University homepage | Suomeksi | På svenska | In English

Normative begrundelser for de nordiske velfærdsstater før og nu

Seminar 16.-17. oktober 2008 på Syddansk Universitet, Odense

Seminaret skal belyse og analysere værdisystemer og legitimitet i den nordiske velfærdsstatsmodel og lægge op til en komparativ analyse af udviklingen i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Seminaret skal igangsætte arbejdet med udformning af en antologi med bidrag på svensk, dansk og norsk til udgivelse i 2010.

Vi lægger os som udgangspunkt fast på, at velfærdsstaten er en betegnelse for den/de samfundsformation(er), der udvikledes i årene efter den 2. verdenskrig med vægt på mere omfattende indkomsttransfereringer og serviceydelser. Vi ser udviklingsprocessen over de ca. 60 år bestående af ”de formative år” eller vækstperioden, konsolideringsperioden, som er en periode med begyndende ”legitimitetsproblemer” og en fase, der slagordsagtigt kan betegnes ”moderniseringsprogrammernes epoke”.

Tanken er at afdække de normative begrundelser ved en analyse af hhv. velfærdsstatens ”formative år” og ”moderniseringsprogrammernes epoke” med henblik dels på de overordnede normative begrundelser for velfærdsstaten som sådan, dels på de specifikke normative begrundelser som kan aflæses af udviklingen i tilknytning til forskellige indkomsttransfereringer og praksis-områder, som fx ældreomsorgen. Også andre serviceområder kan inddrages. Vægten lægges i henseende til det overordnede niveau på politikernes og mediernes retoriske formulering af normative argumenter, der dels (negativt) illustrerer en »afstandtagen fra/distance til« den foregående »samfundsformation«, dels (positivt) indvarsler en »ny/anderledes« samfundsformation, og beskriver den »framing«, som bruges for at appellere til »den offentlige mening«. På det konkrete niveau kan en eventuelt ændret normativ argumentation illustreres ved en analyse af dens effekter for visse serviceområders udformning og funktion for derved at belyse koblingen mellem idéer og implementering.

Der kan således være tale om analytiske bidrag, der befinder sig på et eller flere (evt. alle) af følgende niveauer:

Det normative niveau (generelle værdier som guidelines for velfærdspolitikken, de socialpolitiske mål før og nu – de formative år versus moderniseringsprogrammernes epoke);
Det strukturelle niveau (den specifikke organisatoriske struktur på et konkret omsorgsområde, som skal tjene virkeliggørelsen af de generelle værdier),
Praksis niveauet (implementeringen af de generelle velfærdsstatslige værdier indenfor den valgte organisatoriske struktur).

Seminaret er arrangeret og finansieret af temagruppen Value Systems and Legitimacy in the Nordic Welfare State Model, som er en del af det NordForsk initierede Nordic Centre of Excellence Nordwel.