Yliopistonlehtori, dosentti, vastuullinen tutkija

Sosiaalitieteiden laitos, Helsingin yliopisto

Vastaanotto ma 11-12, huone 305

Päätoimittaja (2014-2015) Sukupuolentutkimus-Genusforskning -lehti: www.sukupuolentutkimus.fi

 

Kiinnostuksen kohteet: ruumiinsosiologia, terveyssosiologia, tieteen- ja teknologiantutkimus, sukupuolentutkimus, yhteiskuntateoria, valta-analytiikka, materialismit

Käynnissä olevat tutkimushankkeet:

Pluripotent science: Use of stem cells in the creation, assistance and prolonging of lives (2013-2015)

Tutkimme hankkeessa sitä, miten uudet lääketieteelliset menetelmät muuttavat käsityksiämme ja kokemuksiamme syntymästä, ikääntymisestä ja kuolemasta. Johtamani hankkeen kuvauksen löydät täältä.

Unique, Plural and Potential: Multiplicity of Human Biological Material (2011-2014)

Elämän lääketieteellisestä avustamisesta ja muokkaamisesta on tullut arkipäivää länsimaisissa yhteiskunnissa. Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa tutkin lääketieteellis-teknologista elämän muokkaamista tarkastelemalla erityisesti ihmisperäisen kantasolututkimuksen mahdollisuuksia ja haasteita Suomessa ja kansainvälisesti. Haastattelemalla asiantuntijoita ja osallistumalla tutkimusryhmien toimintaan selvitän ihmisen biologisen materiaalin hyödyntämiseen liittyviä eettisiä, poliittisia ja kaupallisia ongelmia. Hanke tarjoaa tietoa lääkäreiden, tutkijoiden ja potilaiden toiveista 978-951-768-431-6ja peloista, joita ihmiselämän alun ja lopun muokkaamisen uudet keinot synnyttävät.  Hanke avaa näkökulmia siihen, mitä on ihmisyys nykypäivän yhteiskunnassa ja miten teknotieteellinen avustaminen muuttaa oletuksiamme ihmisen elämänkaaren biologisista ja sosiaalisista ulottuvuuksista.

Osana hanketta olen toimitttanut yhdessä Sari Irnin ja Venla Oikkosen kanssa teoksen Muokattu elämä: Teknotiede, sukupuoli ja materiaalisuus (Vastapaino, 2014).

 

Aiemmat hankkeet:

Elämän tiede. Tutkimus lääketieteellisestä teknologiasta, vanhemmuudesta ja perimän hallinnasta. (Vastapaino, 2009)

Vastapainon julkaisema väitöskirjani käsittelee ihmisen perimän lääketieteellistä hallintaa. Tarkastelen kirjassa perinnöllisyyslääketieteen historiaa Suomessa; erityisesti sikiötutkimusten kehittämistä ja käyttöönottoa sekä niiden vaikutuksia nykyvanhemmuuteen ja naisen ruumiillisuuteen. Tutkimukseni kuvaa valinnanvapauden ja elämästä päättämisen eettisiä ja poliittisia ongelmia, joita uudet lääketieteelliset teknologiat tämän päivän ihmisille avaavat.

Väitöskirja on saanut Suomalaisen Tiedeakatemian väitöskirjapalkinnon ja Laadullisen terveystutkimuksen tutkijaverkoston (LATE) Laatua terveyteen -tunnustuspalkinnon.

Sisällysluettelo, tiedot arvosteluista sekä kirjan tilaaminen kustantajalta: www.vastapaino.fi