Yliopiston etusivulle | Suomeksi | På svenska | In English

Etusivu

Kainuun työelämä 2020
Suomen parhaaksi

Kaikille avoin Menesty-hankkeen vuuorovaikutusfoorumi keskiviikkona 11.2.2015 Kaukametsän kongressi- ja kulttuurikeskus, Kouta-sali, Kajaani

Ohjelmassa käsitellään työelämää vuonna 2020 ja pelillisyyden käyttöä työelämässä. Suomussalmen ja Paltamon edustajat kertovat kuntansa vahvuuksista ja Kajaanin kaupunginteatteri käsittelee teatterin keinoin hyvää työelämää.

Kajaanin Keskuskoulun musiikkiluokkalaiset esiintyvät.

Ilmoittautumiset 2.2.2015 mennessä.
Ohjelma ja ilmoittautuminen

 

 

Kainuun alueen tulevaisuuden haasteita ovat työvoiman riittävyys ja saatavuus. Tilastokeskuksen arvion mukaan vuoteen 2020 mennessä Kainuun työikäinen väestö vähenee ja samanaikaisesti väestö kokonaisuudessaan ikääntyy nuorten ikäluokkien muuttaessa pois maakunnasta. Tämän takia on tärkeää löytää alueen omat voimavarat ja hyödyntää niitä parhaalla mahdollisella tavalla, jotta muuttotappio saataisiin käännettyä ja ihmisille löytyisi töitä Kainuusta.

Menesty-hanke vastaa tähän haasteeseen kouluttamalla alueen työyhteisöjä ja tarjoamalla tutkittua tietoa ikäjohtamisesta ja tiedon siirtämismalleista. Ikääntyneiden työntekijöiden vahvuuksia ovat laajojen asiakokonaisuuksia hahmottaminen ja kokemuksellinen tieto työstä kun taas nuorten työntekijöiden vahvuuksia ovat esimerkiksi tietotekninen osaaminen sekä into etsiä uudenlaisia työskentelytapoja. Hankkeen tavoitteena on lisätä eri-ikäisten työntekijöiden työssä jaksamista ja tukea työyhteisön uudistumista. Eri-ikäisten työntekijöiden osaamista omaava työyhteisö on tärkeä organisaation kilpailukyvyn kannalta, sillä työntekijöiden erilaiset osaamisalueet tarjoavat erinomaisen resurssin jokaisen henkilökohtaisen osaamisen kehittämiselle.