Yliopiston etusivulle | Suomeksi | På svenska | In English

Esittely

logo

Mediakasvatus on tietoyhteiskunnan kasvatustiedettä. Mediakasvatuksen tutkimusryhmä tuottaa uutta median ja kasvatuksen rajapinnassa syntyvää tietoa ja osaamista, jota hyödynnetään koulussa ja opettajankoulutuksessa.

Tutkimusryhmämme tutkii ja kehittää tieto- ja viestintätekniikan käyttöä sekä mediakasvatusta. Lisäksi ryhmä osallistuu alan perusopetuksen ja täydennyskoulutuksen kehittämiseen ja toteuttamiseen opettajankoulutuksessa.

Mediakasvatuksen tutkimusryhmällä on pitkät kansainväliset perinteet tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sekä etäopetuksen kehittämisessä Suomen koulutusjärjestelmän eri tasoilla. Asiantuntemus pohjautuu laitoksella tehtyyn laajaan ja kattavaan eri osa-alueiden opetus- ja tutkimustyöhön.

Tutkimuksen painoalueet ovat:

  • sosiaalinen media opetuksessa ja opiskelussa
  • omaehtoinen mediataito
  • mobiili opetus ja opiskelu
  • oppilaan pedagoginen ajattelu mediakasvatuksellisesta näkökulmasta
  • opetuksen ja opiskelun prosessiluonne