Etusivu/Frontpage

Pedagoginen yliopistonlehtori, VTT, Dosentti

Senior lecturer in university pedagogy, PhD, docent

  • Menetelmäopetuksen, erityisesti englanninkielisen, kehittäminen maisteriopinnoissa
  • Kansainvälisen oppimisympäristön kehittäminen
  • Yliopistopedagoginen opetus ja tutkimus

Erityisalat: moraalipsykologia,  ammattietiikka, tutkimusetiikka

Special interests: moral psychology, professional ethics, research ethics