsistence, and to organize their daily transport to and from the sites.

It is important that when registering, the volunteers mention any medical requirements and conditions that might affect their well-being at the site: excavation work is physically moderately demanding and takes place in all weather. The participants need to have a valid insurance covering any personal accidents on site, and have to confirm that they have been vaccinated against tetanus within 10 years. All participants are also asked to sign a form of consent for research purposes  at the site.

For more information, please contact us by email: laplandsdarkheritage@gmail.com or call Professor Vesa-Pekka Herva p. 050 4620132.

DÁBÁLAŠ OLBMUIDE DÁRKKUHUVVON ARKEOLOGALAŠ ROGGAMAT DUISKALAČČAID SOAHTEGUOVLLUS ANÁRA GÁPMASIS 7.–16.8.2017

Lappi sevdnjes kulturárbi -prošeakta (Helsset ja Oulu universitehtat) ja sámemusea Siida ordnejit ovttasráđiid arkeologalaš roggamiid, mat leat dárkkuhuvvon dábálaš olbmuide. Arkeologalaš roggamat leat nuppi máilmmisoađi áigásaš duiskalaš soalddatguovllus Anára Gápmasa gilis 7.–16.8.2017.

Mannán gease, jagi 2016 roggamiid ordnejedjeduiskalaččat soalddátbuohcceviesu guovllus Anára márkanis. Dán jagi vuorus leat guokte nuppi máilmmisoađi áigásaš  soahteguovllu Anára Gápmasa Haaraldjävris ja Njuárjuluohtâs. Doppe leat leamaš fáŋgaleairrat sovjetlihttulaččaide ja eará soahtefáŋggaide ja bággobargiide.

Historihkkár Lars Westerlund lea ovttastan Njuárjuluohtâ leairra duiskalaččaid ráŋggáštusleirii (Polarstraflager), gos dolle maid ruoššajuvddálaš soahtefáŋggaid. Soahtefáŋggat válde oasi goappáge leairras geaidnobargguide ja vuovdebargguide, ja Haaraldjävris vel dasa lassin duiskkalaččaid soahtegirdigietti huksenbargguide.

Máŋggadieđalaš Suoma Akatemiija ruhtadan Lappi sevdnjes kulturárbi -dutkanprošeakta (2015-2018) lea dutkan ovddit gieddebargguid olis duiskalaččaid fáŋgaleairraid. Dutkamušat leat rahpan máŋggaid temáid, mat eai gávdno čálalaš gálduin. Ođđa dieđuid leat ožžon ovdamearkka dihte  fáŋggaid eallin- ja ássandiliin, fáŋggain gaskavuođain fávttaide, ja fáŋgaleairraid dilleordnestallamiin.  Fáŋgaleairraid ja daid dutkamušaid sáhttá geavahit dego giikkárin, maid bokte sáhttá geahččat viiddit, almmolaš gažaldagaid. Ovdamearkka dihte dan, maid olbmot jurddašit fáŋggaid birra ja olbmuid doaladumiid sis ja vel luonddu ja olbmuid gaskavuođaid.

Eaktodáhtolaččat leat bures boahtin

Sávvat bures boahtin eaktodáhtolaččaide dutkat ovttas minguin. Oassálastit galget registreret iežaset almmuhanskoviin: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCt5uu8FqLcTavwmoAJ1AcIz60O6W9DJi69bos-Sf5WquM0w/viewform?c=0&w=1

Fárrui besset 10 oassálasti almmuhanortnegis. Eaktodáhtolaččat galget ieža ordnet iežaset ássama (prošeakta sáhttá dárbbu mielde veahkehit idjasaji gávdnamis), borramuša ja beaivválaš mátkkiid rogganbáikái.

