Hankeraportti valmistui

Kumpulan kampuksen joukkoliikkenneoloja selvittäneen hankkeen loppuraportti Solmukohta vai pussinperä – Kumpulan kampus pääkaupunkiseudun joukkoliikenneverkossa on valmistunut. Raportti sisältää myös tällä sivustolla julkaistuja kysely- ja paikkatietoanalyysejä Kumpulan kampuksen joukkoliikenneoloista sekä vertailun kaikkien Helsingin ja Aalto-yliopiston kampusten liikenneyhteyksien vertailun.

Raportti löytyy verkosta PDF-muodossa. Painetun raportin voi pyytää Maria Vuorelta tai Tuuli Toivoselta (etunimi.sukunimi@helsinki.fi).

Reittiopas paljastaa matka-ajat kampukselle

Selvitimme YTV:n Reittioppaan arvioimat optimaaliset joukkoliikennereitit kampuslaisten kotiosoitteista kampukselle.

Tulokset osoittavat, että esimerkiksi maanantaiaamuina keskimääräinen matka-aika kampukselle (pääkaupunkiseudulla asuvilla) on 35 minuuttia. Tästä kävelyyn kuluu keskimäärin 16 minuuttia. Kulkijat joutuvat vaihtamaan kulkuvälinettä keskimäärin yhden kerran matkansa aikana.

Kampuksen saavutettavuus vaihtelee huomattavasti eri osissa pääkaupunkiseutua. Analyysin tuloksena syntyneet kartat osoittavat kampuksen hyvän saavutettavuuden Helsingin keskustan ja koillisen suunnasta, ja toisaalta poikkittaislinjojen yleisen puutteen ja matkan teon hitauden läntiseltä pääkaupunkiseudulta.

Ensimmäiset kartat Reittiopas-analyysistä ovat esillä sivulla 6. Matka-analyysi Reittioppaalla.

Kampuskyselyn ensimmäiset tulokset nähtävillä

Kartoitimme Kumpulan kampuksella työskentelevien ja opiskelevien tarpeita liikennejärjestelyjen kehittämiseksi lomakekyselyllä. Kyselyn vastausaika päättyi maanantaina 23.3. Vastauksia kertyi kaikkiaan 784. Kiitokset kaikille vastanneille!

Kysely paljastaa esimerkiksi kampuslaisten ajatuksia alueen liikenneolojen kehittämistarpeista. Vastaajia pyydettiin valitsemaan korkeintaan kolme tärkeintä kehityskohdetta 11 vaihtoehdon joukosta, seuraavin tuloksin:

  • Kevyen liikenteen väylien parempaa kunnossapitoa tai lisäämistä toivoi 67 % vastaajista. Sanallisissa kommenteissa osa piti nykyisiä väyliä jopa vaarallisina.
  • Joukkoliikenteen nousua Kumpulanmäelle piti tärkeänä 38 %, 11% toivoi erikseen liikuntaesteisten parempaa huomioimista alueen liikennejärjestelyissä. Yhteensä 45% vastaajista otti jompaan kumpaan tai molempiin.
  • Nopeampia (joukkoliikenne)yhteyksiä eri suuntiin peräänkuulutti kaikkiaan 50% vastaajista. 32% vastaajista tunnisti tärkeäksi kehityskohteeksi nimenomaan nopean yhteyden Pasilan suuntaan, Otaniemen otti esille 12% vastaajista. Nykyisten linjojen vuorovälin tihentämistä toivoi 34% vastaajista.
  • Autoilua helpottavia muutoksia liikennejärjestelyihin piti tärkeimpinä 19%. Erityisesti pysäköinnin kehittäminen nousi esiin (18% vastaajista). Henkilöautoyhteyksien muuta kehittämistä piti tärkeänä vain 4% vastaajista.

Lisäksi omin sanoin kirjoitettuja kommentteja kertyi vajaat 400. Näissä otettiin kantaa yllä esitettyihin parannustarpeisiin ja kommentoitiin myös alueen ajankohtaisia kehityskohteita, joita ei kyselyssä suoraan tiedusteltu.

Kyselyraportin versio 0.1 on nähtävillä kohdassa 5. Kampuskysely liikennejärjestelyistä.

 

Kampuslaiset taulukossa ja kartalla

Paikansimme Helsingin yliopiston ja Ilmatieteen laitoksen osoiterekisterit tarkasti kartalle myöhempää analyysiä varten. Yleistetyt kartat Kumpulan kampuksen henkilökunnan ja opiskelijoiden kotipaikoista löytyvät nyt oikean laidan linkkien kautta.

Tervetuloa sivustollemme!

Helsingin yliopiston maantieteen laitoksella on käynnistynyt tutkimushanke Kumpulan kampus Pääkaupunkiseudun joukkoliikenneverkostossa. Hankkeen tavoitteena on tarjota tietoa Kumpulanlaaksoa koskevan liikennesuunnittelun ja siitä käytävän keskustelun tueksi.

Lisää tietoa hankkeesta saat täältä.