Osallistu Lahjoita kurssikirja -kampanjaan ja tue opiskelijaa!

Opiskelijat ovat aina olleet tulevaisuuden tekijöitä.

Opiskelijoiden paineet valmistua tavoiteajassa ovat kasvaneet ja oppimateriaalin saatavuus vaikuttaa suoraan opintojen edistymisen ripeyteen. Helsingin yliopiston Lahjoita kurssikirja -kampanja on käynnistetty opiskelijoiden aloitteesta, helpottamaan pullonkauloiksi muodostuvien kurssikirjojen hankintaa.

Helsingin yliopiston kirjasto on tasokas tutkimuskirjasto, jonka kokoelmat sisältävät aina ajantasaista tietoa. Kokoelmia kartutetaan jatkuvasti yliopistoyhteisön tarpeiden mukaan ja vanhentunut painettu aineisto karsitaan. Tiede korjaa jatkuvasti itseään, ja samalla tieteellinen kirjallisuuskin vanhenee.

Opiskelijoiden tarvitsemat kurssikirjat uusiutuvat nopeasti, ja kirjasto  hankkii parin vuoden välein uusia ja ajantasaisia aineistoja ja poistaa vanhentuneet teokset kokoelmista. Sesonkiluontoisesti käytettäviä kurssikirjoja ei ole järkevää hankkia Helsingin yliopiston kirjastoon enempää, kuin noin joka kolmatta opiskelijaa varten. Suhdeluku tosin vaihtelee eri tieteenalojen tarpeiden mukaan. Kurssikirjallisuus myös digitalisoituu nopeasti. Aina, kun mahdollista, kirjasto hankkii kurssikirjoja rajoittamattoman yhtäaikaiskäytön e-kirjoina.

 

 

 

 

 

 

Suomalainen kurssikirjakäytäntö on ainutlaatuista. Missään muualla ei yliopisto-opiskelijoita varusteta yhtä kattavasti maksuttomilla kurssikirjoilla. Kartuttamalla Lahjoita kurssikirja -kampanjan keräyspottia, kirjaston ystävillä ja tukijoilla on mahdollisuus tukea suoraan Helsingin yliopiston opiskelijoita.

Kiitos, että olet mukana!

 

Uusia keskiajan historian tiedonlähteitä käytettävissä

Kansalliskirjasto on hankkinut kaksi uutta keskiajan historian tiedonlähdekokoelmaa HY:n tutkijoiden ja opiskelijoiden käyttöön.

Brill’s Medieval Reference Library Online tarjoaa pääsyn neljään keskiajan tutkimuksen hakuteokseen:
-Encyclopedia of Medieval Pilgrimage (2009)
-Encyclopedia of the Medieval Chronicle (2010, with 2016 update)
-Encyclopaedia of Medieval Dress and Textiles of the British Isles c. 450-1450 (2012, with 2016 update)
-Brill’s Encyclopaedia of the Middle Ages, (NEW, September 2016)

Hakuteokset yhdessä ovat monitieteinen tietolähde esimodernin Euroopan historiaa ja kulttuuria tutkittaessa. Artikkeleita löytyy arkkitehtuurista, taiteesta, taloudesta, historiasta ja historiankirjoituksesta, kielitieteestä, oikeustieteestä, kirjallisuudesta, esinekulttuurista, musiikista, uskonnosta, hengellisestä elämästä ja keskiajan tutkimuksesta.

Tiedonhaku kaikista neljästä hakuteoksesta on mahdollista yhdellä haulla tai haku voidaan kohdistaa kuhunkin erikseen.

Ut per litteras apostolicas – Papa letters (LITPA-online) sisältää elektronisena kokoelman paavin kirjeitä 1200- ja 1300-luvuilta.

Se kattaa julkaisut: Registres et lettres des Papes du XIIIe siècle (32 vols.: Rome, 1883-) ja Registres et lettres des Papes du XIVe siècle (48 vols.: Rome, 1899-).

Lisäksi se sisältää aiemmin  julkaisematonta aineistoa (litterae communes of Gregory XI from 1371 to 1375 and the registers of petitions of Urbain V).

Palaute ja kommentit: kk-tietopalvelu[at]helsinki.fi

Onnea Helsingin yliopiston kielikeskus 40 vuotta!

Kirjasto onnittelee Suomen suurinta kielikouluttajaa, Helsingin yliopiston kielikeskusta, joka täyttää tänä vuonna 40 vuotta.

Kuten Kielikeskuksen johtaja Ulla-Kristiina Tuomi totesi juhlaseminaarissa 20.10.2017:

Kielikeskus on kypsässä asiantuntijaiässä. Paljon on kokemusta ja sen tuomaa viisautta takana. Samalla on intoa ja paloa uuden oppimiseen, työn kehittämiseen ja tulevaisuuteen tähtäämiseen.

Kirjastolla on ilo tehdä yhteistyötä Kielikeskuksen kanssa ja tarjota materiaaleja oppimisen ja työn tueksi yli 200 kielellä.