Lea dehálaš, ahte eaktodáhtolaččat almmuhit dutkanjovkui vejolaš buohcuvuođain dahje dálkasiin, mat sáhttet váikkuhit veadjimii rogganbáikkis, dasgo roggan lea fysalaččat oalle lossat. Oassálastis galgá leat fámus dáhpedorbmedáhkádus, mii lea fámus friijaáiggis ja mat dáhkidit personvahágiid. Oassálastis galgá leat maid maŋimuš 10 jagi siste addojuvvon tetanus-boahkuheapmi. Buot oassálastit galget maid vuolláičállit skovi, mainna dohkkehit dan, ahte sii oassálastet dieđalaš dutkamuššii.

Lassedieđut e-poasttain laplandsdarkheritage@gmail.com dahje telefovnna bokte professor Vesa-Pekka Herva tel. 050 4620132.

#InariDig in the media / #InariDig mediassa

Our public excavation in Inari in August 2016 triggered a lot of media attention even at the national level: Yle news and Yle Sápmi wrote several articles about us and also Iltasanomat and MTV3 published texts online. In addition, local newspapers Inarilainen and Lapin Kansa took also interest and the University of Helsinki interviewed us about the outcomes of the excavations.

Below is a list of articles in different medias.

Elokuussa 2016 järjestetty Inarin yleisökaivauksemme sai runsaasti mediahuomiota kansallisia medioita myöten: Yle kotimaa ja Yle Saame julkaisivat useita juttuja verkkosivuillaan, ja myös Iltasanomat sekä MTV3 kirjoittivat meistä. Lisäksi paikallisissa lehdissä Inarilainen ja Lapin Kansa oli pitkät tekstit kuvineen ja Helsingin yliopiston sivuilla pohdintaamme kaivausten järjestämisestä.

Alla lista julkaisuista eri medioissa.

Inarilainen_article

Artikkeli Inarilaisessa 31.7.2016 Kuva: Minna Rissanen.

YLE

8.6. Inarissa tutkitaan Lapin sodassa tuhotun saksalaisen sotilassairaalan raunioita vapaaehtoisten voimin

27.7. Inarissa pääsee seuraamaan sotasairaalan kaivauksia

5.8. Inarin arkeologisilta kaivauksilta paljon löytöjä

10.8. Toisen maailmansodan sotajäänteet osaksi matkailuelinkeinoa Inarissa? (in Sápmi)

24.8. Inarin arkeologisilla kaivauksilla mukana myös vapaaehtoisia – harvinaista Suomessa

MTV3

3.8.2016 Paikallisten sodanaikainen salaisuus paljastui Inarissa – “Oikea jäänteiden aarreaitta”

ILTASANOMAT

2.8.2016 Saksalaisten polttama sotasairaala Inarissa osoittautui varsinaiseksi aarreaitaksi – raunioista löytyi kaivauksissa runsaasti tavaraa

HELSINGIN YLIOPISTO / HELSINGFORS UNIVERSITET / UNIVERSITY OF HELSINKI

26.8. Inarin yleisökaivauksilla syntyi tutkijoiden ja vapaaehtoisten yhteisö

Forskare och frivilliga samarbetade på öppna utgrävningar i Enare

Community of Researchers and Volunteers at Inari Archaeological Dig

LAPIN KANSA

3.8.  Inarin sotasairaalan raunioista löytyy synkkää historiaa – video

INARILAINEN

31.7. Inarin yleisökaivauksilla löytyi valtava määrä aineistoa Pakkanen ja sääskeet riivasivat saksalaisia

ARKEOLOGALAŠ ROGGAMIIN, MAT LEAT DUISKALAŠ BUOHCCEVIESU BIRRASIS ANÁRIS, DÁHPÁHUVVÁ

värikäs joukko_pienennetty

Arkeologalaš roggamiin, maid ordnejit II máilmmisoađi áigásaš duiskalaš buohcceviesu birrasis 1.-5.8.2016, leat máŋggat rabas dilálašvuođat álbmogii ja mediai. Roggamiid sáhttá boahtit čuovvut maŋŋebárgga ja duorastaga. Dutkit maiddái vurkejit olbmuid muitalusaid báikkálaš soahtehistorjjás.  

