Opintoasiat


Tässä on toistaiseksi vain vanhaa informaatiota.

Tilastotiedettä opiskellaan kahdella kampuksella, keskustassa ja Kumpulassa, mikä aika ajoin aiheuttaa lounaan hotkimista bussissa ja joukkomyöhästymisiä ja -etukäteenlähtöjä luennoilta.

Tutkintoon kuuluu pakollisena sivuaineena matematiikkaa, pääaineena tilastotiedettä hyvin laajassa skaalassa, tiedekunnan asettamat pakolliset opinnot sekä hiukan tilaa omille sivuaineille. Tutkinto on haluttu rakentaa mahdollisimman väljästi, jotta kaikki löytäisivät itselleen sopivan polun tilastotieteen ihmeellisessä maailmassa.

Infoa fukseille
Moodin varjo-opinto-opas
Opintoblogi

Opiskelijaksi?

Tilastotieteen koulutusohjelmaan haetaan joko valtiotieteellisen tai matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan kautta. Opetustarjonnaltaan Helsingin yliopiston matematiikan ja tilastotieteen laitos on Suomen suurin ja monipuolisin.

Laitoksen opiskelijaksi sivut
Tilastotiede Opintopolku.fi-sivustolla
Tilastotiede.fi
  Häikäisevät tulevaisuudennäkymät  |  Tyyppiarvo II / 2013