Ellibsin käytetyimmät e-kirjat TOP 5

Ellibs on pääasiallisesti kotimaisten e-kirjojen alusta, jonka kautta on luettavissa useita suomenkielisiä kurssikirjoja. Lisäksi Helsingin yliopiston kirjasto on hankkinut Ellibsin kautta muita tietokirjoja mm. tietokoneoppaita. Yhteensä Ellibsin kautta on tarjolla yli 700 e-kirjaa, jotka ovat käytettävissä yliopiston verkon yli missä vain. Kirjat löytyvät Helka-tietokannasta ja niitä voi selata Ellibsin palvelussa.

TOP 5 luetuimmat vuonna 2017:

  1. Lasten erityishuolto ja -opetus Suomessa
  2. painos
  3. Klassinen sosiologia ja moderni maailma
  4. Stressin säätely
  5. Kasvatussosiologia

 

Ellibsin e-kirjojen kohdalla voi käyttötavaksi valita joko kirjan lataamisen Adoben lukuohjelmaan tai selaimessa lukemisen. Lisäksi tulee ensimmäisellä käyttökerralla luoda maksuton Ellibs-tunnus. Lisätietoja Ellibsin e-kirjojen käytöstä e-kirjaoppaassamme.

Nyt voit julkaista maksutta avoimena Elsevierin lehdissä

Helsingin yliopiston tutkijana sinun on nyt mahdollista julkaista artikkelisi avoimena yliopiston tuella Elsevierin lehdissä.

Tämä mahdollisuus on yli 1600 Elsevierin lehdessä. Lista lehdistä (excel-tiedosto). Julkaisutuen saaminen edellyttää, että:

  • HY:n tutkijana olet Corresponding Author
  • Yhteystietonasi on mahdollisuuksien mukaan helsinki.fi-sähköpostiosoite
  • Artikkelisi julkaistaan tuen piiriin kuuluvassa lehdissä.
  • Artikkelisi hyväksytään julkaistavaksi 1.1.2018-31.12.2020 välisenä aikana.

Tutkijana et maksa julkaisukustannuksia, sillä Helsingin yliopiston kirjasto maksaa kirjoittajamaksun.

Lue ohje Elsevierin julkaisuprosessiin ja lisää kirjoittajamaksuista. 

Kirjasto neuvottelee sopimukset digitaalisista opiskelumateriaaleista
Kuva: Helsingin yliopisto / Elias Kilkki 2017

Alennus on osa Suomen korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten Elsevierin kanssa solmimaa sopimusta vuosille 2018-2020. Lisätietoa sopimuksesta. Sopimuskauden uusien numeroiden lisäksi, käytössäsi Helsingin yliopistolla ovat myös Elsevierin aiemmat vuosikerrat. Lehdet löytyvät Helka-tietokannasta.

Kysy lisää kirjastosta: hulib-apc@helsinki.fi. Autamme mielellämme.

Koekäyttö 9.3.2018 asti: Cold War Eastern Europe, Module I: 1953-1960

Cold War Eastern Europe, Module I:1953-1960 sisältää yli 6000 Ison-Britannian hallituksen tiedustelupalvelun ja ulkopolitiikan asiakirjaa vuosilta 1953-1960.

Asiakirjat käsittelevät rautaesiripun takaista elämää ja maidenvälisiä suhteita Neuvostoliiton, Itä-Saksan, Puolan, Unkarin, Tsekkoslovakian, Jugoslavian, Bulgarian ja Albanian kanssa. Alkuperäislähteet sisältävät materiaalia niin politiikasta, taloudesta, kulttuurista (myös populaarikulttuurista) kuin toisinajattelijoista. Asiakirjat ovat ainutlaatuisen laaja englanninkielinen aineisto Stalinin jälkeisen Itä-Europan historiasta.

Huom: Koekäyttö ei mahdollista rekisteröitymistä (My Archive) tai Document and Citation Download toiminnon käyttöä tietokannassa. Asiakirjat on selailtavissa kuvina.

Tietokannan löydät myös Helkan kautta.

Palaute: e-library[at]helsinki.fi

Tiedekirjoja luettavissa vapaasti SKS:n kautta

Useita humanistisen alan kirjoja on saatavilla avoimesti verkossa SKS:n kautta. Valikoimassa on niin Helsingin yliopiston tutkijoiden julkaisuja kuin opinnoissa tarpeellisia teoksia. Listan uusimmista julkaisuista löydät täältä. 

Helsingin yliopiston kirjasto on tehnyt v. 2015 lähtien SKS:n kanssa yhteistyötä suomalaisten, erityisesti HY:n tutkijoiden julkaisemien tiedekirjojen avoimuuden tukemiseksi. Uudenlaisia tapoja tarjota avointa tiedekirjallisuutta on kehitetty mm. osana Kirjastokonsortio Aleksandriaa. 

Osallistu Lahjoita kurssikirja -kampanjaan ja tue opiskelijaa!