Lappi sevdnjes kulturárbi -prošeakta (Helsset ja Oulu universitehtat) ja sámemusea Siida ordnejit ovttasráđiid dábálaš olbmuide dárkkuhuvvon arkeologalašroggamiid II máilmmisoađi áigásaš duiskalaš buohcceviesu birrasis Anáris 1.–5.8.2016. Roggamiidda váldet oasi dutkiid ja studeanttaid lassin eaktodáhtolaččat, geat leat ovddal gihtii almmuhan iežaset mielde. Olbmot besset čuovvut roggamiid guovtti beaivve áigge. Dasa lassin leat eahketlogaldallamat, main gieđahallet arkeologalaš gieddebarggu ja álbmotdilálašvuohta, mas beassá oahpásmuvvat girkosiidda soahtehistorjjálaš čuozáhagaide. Logaldalliid joavkkus leat guokte britannialaš dutki, geain lea earenoamáš dovdámuš bures soahtegittiid ja konflivttaid dutkamis. Álbmotdilálašvuođaide ii leat sisabeassanmáksu, iige daidda dárbbaš sierra almmuhit iežas.

Bures boahtin oahpistuvvon tuvrii, mii ordnejuvvo rogganbáikái ja preassadilálašvuhtii, mii ordnejuvvo oahpistuvvon tuvrra maŋŋá gaskavahkko  3.8.2016 (tuvra álgá dii 14:30, vuolgga Siidda šiljus ja preassadilálašvuohta Siidda auditorias dii 15:30 rájes).

Roggamiid ovdáneami sáhttá čuovvut sosiála medias:

Twitter @DarkLapland ja Instragram @dig_Inari  #InariDig

VAHKU PROGRÁMMA:

VU 1.8.
17:00-18:00 Lappi sevdnjes kulturárbi -prošeavtta ovdanbuktin, prof. Vesa-Pekka Herva, Siidda auditoria

MA 2.8.
14:00-14.30   Oahpisteapmi rogganbáikkis, vuolgga Siidda šiljus (oahpisteapmi suoma- ja eaŋgalsgillii)

GA 3.8.
14:30-15.00   Oahpisteapmi rogganbáikkis mediai, deaivvadeapmi Siidda šiljus.
15.30-16.30   Preassadáhpáhus, Siidda auditoria
17:00-18.00   Eaŋgalsgielat logaldallamat, Siidda auditoria / Lectures by our guests Dr. Iain Banks (Centre for Battlefield Archaeology, University of Glasgow), and Dr. Gabriel Moshenska (Institute of Archaeology, University College London), Auditorium of Siida

DU 4.8.

14:00-14.30   Oahpisteapmi rogganbáikkis, vuolgga Siidda šiljus (oahpisteapmi suoma- ja eaŋgalsgillii)

16:00-16:15   Tarinoiden Inari -prošeavtta ovdanbuktin, prošeaktabargi Merja Vaattovaara         Siidda auditoria
16:15-19:00   Tarinoiden Inari -prošeakta jearahallá olbmuid, Siida

BE 5.8.
17:00-18:00   Rogganbohtosiid ovdanbuktin, dutki Oula Seitsonen ja professor Vesa-Pekka Herva, Siidda auditoria

LÁ 6.8.
10:00-11.30   Oahpásmuvvantuvra Anára girkosiidda soahtehistorjjálaš čuozáhagaide, Matti Lehtola, vuolgga Siidda šiljus (johtin iežas biillain)

Lassedieđut:

Lapin synkkä kulttuuriperintö -prošeakta: http://blogs.helsinki.fi/lapland-dark-heritage/
dutki Oula Seitsonen oula.seitsonen(at)helsinki.fi, tel. 050 4487778 /
dutki Eerika Koskinen-Koivisto eerika.koskinen-koivisto(at)helsinki.fi, tel. 050 448 7519

