Yliopiston etusivulle | Suomeksi | På svenska | In English

Yleistä

Huipulle ja yhteiskuntaan. Tutkimusyksikön tehtävänä on tuottaa korkeatasoista tieteellistä opetukseen ja oppimiseen liittyvää tutkimusta.

Tavoitteena on entisestään kehittää kansainvälisesti vertailtavissa olevaa huipputason tutkimusympäristöä, jossa tutkimus on monitieteistä, tieteiden rajat ylittävää ja kansainvälisesti laadukkaasti verkottunutta akateemista toimintaa.Arvostamme eettisesti korkeatasoista kollegiaalista toimintaympäristöä, tieteellistä yhteistyötä, luovuutta ja suvaitsevuutta. Opetuksemme perustuu tutkimukseen ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus on tärkeä tehtävämme.

Oppimisen ja opetuksen tutkimusyksikön tutkimuskohteita

  • Opettajankoulutus
  • Yliopisto-oppiminen, opetus ja opiskelu
  • Mediakasvatus, mobiilioppiminen ja sosiaalisen median ilmiöt
  • Monikulttuurisuuskasvatus
  • Koulupedagogiikka
  • Koulussa ja muissa ympäristöissä tapahtuva oppiminen
  • Oppimisympäristöt

Tutkimus on monimetodista ja kohdistuu sekä laadullisesti että määrällisesti tavoitettaviin ilmiöihin.

Lisätietoja tutkimusyksiköstä antavat
professori Leena Krokfors (leena.krokfors(at)helsinki.fi)
professori Lasse Lipponen (lasse.lipponen(at)helsinki.fi)