Opiskelijat ovat aina olleet tulevaisuuden tekijöitä.

Opiskelijoiden paineet valmistua tavoiteajassa ovat kasvaneet ja oppimateriaalin saatavuus vaikuttaa suoraan opintojen edistymisen ripeyteen. Helsingin yliopiston Lahjoita kurssikirja -kampanja on käynnistetty opiskelijoiden aloitteesta, helpottamaan pullonkauloiksi muodostuvien kurssikirjojen hankintaa.

Helsingin yliopiston kirjasto on tasokas tutkimuskirjasto, jonka kokoelmat sisältävät aina ajantasaista tietoa. Kokoelmia kartutetaan jatkuvasti yliopistoyhteisön tarpeiden mukaan ja vanhentunut painettu aineisto karsitaan. Tiede korjaa jatkuvasti itseään, ja samalla tieteellinen kirjallisuuskin vanhenee.

Opiskelijoiden tarvitsemat kurssikirjat uusiutuvat nopeasti, ja kirjasto  hankkii parin vuoden välein uusia ja ajantasaisia aineistoja ja poistaa vanhentuneet teokset kokoelmista. Sesonkiluontoisesti käytettäviä kurssikirjoja ei ole järkevää hankkia Helsingin yliopiston kirjastoon enempää, kuin noin joka kolmatta opiskelijaa varten. Suhdeluku tosin vaihtelee eri tieteenalojen tarpeiden mukaan. Kurssikirjallisuus myös digitalisoituu nopeasti. Aina, kun mahdollista, kirjasto hankkii kurssikirjoja rajoittamattoman yhtäaikaiskäytön e-kirjoina.

 

 

 

 

 

 

Suomalainen kurssikirjakäytäntö on ainutlaatuista. Missään muualla ei yliopisto-opiskelijoita varusteta yhtä kattavasti maksuttomilla kurssikirjoilla. Kartuttamalla Lahjoita kurssikirja -kampanjan keräyspottia, kirjaston ystävillä ja tukijoilla on mahdollisuus tukea suoraan Helsingin yliopiston opiskelijoita.

Kiitos, että olet mukana!

 

Uusia keskiajan historian tiedonlähteitä käytettävissä

Kansalliskirjasto on hankkinut kaksi uutta keskiajan historian tiedonlähdekokoelmaa HY:n tutkijoiden ja opiskelijoiden käyttöön.

Brill’s Medieval Reference Library Online tarjoaa pääsyn neljään keskiajan tutkimuksen hakuteokseen:
-Encyclopedia of Medieval Pilgrimage (2009)
-Encyclopedia of the Medieval Chronicle (2010, with 2016 update)
-Encyclopaedia of Medieval Dress and Textiles of the British Isles c. 450-1450 (2012, with 2016 update)
-Brill’s Encyclopaedia of the Middle Ages, (NEW, September 2016)

Hakuteokset yhdessä ovat monitieteinen tietolähde esimodernin Euroopan historiaa ja kulttuuria tutkittaessa. Artikkeleita löytyy arkkitehtuurista, taiteesta, taloudesta, historiasta ja historiankirjoituksesta, kielitieteestä, oikeustieteestä, kirjallisuudesta, esinekulttuurista, musiikista, uskonnosta, hengellisestä elämästä ja keskiajan tutkimuksesta.

Tiedonhaku kaikista neljästä hakuteoksesta on mahdollista yhdellä haulla tai haku voidaan kohdistaa kuhunkin erikseen.

Ut per litteras apostolicas – Papa letters (LITPA-online) sisältää elektronisena kokoelman paavin kirjeitä 1200- ja 1300-luvuilta.

Se kattaa julkaisut: Registres et lettres des Papes du XIIIe siècle (32 vols.: Rome, 1883-) ja Registres et lettres des Papes du XIVe siècle (48 vols.: Rome, 1899-).

Lisäksi se sisältää aiemmin  julkaisematonta aineistoa (litterae communes of Gregory XI from 1371 to 1375 and the registers of petitions of Urbain V).

Palaute ja kommentit: kk-tietopalvelu[at]helsinki.fi

Onnea Helsingin yliopiston kielikeskus 40 vuotta!

Kirjasto onnittelee Suomen suurinta kielikouluttajaa, Helsingin yliopiston kielikeskusta, joka täyttää tänä vuonna 40 vuotta.

Kuten Kielikeskuksen johtaja Ulla-Kristiina Tuomi totesi juhlaseminaarissa 20.10.2017:

Kielikeskus on kypsässä asiantuntijaiässä. Paljon on kokemusta ja sen tuomaa viisautta takana. Samalla on intoa ja paloa uuden oppimiseen, työn kehittämiseen ja tulevaisuuteen tähtäämiseen.

Kirjastolla on ilo tehdä yhteistyötä Kielikeskuksen kanssa ja tarjota materiaaleja oppimisen ja työn tueksi yli 200 kielellä.