Sámemusea Siida http://www.siida.fi
arkeologa Juha-Pekka Joona juha-pekka.joona(at)samimuseum.fi, tel. 040 167 6145

Tarinoiden Inari -prošeakta: http://www.tarinoideninari.fi/
girjerájusdoaimma hoavda Eija Leivo eija.leivo(at)inari.fi, tel. 040 8304886 /
prošeaktabargi Merja Vaattovaara  merja.vaattovaara(at)inari.fi, tel. 040 8305892

 

 

New publication about Norvajärvi German Cemetery

Project researcher Eerika Koskinen-Koivisto has studied the experiences of Finnish people visiting the Norvajärvi German cemetery, located 18 kilometers north of Rovaniemi town center. Her article “Reminder of the Dark Heritage of Humankind – Experiences of Finnish Cemetery Tourists of Visiting the Norvajärvi German Cemetery” is published in Finnish Death Studies Association’s open access journal Thanatos.

The Norvajärvi cemetery was founded in 1963 and is the only official commemoration site and monument of the WWII German presence in Finnish Lapland. In her article, Koskinen-Koivisto studied blogs in which Finnish ‘cemetery tourists’ introduce and reflect on their experiences of visiting the cemetery. She has also interviewed the person responsible for the maintenance of the city, as well as Rovaniemi city guides. The analysis is based on a phenomenological framework: attention is paid to sensual experiences and reflections.

Koskinen-Koivisto’s analysis shows that the Finnish cemetery tourists who visit Norvajärvi German cemetery are aware of the difficult history and the dark heritage of the Lapland War. The visit to the site deepens the visitor’s understanding of WWII and results in reflections over the consequences and irrationality of war. The cemetery thus acts as many other war memorials: reminding us of the contradictory history of the humankind.

Yleisökaivaukset toisen maailmansodan aikaisella saksalaisten sotilassairaala-alueella Inarissa 1.–5.8.2016

Kaikki paikat yleisökaivauksille ovat täyttyneet ja ilmoittautuminen on suljettu. Kiitos kiinnostuksesta.

The registration is full and closed. Thank you for your interest.

WP_20150805_15_52_00_ProOula Seitsonen, Suzie Thomas, Anu and Vesa-Pekka Herva tutkimassa vankileiriä Inarin Kankiniemessä 2015. Kuva: Eerika Koskinen-Koivisto.

Lapin synkkä kulttuuriperintö -projekti (Helsingin ja Oulun yliopistot) ja saamelaismuseo Siida järjestävät yhdessä yleisökaivaukset toisen maailmansodan aikaisella saksalaisten sairaala-alueella Inarissa 1.–5.8.2016. Toivotamme vapaaehtoiset tervetulleiksi ottamaan osaa kaivauksiimme, joko yhdeksi päiväksi tai vaikka koko viikon ajaksi (päivittäinen kaivausaika klo 10–12 ja 13–15).

Kaikkien vapaaehtoisten tulee rekisteröityä ilmoittautumislomakkeella (alle 16-vuotiaat voivat osallistua kaivaukseen vain huoltajan seurassa; huoltaja rekisteröi myös heidät kaivaukselle, kts. ilmoittautumislomake). Kaivaukseen pystyy osallistumaan 10 vapaaehtoista päivässä, ja paikat täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Kaivamisen lisäksi tarjolla on päivittäin asiantuntijoiden pitämiä yleisöluentoja, opastuksia ja muuta ohjelmaa.

Vapaaehtoiset tulevat ottamaan aktiivisesti osaa Lapin sodan aikana vuonna 1944 poltetun saksalaisten sotilassairaala-alueen raunioiden kaivamiseen ja dokumentoimiseen yhdessä Helsingin ja Oulun yliopistojen sekä Siida-museon kokeneiden ammattiarkeologien kanssa. Projektin johtaja Vesa-Pekka Herva ja tutkija Oula Seitsonen ovat työskennelleet Lapin toisen maailmansodan aikaisen kulttuuriperinnön parissa vuodesta 2007 lähtien. Vapaaehtoisten tulee järjestää oma asumisensa (Inarissa on useita majoitusvaihtoehtoja, voimme tarvittaessa auttaa tässä) sekä päivittäinen kulkemisensa kaivauspaikalle.

