Yliopiston etusivulle | Suomeksi | På svenska | In English

Moniverkko-hanke 2008-2010

Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia toteutti yhdessä Diversa Consultingin kanssa MONIVERKKO-hankkeen ajalla 2008-2010. Hanke oli ESR-rahoitteinen ja tuen  myönsi Uudenmaan TE-keskus. Hanke päättyi joulukuussa 2010, jonka jälkeen internetsivuja ei ole enää päivitetty.

Hankkeen tavoitteena oli kehittää monimuotoista esimies- ja rekrytointiosaamista sekä maahanmuuttajien työelämä- ja työnhakuvalmiuksia. Hanke rakensi siltaa työnantajien ja työntekijöiden välille verkostotapaamisilla sekä rekrytointitapahtumilla. Työpajoissa tarjotuilla valmennuksella kehitimme työnantajien monimuotoista rekrytointia sekä maahanmuuttajien valmiuksia hakea työtä ja toimia suomalaisissa työyhteisöissä.

Palmenia hallinnoi hanketta sekä vastasi maahanmuuttajien työnhaku-ja työelämävalmiuksien kehittämisestä sekä  maahanmuuttajien verkostotoiminnasta.

Diversa Consulting vastasi yritys-ja yhteisöverkoston kehittämistoiminnasta, selvityksestä ja työpajoista sekä tuotti rekrytoinnin ja esimiestyön työvälineitä yrityksille ja yhteisöille.

Verkostoista voimaa

Hankkeessa opimme ja teimme yhteistyötä verkostoissa. Yritys-ja yhteisöverkoston muodostivat

Maahanmuuttajaverkosto muodostettiin jäsenistä, jotka erosivat toisistaan etnisesti, iältään, sukupuoleltaan ja koulutustaustaltaan. Yhteistyössä mukana olivat myös

  • Helsingin työ- ja elinkeinotoimisto
  • Vantaan työ- ja elinkeinotoimisto
  • Hakunilan kansainvälinen yhdistys ry
  • African Civil Society in Finland ry
  • Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
  • Henkilöstöjohdon ryhmä – HENRY ry
  • Yritysten sosiaalinen vastuu FiBS ry
  • Helsingin työvoiman palvelukeskus Duuri