University homepage | Suomeksi | På svenska | In English

Velferd, etnisitet og reproduksjon i Norden

NCoE NordWel: “The Nordic Welfare State – historical foundations and future challenges”
Temagruppe 3: Epistemic Communities: Knowledge and Social Interests in the Making of the Nordic Welfare State/Kønshistorisk gruppe inviterer til
Åpent seminar ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU, Trondheim
20 OG 21 OKTOBER 2008,

Mandag 20. oktober:

1200-1300 Lunsj

1300-1330 Velferdsstat og kjønn – forskningsstatus. Introduksjon til seminaret (Kari Melby, Trondheim)

1330-1415   Religious and Secular Elements of the Family Law in the Nordic Countries –
Historical Legacies and Contemporary Challenges (Anu Pylkkänen, Helsinki)

1415-1445 Pause

Tema: Velferd, etnisitet og reproduksjon

1445-1530 Multikulturalismernes kønsblinde øje (Yvonne Mørch, RUC) 

1530-1615 Mangfoldspolitikk og kjønnslikestilling i velferdsstaten (Berit Gullikstad, Trondheim)

1615-1645 Pause

1645-1715 Fruktbar og (nordisk) likestilt? (Guro Korsnes Kristensen, Trondheim)

1715-1745 Oppsummering

1900-  Middag i byen
Tirsdag 21. oktober

Tema: Velferd og reproduksjon – historiske og samtidige perspektiver
0900-0945 Kjønn og reproduksjon i historiske studier – status (Bente Rosenbeck,
København)

0945-1015 Fra barnets tarv til ligestilling (Michael Nebeling Petersen, København)

1015-1045 Pause

1045-1130 Making and Remaking the Family in the Swedish Model (Åsa Lundqvist, Lund)

1130-1215 Nordisk biopolitikk i dag; historiske og komparative perspektiver (Kristin Spilker Trondheim)

1215-1500  Lunsj og sightseeing

1500-1530 Velferd og reproduksjon – konkluderende refleksjoner (Merete Lie, Trondheim)

1530-1630 Videre planer

Sted: NTNU, Dragvoll campus, rom D13, bygg 10

Reisemåte: Mandag ankommer direkte fly (SAS/Widerøe) til Værnes fra København 1105, fra Stockholm 1030. Taxi til Universitetssenteret på Dragvoll, enten forhåndsbestilt flytaxi (NOK 320 pr. person) eller – dersom dere er flere som reiser sammen – en vanlig taxi. Retur: det går direkte fly fra Værnes til København kl 1720, til Stockholm via Oslo kl 1850. Direkteflyene fra København og Stockholm er mindre fly, man kan alternativt reise via Oslo med ordinære rutefly.  

Hotell: Hotell Augustin, Prinsenkrysset, Trondheim

Påmelding: Innen 8.oktober 2008 til Camilla Heitmann, e-post Camilla.heitmann@hf.ntnu.no tlf. +4773591788, eller Kari Bergheim, e-post kari.bergheim@hf.ntnu.no tlf.+47 73598211. NB: Gi beskjed om hvorvidt du trenger hotellrom fra mandag til tirsdag.

Opplysninger om seminaret: Kari Melby, e-post Kari.melby@hf.ntnu.no tlf. +4773591728 eller 91897154 eller Åsa Lundqvist, e-post Asa.Lundqvist@genus.lu.se tlf. +4773598367 eller +46 768092344

SEMINARET ER ÅPENT FOR ALLE INTERESSERTE. PÅMELDINGSFRIST ER
8. OKTOBER