WP_20150807_10_32_24_ProAuton raato saksalaisella sairaala-alueella Inarissa. Kuva: Eerika Koskinen-Koivisto.

Projektimme tutkii Lapin toisen maailmansodan kulttuuriperintöä monitieteisesti arkeologian, historian ja kansatieteen näkökulmista. Toisen maailmansodan aikaisia sairaala-alueita ei ole aiemmin tutkittu arkeologisesti Suomessa tai muuallakaan Euroopassa: konfliktiarkeologiset tutkimukset ovat yleisimmin keskittyneet sotilaallisempiin kohteisiin, kuten puolustusasemiin ja sotilas- sekä vankileireihin. Tiedämme haastatteluista, että saksalaisten sotilaiden lisäksi kohteella hoidettiin myös inarilaisia ja kohde on tärkeä osa paikallista kulttuuriperintöä: paikkakuntalaiset ovat tunteneet kohteen aina, mutta kulttuuriperintöviranomaisilla ei ollut mitään tietoa kohteesta ennen vuotta 2015.

Kesän 2016 tutkimusten päätavoitteina on dokumentoida ja analysoida kohteen rakenteita ja tilanjakoa sekä tutkia millaista esineellistä materiaalia kaivauksissa löytyy. Tutkimusprojekti pyrkii selvittämään moninaisia kulttuurisia merkityksiä ja arvoja, joita saksalaisten toisen maailmansodan aikaiseen kulttuuriperintöön on liitetty ja liitetään. Pohjois-Suomen toisen maailmansodan kulttuuriperinnön merkittävyyttä arvioidaan osana Lapin alueen laajempaa historiallista, kulttuurista ja ympäristöllistä vuorovaikutusta.

On tärkeää, että vapaaehtoiset ilmoittavat rekisteröityessään mahdollisista sairauksista tai lääkityksistä, jotka voivat vaikuttaa hyvinvointiin kaivauksilla, sillä kaivaminen on fyysisesti kohtalaisen vaativaa. Osallistujilla tulee olla voimassaoleva vapaa-ajan tapaturmavakuutus, joka kattaa mahdolliset henkilökohtaiset vahingot, sekä viimeisen 10 vuoden kuluessa annettu jäykkäkouristusrokote. Kaikkia osallistujia pyydetään myös allekirjoittamaan suostumuslomake osallistumisesta tieteelliseen tutkimukseen. Kaivauksiin osallistuminen maksaa 5 € / päivä tai 20 € koko viikko. Osallistumismaksu kattaa kaivauskulut, välineet ja päiväkahvit.

Lisätietoa sähköpostilla DarkHeritageLapland[at]gmail.com tai puhelimitse Oula Seitsonen: +35850 448 7778 / oula.seitsonen(at)helsinki.fi

WP_20150807_10_42_03_ProKenttäkeittimen jäänteitä maastossa.  Kuva: Eerika Koskinen-Koivisto.

Public excavations at a Second World War German military hospital site in Inari 1.-5.8.2016

Lapland’s Dark Heritage research project (Universities of Helsinki and Oulu) is organizing, together with the Siida Sámi Museum, a public excavation at a Second World War (WWII) German hospital site in Inari, Lapland, on 1.–5.8.2016. We welcome volunteers to take part in the excavations, either on one or more of the days or all week (excavation daily 10–12 am and 1–3 pm).

All volunteers need to pre-register (volunteers under the age of 16 have to be accompanied by a responsible adult who also registers them, see the registration form). We can accommodate up 10 participants per day at the excavations, and places will be filled on a first come, first served basis. Besides excavation, there is a daily programme of other events, such as public presentations by specialists and special guided tours (TBC).