Kaisa-talossa kuvataan tv-ohjelmaa pe 11.8. sulkemisajan jälkeen

Kirjastoon saapuu kansainvälinen tuotantoyhtiö kuvaamaan henkilöhaastattelun  perjantaina sulkemisajan jälkeen klo 18-20. Kuvausryhmä saapuu paikalle jo n. klo 16 ja aloittaa valojen yms. pystyttämisen 4. kerrokseen, kierreportaiden ja avauksen väliseen tilaan. Asiakkaat voivat oleskella ja työskennellä kerroksessa kuten tavallista.

Pahoittelemme mahdollista häiriötä!

Helka-tietokanta käytössä, mutta järjestelmävian jälkitoimet jatkuvat

Kirjaston Helka-tietokannassa oli järjestelmävika 3.-4.8. Tietokanta on nyt käytössä, mutta katkon jälkitoimet jatkuvat vielä kirjastossa. Tietokannan toimimattomuudesta kertyneet maksut poistetaan.

Viikolla 31 (31.7.-4.8.) tehdyt lainat, uusinnat ja palautukset saattavat näkyä asiakastiedoissa väärin. Myöskään asiakastietoihin tehdyt muutokset (ml. uudet kirjastokortit) eivät välttämättä ole päivittyneet järjestelmään. Jos olet tehnyt kirjoihin varauksia viime viikon aikana, varaus on syytä tehdä nyt uudelleen, sillä viime viikolla tehdyt varaukset eivät näy järjestelmässä. Viime viikolla ja tänään erääntyneiden lainojen eräpäiväksi muutetaan 22.8., jotta turhilta maksuilta vältytään.

Käymme parhaillaan läpi palautuneita kirjoja. Työskentelemme mahdollisimman nopeasti, jotta saamme palautukset käsitellyiksi ja tietokannan vastaamaan nykytilannetta.

Mikäli asiakastiedoissa on virheellisiä tietoja vielä 14.8., niin pyydämme olemaan yhteydessä kirjastoon: kirjasto@helsinki.fi

Pahoittelemme ongelmaa. Kiitos kärsivällisyydestä!

CMMC -lehtipaketin tilaus päättynyt, suuri osa lehdistä kuitenkin käytettävissä

Kirjaston tilaus Ebscon lehtipakettiin CMMC (Communication & Mass Media Complete) on päättynyt 20.6.2017. Syynä on se, että lehtipaketti on vaihtuvasisältöinen ja paketista on poistunut v. 2017 alussa useita suosittuja kokotekstilehtiä. CMMC ei myöskään sisältänyt pitkäaikaiskäyttöä.

Kirjastolla on kuitenkin voimassa oleva vaihtoehtoinen tilaus käytetyimpiin lehtiin ja ne löytyvät edelleen Helkan kautta. Lisäksi seuraavat lehdet tilataan erikseen ja ne ovat käytettävissä elokuuhun mennessä:

  • Narrative Inquiry
  • Gesture
  • Target: International Journal on Translation Studies
  • Diachronica
  • Multilingua
  • International Journal of the Sociology of Language
  • Linguistics
  • Journal of Consumer Research
  • Journal of Marketing
  • Text and Talk (tilattu jo aiemmin)

 

E-kirjasto on auki koko kesän!

Kuva: Saga Magazine

Kirjaston mittavista e-kokoelmista löydät kesälukemiseksi kirjoja, lehtiä ja tietokantoja ympäri vuorokauden ja etäyhteydellä ne ovat käytettävissä siellä missä nettikin. Osan e-kirjoista voit ladata omalle koneelle luettavaksi myös nettikatveessa. E-kirjaoppaasta löydät lisätietoja ja e-kirjoja voit etsiä aiheenmukaisesti Booknavigator-palvelulla.

Yliopiston tulevien vuosien keskeisiä tutkimusaloja ovat elämäntieteet, ihmismieli muuttuvassa maailmassa sekä aineen rakenne ja materiaalit. Elämäntieteitä ovat biotieteet, ympäristö-, terveys- ja lääketieteet. E-kirjastosta löydät elämäntieteiden julkaisuja, mm. Nature Microbiology, Nature Genetics in Medicine ja Science Robotics.  Ehkä kesän lämpö inspiroi tutkimaan Tropical Forestry Handbookia?

Ihmismieli muuttuvassa maailmassa koostuu kolmesta temaattisesta alueesta, joista yksi on digitaaliset ihmistieteet. Se perustuu laskennallisen teknologian (esim. tekstilouhinnan, text and data mining) hyödyntämiseen humanistisessa ja yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa. E-kirjasto tarjoaa louhittavaksesi mm. British Library Newspapers ja The Times Digital Archiven sekä monien suurten kustantajien (Elsevier, Springer, Wiley) lehtiarkistot. Kesäiltoina voi perehtyä myös Ison-Britannian tiedustelupalvelun ja ulkopolitiikan salaisiin asiakirjoihin vuosilta 1873-1953.

Aineen rakennetta ja materiaa tutkitaan erityisesti matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa. Ilmakehän ja ilmastonmuutoksen tutkimukseen voi tutustua mm. lukuisien e-kirjojen avulla. Jos haluat katsoa puita uusin silmin, niin tutustu Hiilipuu-sivustoon, joka havainnollistaa miten Hyytiälän metsäasemalla kasvava mänty parhaillaan sitoo hiilidioksidia.

Hyvää kesää ja antoisia lukuhetkiä!