University homepage | Suomeksi | På svenska | In English

Modernhistoria, samtidshistoria, “framtidshistoria”: ämnesidentitet och ämnesgränser

Inbjudan till seminarium med efterföljande mingel

Modernhistoria, samtidshistoria, “framtidshistoria”: ämnesidentitet och ämnesgränser

Tid: Torsdagen 12 februari 14.30-17.00, därefter mingel med mat och vin
Plats: Institutet för Framtidsstudier, Holländargatan 13 (bredvid Centralbadet), T-bana: Hötorget

I Stockholmsregionen bedrivs historisk forskning om 1900- och 2000-talet vid flera olika institutioner och under olika beteckningar – så som modernhistoria, samtidshistoria och “framtidshistoria”. Vad förenar och vad skiljer oss åt? Vi välkomnar alla “modernhistoriker” i Stockholm för gemensamma diskussioner om vår(a) ämnesindentitet(er). Seminariet inleds med presentationer av representanter för tre olika forskningsmiljöer, med reflektioner om det egna ämnets identitet, ämnets gränser och forskningens fokus. Därefter följer korta inlägg från på förhand vidtalade kommentatorer och sedan fri diskussion!

Inledningstalare:
Elisabeth Elgán (Samtidshistoriska institutet, Södertörns högskola)
Ingrid Söderlind och Mattias Tydén (Institutet för framtidsstudier)
Pär Frohnert (Historiska institutionen, Stockholms universitet)

Kommentatorer:

Christina Florin (professor, Historiska institutionen, SU, och Institutet för framtidsstudier)
Cecilia Notini (doktorand vid Historiska institutionen, SU)
Johanna Ringarp (doktorand vid Nationella forskarskolan i historia, med placering vid Södertörns högskola)

Vår förhoppning är att seminariet kan fungera som startskottet för någon form av modernhistoriskt samarbete mellan de olika forskningsmiljöerna i Stockholm.

Anmäl dig till Orsi Husz (orsi.husz[at]historia.su.se), senast den 5 februari. Ange 1.) institutionstillhörighet och 2.) om du stannar på mottagningen efteråt (obs glöm inte det senare).

Välkommen!

Helena Bergman (Institutet för framtidsstudier), helena.bergman[at]framtidsstudier.se

Nils Edling (Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot humaniora och samhällsvetenskap, SU), nils.edling[at]historia.su.se

Orsi Husz (Historiska institutionen, SU), orsi.husz[at]historia.su.se