We invite volunteers to participate in uncovering and documenting the remains of a German military hospital site which was destroyed and burned in 1944, during the Lapland War. They will excavate alongside, and be guided by, professional archaeologists from the Universities of Oulu and Helsinki and Siida Museum, who have been working with WWII sites in Lapland since 2007. Volunteers need to arrange their own accommodation (there are several choices in Inari, if needed, we can help with that) and organize their daily transport to and from the site.

The research project draws from multidisciplinary study of Lapland’s WWII heritage, including archaeological, historical and ethnographical aspects. WWII hospital sites have never been archaeologically explored before in Finland, or elsewhere in Europe for that matter: earlier ‘conflict archaeology’ studies have typically concentrated on more martial sites, such as fortifications and military and prisoner-of-war camps. We know from interviews that, besides German soldiers, Inari villagers were also treated at the hospital by German doctors and nurses, and the site forms a pertinent part of the local heritage. The site has always been known to the locals, but it was not known to the heritage authorities before 2015.

The main aims of the excavation in Inari are to document and analyze the spatial layout of the site, and to explore the kinds of material culture that will show up. The project also seeks to understand the diverse cultural values and meanings associated with the material heritage from the German military presence in Lapland. As part of this we will be talking to the volunteers about their thoughts and impressions while they are on site. The significance of northern Finland’s WWII heritage will be considered broadly against Lapland’s wider historical, cultural and environmental context.

It is important that, when registering, you mention any medical requirements and conditions that might affect your well-being at the site: excavation work is physically moderately demanding. Participants need to have valid insurance covering any personal accidents on site, and have to confirm that they have been vaccinated against tetanus within the past 10 years. All participants are also asked to sign a consent form at the site. The participation fee is 5 € / day or 20 € for whole week. The fee covers excavation gear, tools and coffee.

For more information, contact  DarkHeritageLapland[at]gmail.com or  Oula Seitsonen: +35850 448 7778 / oula.seitsonen(at)helsinki.fi.

 

Presentations in May in Oslo and Jyväskylä

This week project researcher Dr. Eerika Koskinen-Koivisto will visit Oslo Universitet together with other representatives of the Swedish Literature Society of Finland (Svenska litteratur sällskapet I Finland). She will introduce the Research project Lapland’s Dark Heritage in a seminar about Cultural heritage and materiality (Kulturarv och materialitet) at the University of Oslo. The seminar will be led by Professor Anne Eriksen.

Later this week Koskinen-Koivisto will also speak to students and researchers at the ethnology club at the University of Jyväskylä. Her presentation addresses the collaboration between the research project and museums introducing the museum visitor survey conducted at the Provincial Museum of Lapland and the public excavations organized together with the National Sámi Museum Siida. The club night will be part of the program of Spring School organized by Suomen Kansantietouden tutkijain Seura (Association of Finnish Folklorists). The event is open to the public. The language of the event is Finnish.

 

 

How to commemorate German soldiers? Views to Lapland’s Dark Heritage

Antroblogi, a blog by Anthropology students , published an article last week about project researcher Eerika Koskinen-Koivisto’s on-going research concerning the Norvajärvi German Cemetery in Rovaniemi. This cemetery is the only official monument commemorating the German military presence in Finnish Lapland and its capital city, Rovaniemi. Project members have visited there several times this year, including one visit with a guide who is also responsible for the cemetery’s maintenance. Koskinen-Koivisto is preparing a journal article about the experiences of visitors to the cemetery. The main body of her research material consists of blog entries and online travel diaries by Finnish people, featuring accounts of personal experiences of visiting the cemetery. Many of the writers have paid more than one visit to Norvajärvi cemetery because of the uniqueness of the place.

