University homepage | Suomeksi | På svenska | In English

Other Publications

2011

Birnbaum, Simon (2011) Review of ”Kjell Underlid, Sosial rettferd: Fattigdom og rikdom i det moderne Noreg”, Tidsskrift for velferdsforskning, 14 (2), 127-129.

Blomberg, Helena & Anna Meeuwisse (2011) ’Vad säger socialarbetarna om framtiden? Nordiska socialarbetares uppfattningar och attityder’. I rapporten ”Far väl välfärden? Socialtjänsten i framtiden”, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskaper.

Christiansen, Niels Finn (2011) “Solidaritet gennem 150 år i krydsfeltet mellem liberalisme, konservatisme og socialisme”. In Social Politik 2010, nr. 2, pp. 8-12 (udkom i 2011).

Eriksson, Lena (2011) ”Färre vräktes med goda bostäder åt alla” Tvärsnitt, 1.

Eriksson, Lena (2011) ”Vem får rum på bostadsmarknaden?” Framtider, 1.

Emmenegger, Patrick (2011) Review of Caviedes, Alexander A. (2010) Prying Open Fortress Europe: The Turn to Sectoral Labour Migration. West European Politics, 34 (2), 434–435.

Garðarsdóttir, Ólöf  (2011) Margrét Guðmundsdóttir, Saga hjúkrunar á Íslandi á 20. öld. Saga 49:2, 238-243.

Horsti, Karina ja Saara Pellander (2011) ”Vaaralliset perheet”: Perhemuutto
maahanmuuttokeskusteluissa. Published in ETMU-blogi 25.11.2011.

Johansson, Peter (2011) Den politiska momsdebatten i Sverige efter 1990: Ett bidrag till studiet av skatters politiska hållbarhet”. Arbetsrapport 2011:11. Institutet för Framtidsstudier.

Kananen, Johannes (2011) Recent Changes in Nordic Labour Market Policy: National Applications of International Ideas, Helsinki: Sitra (commissioned research report). Available online at: http://www.sitra.fi/node/257

Kananen, Johannes (2011): Kilpailuvaltio syrjäytti hyvinvointivaltion [Welfare State Replaced by the Competition State]. Sosiaalitieto 04/2011, p. 13.

Kristjánsdóttir, Ragnheiður (2011) Hver/hvað … var/er Jón Sigurðsson? [Who/what … was/is Jón Sigurðsson?] Saga. Tímarit Sögufélags, 49 (1), 31–35.

Kristjánsdóttir, Ragnheiður (2011) ‘Andmæli’ við vörn Arndísar S. Árnadóttur á ritgerðinni Nútímaheimilið í mótun. Fagurbætur, funksjónalismi og norræn áhrif á íslenska hönnun 1900–1970. Saga. Tímarit Sögufélags, 49 (2), 202–209.

Kroll, Christian (2011) ‘Book Review: Problems wane, solutions remain. Young unemployed and the organization of municipal welfare interventions’. Nordic Social Work Research, 1 (2), 1-3.

Kvist, Jon (2011) Flexicurity 2.0 is the model for the 21st century. In Priorities for a New Political Economy: Memos to the Left. London: Policy Network, 109–111.

Marjanen, Jani (2011) Recension. Sjuttonhundratal: Nordic Yearbook of Eighteenth-Century Studies. p. 279–282.

Mønster-Kjær, Inge (2011) Fattiggårde som socialpolitisk intention og praksis, Journalen 2011, pp. 22-31

Mønster-Kjær, Inge (2011) Fattigdom som forbrydelse?, Fynske Årbøger 2011, Historisk samfund for Fyn, pp. 55-63.

Vauhkonen, J. (2011) Työeläketurvan keskellä viisi vuosikymmentä. In Vauhkonen, J. (toim.) Virastosta tietotaloksi. Juhlakirja Eläketurvakeskukselle Helsinki: Eläketurvakeskus. pp. 15-37. 226 pp.

Weide, Marjukka (2011) Maahanmuuttajien yhteiskunnallisen osallistumisen tukeminen
julkishallinnossa ja puolueissa. In Ahokas, L., Weide, M. & N. Wilhelmsson: Oikeusministeriön julkaisu 9/2011, Helsinki.

Östman, Ann-Catrin (2010) ”Småbruket i svenska Österbotten under det tidiga 1900-talet”. Laari, 2010, Suomen maatalousmuseon vuosikirja, pp. 47-57.