University homepage | Suomeksi | På svenska | In English

Äktenskap – historiskt och tvärkulturelt

Äktenskap – historiskt och tvärkulturellt

Place: Stiftsgården Åkersberg i Höör
Date: 15 – 16 februari 2008

Förra året utkom boken Inte ett ord om kärlek. Äktenskap och politik i Norden ca 1850-1930, i Centrum för Danmarksstudiers skriftserie. Boken, som är skriven av historikerna Kari Melby, Bente Rosenbeck och Christina Carlsson Wetterberg och juristen Anu Pylkkänen, utgjorde slutrapport för projektet ”Det nordiske ægteskab i europæisk perspektiv. Modernisering og kønskonstruktion”. Inom projektet har också utkommit de två antologierna Ægteskab i Norden fra Saxo til i dag (1999), som ser äktenskapet i ett långt historiskt perspektiv, och The Nordic Model of Marriage and the Welfare State (2000), i vilken äktenskapsreformerna och den senare välfärdsstaten diskuteras av nordiska, engelska och tyska forskare. Mycket har skett under projektets snart mer än tioåriga studium av äktenskapet. Ny forskning har kommit till, nya perspektiv har dykt upp. Äktenskapet kan inte ses som bara en ram kring personliga relationer, utan måste kopplas till politik och makt. Äktenskapsreformerna från 1900-talets tre första årtionden har visat sig vara ett mycket centralt element i den moderniseringsprocess som skapade den nordiska välfärdsstaten. Vi hoppas att denna konferens ska vidga perspektivet ytterligare genom att ta in

  • det utomäktenskapliga, som ogifta mödrar och deras oäkta barn, och äktenskapsliknande förhållanden som partnerskap och ”papperslösa äktenskap”
  • historiens långa linjer (även in i framtiden) och det tvärkulturella
  • äktenskap och familjebildning i andra kulturer
  • de nya reproduktionsteknologiernas betydelse för familjemönstren

PROGRAM

Fredag 15 februari

10.30 Välkomstkaffe
11.00 Presentation
11.15 Presentation av ”Inte ett ord om kärlek. Äktenskap och politik i Norden ca 1850-1930” (förf. K. Melby, A. Pylkkänen, B. Rosenbeck, C. Carlsson Wetterberg) Kommentar Henrik Berggren: Familjen – inte bara en familjeaffär
13.15 Lunch. Incheckning
14.30 zara Bersbo: Skilsmässolagstiftning och försörjning. Svensk lag och politisk debatt i frågan om underhåll till make 1913-1952
15.30 Sofia Kling: ”Med känsla för det ansvar som påvilar mig använder jag därför condom”: Barnbegränsning, sexualitet och genus i den ”moderna” 1930-talsfamiljen
16.15 Kaffe
16.45 Merete Lie: Egg, sæd og ligestilling: Norske debatter om reproduksjons-teknologi
17.45 Jens Rydström: Registrerat partnerskap i Norden
19.30 Middag

Lördag 16 februari

9.00 Anna Hansen: Att befalla och föresätta arbetsuppgifter. Husbondens och matmoderns maktpositioner inom det tidigmoderna hushållet
9.45 Kaffe
10.15 Nina J. Koefoed: Forført eller forførende. Konstruktion af køn og hierarki i ugiftes seksuelle relationer
11.15 Hanne Sanders: Äktenskapet och kyrkan i det tidiga 1700-talets samhälle
12.00 Lunch
13.00 Gunlög Fur: ”Strange or absent relationships”: Äktenskap som civilisati-onsmarkör i européers möten med främmande kulturer
14.00 Anne-Sofie Roald: Skild – men likväl gift. Muslimska kvinnor i ”haltande äktenskap” i Sverige
15.00 Sammanfattande diskussion
16.00 Kaffe. Hemfärd

Arrangör:

Centrum för Danmarksstudier vid Lunds universitet och NCoE The Nordic Welfare State – Historical Foundations and Future Challenges (Nordwel).

Hanne Sanders, docent, Lunds universitet, föreståndare för Centrum för Danmarksstudier
Bente Rosenbeck, lektor, Köpenhamns universitet
Christina Carlsson Wetterberg, professor, Örebro universitet