As a result of warfare during WWII in Finnish Lapland, about 15 000 German soldiers died in Finnish frontiers. Unlike Finland, Germany did not bring the bodies of the fallen soldiers back to the home country, but buried them on foreign ground. Most of the 15 000 who died in Finland between 1941–1945 are buried in the area of the former Salla municipality, which is today on Russian ground. However, there are two German soldiers’ cemeteries established in Finland: one in Vantaa, close to Helsinki, and one at Norvajärvi, Lapland.

WP_20150612_15_13_15_Pro

Above: Vantaa German cemetary. Below: Mausoleum in Norvajärvi German Cemetery. Photos by Eerika Koskinen-Koivisto and Suzie Thomas.

DSCF0032

The Norvajärvi German cemetery is located in a scenic spot by a lake on a pine forest cape about 18 km from the center of Rovaniemi. The cemetery was opened in 1963. It is owned and administrated by German state-based agency Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, and maintained in collaboration with the local Rotary club. The cemetery’s mausoleum, designed by German architect Otto Kindt, contains the remains of over 2 700 German soldiers who fell during the Second World War. The building consist of two halls: in the entry hall there is a sculpture “Mother and son” by Ursula Querner, and the floors and walls of the main hall hold stones are carved with the names of fallen soldiers, their date of birth and time of death and military ranking.

WP_20150602_16_21_48_ProThe cemetery receives about 10 000 visitors every year. The majority of them are Finnish and about one quarter of them are foreign. Finns visit the site both individually and in groups. Many of them are drawn to the site by its uniqueness and natural beauty, but also by the fact that the site bears testimony to the complex history of the area and the Second World War. Although this is a non-religious cemetery, there are many religious symbols in its setting and many visitors see the visit as spiritual endeavor, a chance to spend a moment reflecting on the nature of human kind.

Lapland’s Dark Heritage at Biennial Conference of the Finnish Anthropological Society

On Thursday 22nd of October, project’s researcher Eerika Koskinen-Koivisto will present a paper at the Biennial Conference of the Finnish Anthropological Society “Landscapes, Sociality and Materiality” in Tieteiden Talo, Helsinki. She attends the panel “Landscape and memory” with a paper  entitled ” Reminder of Lapland’s Dark Heritage – Norvajärvi German Cemetery as a site of commemoration”.

The abstract of the session is:

Landscapes anchor, embody and evoke social memory and are intrinsically tied to the formation of people’s identities. They are understood to do so not as passive platforms onto which meanings are pasted and through which they are articulated, but rather as themselves formed through engagement with particular people, their cultural practices and memories. In this sense landscapes may be regarded as mnemonic devices to recall a shared history and to act as moral guides. In remembering landscapes, natural elements – such as mountains, hills or rivers – or human built forms – such as ruins, shrines or monuments – may be used as mnemonic tools and arenas of moral debate that enable people to remember and talk about the past. For groups of people removed from the places they remember through migration or diaspora, this commemorative aspect of landscapes becomes particularly significant and may engender various kinds of pilgrimage and memory travel. Another area where the connection of landscape, identity and memory is pertinent is the debate concerning heritage. Heritage sites as loci of commemorialization often dramatize the history of a nation/place or commodify its past, while material objects like monuments and memorials are tied in complex ways to social discourses of remembering.

This panel invites papers that ethnographically examine issues related to the ways in which landscapes and their memories are tied to people’s identity processes as well as papers that explore the commemorative aspects of landscapes such as heritage, memory travel, or material triggers of memory. More theoretical analyses of the above issues are also welcome.

Eerika’s abstract is:

After the Finnish-Soviet ‘Winter War’ (1939–40), Finland turned to Germany for help and came to cooperate with Germany’s 1941 attack on the Soviet Union. Some 200,000 German troops were based in Finland, mostly in the northern parts of the country. Towards the end of WWII, Finns turned against their former German brothers-in-arms, which led to the so-called ‘Lapland War’ and large-scale devastation of northern Finland when German troops ended up ‘burning down Lapland’. As a result, about 15 000 German soldiers died in Finnish frontiers.

