Yliopiston etusivulle | Suomeksi | På svenska | In English

ETUSIVU

Opettaja johtajana-konferenssi tarjoaa monipuolisia näkemyksiä koulutoiminnan johtamisesta. Konferenssin keskiössä on – rehtoria unohtamatta – opetustyötä tekevä opettaja. Vaikka opettajien peruskoulutus tarjoaa oppilasryhmän toiminnan johtamisen tukemiseksi muun muassa pedagogista, didaktista ja oppiaineiden sisältöihin liittyvää tietämystä, on opetustyössä olevan opettajan johtajantaitojen kehittäminen jäänyt vähäiseksi. Kongressin tarkoituksena on nostaa esiin ajatuksia ja ideoita, joiden virittäminä opettajat, rehtorit, opettajankouluttajat, hallinnon edustajat ja kasvatuksesta kiinnostuneet voivat pohtia erilaisten johtamistapojen ulottuvuuksia ja seurauksia koulutyössä.

Suomessa ovat rehtorit olleet erityisasemassa koulutoiminnan johtamiseen tähtäävässä koulutuksessa, jota ovat jo pitkään dominoineet yrityssektorilta peräisin olevat, taloudellisia näkökulmia painottavat management-johtamisopit. Nykyisin rehtorilta odotetaan taloudelllis-teknisen kyvykkyyden lisäksi kykyä toimia pedagogisena tiennäyttäjänä tai ainakin valmiutta käynnistää keskustelu yhteisen kehittämissuunnan etsimiseksi:  koulumaailmassa on nousemassa merkittäväksi leadership-johtamisen arvonäkökulma, joka  kuvaa muiden johtamista ja innostamista tulevaisuuteen tähtäävään toimintaan. Opetustyötä tekevälle leadership-näkökulma tarjoaa virikkeitä, ja opettajankoulutuksessa se olisi systemaattisesti läpivietynä tärkeä lisä, jolla tulevan opettajan identiteettiä olisi mahdollista kehittää nykyisessä nopeasti muuttuvassa ja monimutkaistuvassa maailmassa.

Yhdysvalloissa on muutaman vuoden ajan ollut meneillään kentällä toimivan opettajan johtajantaitojen kehittämiseen tähtäävä pilottihanke, jonka johtaja, professori James Henderson, on Opettaja johtajana -kongressin key note –esitelmöijä. Muiltakin osin ohjelma on korkeatasoinen, mukana on muun muassa maamme johtaviin johtajuuden tutkijoihin kuuluva professori Pauli Juuti ja luovan johtajuuden potentiaaleista esitelmöi pääjohtaja Mika Myllyaho Suomen Kansallisteatterista. Lisäksi esitelmöitsijöinä on useita kasvatuksen kentällä johtajuutta tutkineita suomalaisia asiantuntijoita.

Tervetuloa Opettaja johtajana -konferenssiin!