The question of Finnish-German relations has remained a sensitive topic for a long time and only recently become critically reassessed. This heritage of a difficult and traumatic period is largely unvalued, ignored and intentionally forgotten. Nonetheless, the remains of German sites and material do constitute an element of northern landscapes that locals and tourists have come across and lived with since the war. Recently, the value and meaning of that German material heritage has also become subject to public discussion in northern Finland.

In this presentation I scrutinize the experiences of Finnish people who visit the only official monument of WWII German presence in Finnish Lapland, the Norvajärvi German cemetary located in Rovaniemi found in 1963. I analyze blog writings and virtual travel diaries as well as interviews and writings of the visitors of the cemetery. What motivations drove them to visit the site and how do they describe the experience? How do they see and relate to Lapland’s dark heritage?

Kenttätyöseikkailuja Lapin erämaassa / Fieldwork adventures in Lapland’s wilderness

Hankeryhmä on vieraillut kuluneella viikolla useilla Saksalaisten rakentamilla ja myöhemmin tuhoamilla paikoilla.  Osasta rakennuksia on jäljellä vain perustukset, mutta  paikoin raunioista voi vielä päätellä, missä käyttötarkoituksessa ne ovat olleet. / Over the past week, our project group has visited several sites built and later destroyed by  Germans. In many cases, only the foundations are left but  sometimes one can clearly see what purpose a building served.

Sauna

Olemme löytäneet monia inhimillisiä ja taiteellisia jälkiä tästä sinänsä synkästä kulttuuriperinnöstä. Myös luonto on ottanut pikku hiljaa omansa. / We have found many humane and artistic traces of this dark heritage.

WP_20150805_13_33_45_ProWP_20150801_11_44_55_Pro

Vuosien kuluessa sotajätteelle on löydetty erilaista käyttöä. Vankileirien piikkilankaa on siirretty esimerkiksi laitumille. / Along the decades the war junk has found many places. The barbwire from prison camps, for example, has been reused in farming.

WP_20150805_13_41_41_Pro

Joihinkin sodanaikaisiin kohteisiin on piilotettu geokätköjä. / There are some geogaches to be found around wartime sites.

WP_20150805_13_26_39_Pro WP_20150805_13_24_44_Pro

Projektiryhmä kenttätyömatkalla Inarissa ja Sodankylässä elokuussa (lehdistötiedote 30.7.)

WP_20150801_13_00_24_ProHelsingin ja Oulun yliopistojen tutkijoista koostuva tutkimusryhmä vierailee elokuussa Inarissa ja Sodankylän Vuotsossa. Tutkijat kartoittavat toisen maailmansodan aikaisia saksalaiskohteita maastossa, vierailevat paikallisissa museoissa ja haastattelevat sodanaikaista kulttuuperintöä tuntevia asiantuntijoita ja harrastajia. Tutkijoita kiinnostaa myös toisen maailmansodan käyttömahdollisuuden kulttuuriturismissa.

Lapin synkkä kulttuuriperintö -hankkeessa tutkitaan erityisesti Lapissa toisen maailmansodan aikana toimineiden saksalaisjoukkojen aineellisen kulttuuriperinnön arvoja ja merkityksiä. Tutkijat ovat kiinnostuneita erilaisista tavoista hyödyntää kulttuuriperintöä. Yksi esimerkki hyödyntämisestä ovat historiaan liittyvät harrastukset kuten esimerkiksi sotaan liittyvien muistoesineiden keräily ja etsintä sekä geokätköily.

Inarissa tutkijat jatkavat jo aiemmin aloitettua vankileirien kartoittamista (Seitsonen & Herva 2011). Vuotsossa tutkimusryhmä vierailee muun muassa paikallisessa koulussa kertomassa arkeologisesta tutkimuksesta ja kartoittaa paikallista saksalaisiin liittyvää kulttuuriperintöä.

WP_20150801_13_18_55_Pro