Monikulttuurinen koulu ja ruokakulttuurin lahjoitusprofessuuri

OKL mukana yliopiston varainhankintakampanjassa kahdella hankkeella


Helsingin yliopiston käynnisti 370-vuotisjuhlien kunniaksi näyttävän varainhankintakampanjan. Kampanjan tarkoituksena on tuoda esiin yliopistossa tehtävän tutkimuksen roolia globaalien ajankohtaisten kysymysten ratkaisijana. Ulkopuolisen rahoituksen turvin tullaan tukemaan erityisesti globaalia hyvinvointia edistävää monitieteistä opetusta ja tutkimusta.

Opettajankoulutuslaitos sai kampanjaan hankkeita valinneen raadin vakuutettu kahdella projektilla. Kampanjan kautta rahoitusta pääsivät keräämään monikulttuurisuuskasvatuksen ja ruokakulttuurin lahjoitusprofessuurin hankkeet.

Monikulttuurisuuskasvatuksen hanke nivoutuu oppimisympäristöjä kehittelevien projektien ryhmään ja se toteutetaan yhteistyössä Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan ja Käyttäytymistieteiden laitoksen kanssa.

Monikulttuurisuushankkeen on tarkoitus kehittää opettajankoulutusta vastaamaan paremmin monimuotoisen yhteiskunnan haasteisiin. Hanke nostaa esiin opettajan roolia syrjinnän ehkäisijänä, tasa-arvon edistäjänä sekä kaikkien lasten oppimisen, kehityksen ja sosialisaation tukijana. Opettajaksi valmistuville tulisi suoda paremmat valmiudet selvitä monimuotoisen, esimerkiksi useita kieli- ja kulttuuriryhmiä edustavan, oppilasaineksen kanssa.

Hankkeen konkreettisena päämääränä on edistää monikulttuurisuuskasvatuksen tutkimusta ja opetusta Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa. Hankkeeseen on suunnitteilla uusi yliopiston lehtorin toimi. Suunnitelmissa on myös, että koko opettajankoulutushenkilöstö professorit mukaan lukien saisi opetuksesta vapaan periodin, jonka aikana opiskellaan monikulttuurisuussisältöjä ja pohditaan monikulttuurisuuden integroimista omaan opetukseen. Myöhemmin hankkeen suunnitellaan laajenevan aineenopettajakoulutukseen.

Monikulttuurisuushankkeen tieteelliseen johtoryhmään kuuluva professori Arto Kallioniemi, dosentti Mirja Talib sekä yliopistonlehtori Heini Paavola OKL:stä sekä professorit Gunilla Holm ja Elina Lahelma Käyttäytymistieteiden laitokselta.
Monikulttuurisuuskasvatushankkeen sivut

Ruokakulttuurin lahjoitusprofessuuri on erillinen itsenäishanke, jonka tavoitteena on kerätä ruokakulttuurin lahjoitusprofessuurin perustamiseen tarvittava 1,5 miljoonan euron pääoma. Lahjoitusprofessuurin tuella pyritään nostamaan suomalaisen keittiön ja ensiluokkaisten raaka-aineiden arvostusta sekä ruokakulttuurin osaamista.

Ruokakulttuurin tukirahasto on perustettu Helsingin yliopiston rahastoihin vuonna 2008. Tavoitteena olevasta 1,5 miljoonan euron kokonaissummasta on koossa nyt noin miljoona. Jos hanke etenee suunnitelmien mukaan, ruokakulttuurin professori aloittaisi työnsä lukuvuoden 2010-2011 aikana ja ensimmäiset ruokakulttuurin opiskelijat voitaisiin ottaa yliopistoon vuonna 2011.

Hankkeen tieteellisenä johtajana toimii professori Päivi Palojoki opettajankoulutuslaitokselta.
Ruokakulttuurin lahjoitusprofessuurin sivut

Helsingin yliopiston varainhankintakampanja jatkuu kolme vuotta. Lahjoittaminen kannattaa erityisesti tänä vuonna, sillä valtio on luvannut tukea kuluvan vuoden loppuun mennessä tehtyjä lahjoituksia 2,5 -kertaisesti. Katso lisätietoja: http://www.helsinki.fi/insight/

Uutta uusille okl:n verkkosivuille

Tuleva yhdistynyt laitos tuo mukanaan uudet verkkosivut. Samalla on mahdollisuus miettiä, miten haluamme olla esillä verkossa niin yliopistolaisille kuin muillekin. Internetin nopea kehitys tuo jatkuvasti uusia mahdollisuuksia olla esillä laitosten perinteisten verkkosivujen lisäksi esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Hyvänä esimerkkinä on opiskelijoiden ainejärjestö Peduca, joka on opiskelijajärjestön näkökulmasta muun muassa verkkolehtensä kautta etsinyt uusia tapoja tavoittaa omat ja muut (www.peduca.fi).

Tulevan okl:n väkikin on alkanut muun muassa kirjoittaa blogeja, ja tällainenkin osallistuminen olisi varmasti tarpeen saada esille myös laitoksen verkkoviestinnän tasolla. Esimerkiksi blogimerkintöjen tutkimukseen perustuvat kannanotot kasvatuksen kysymyksistä ovat merkittävää yhteiskunnallisen tehtävän toteuttamista. Yliopistolaisten blogeja voi selata ja tilata seurantaan yliopiston pääsivulta www.helsinki.fi/blogit/.

Helsingin yliopiston blogisivu

Helsingin yliopiston blogisivu

Tervetuloa kommentoimaan

”Optimistin usko ja pessimistin pelko: että me elämme parhaassa mahdollisessa maailmassa. Ne on uskallettava asettaa kyseenalaiseksi.” Tulevaisuudentutkija Pentti Malaska

Tulevaisuus, kehittyminen, muutos. Elämme parempaa tulevaisuutta povaavien mantrojen maailmassa. Suuret käsitteet on tarkoitettu innoitteiksi, mutta toisinaan ne toimivat päinvastoin. Kun jatkuvasti pitäisi kehittyä, suunnata tulevaan ja mukautua ajan vaatimuksiin (niihinkin mieluiten gepardin notkeudella ja nopeudella), kivettyy moni jo lähtöviivalle. Tulevaisuuden pitäisi tarkoittaa mahdollisuutta ja unelmia. Kuulostaa limbolta, mutta juuri tämän soisi laitosuudistuksessakin pysyvän näkökulmana.

Suuret sanat vai pienet teot

Uudelta laitokselta toivotaan monitieteisyyttä, monikulttuurisuutta ja kansainvälistä näkyvyyttä. Vaikka sanojen termien tasolla syleillään maailmoja, ei sanojen tarvitse antaa kasvaa tavoittamattomiksi. Isoonkin päämäärään voi kulkea pienin askelin.

Monissa keskustelutilaisuuksissa olen kuullut kommentteja, että laitosuudistuksesta ja uusista toimintasuunnitelmista on valtava hyppy opettajankoulutuksen arkeen. Mutta pitääkö olla? Abstraktien termien takana piilee kenties pieniä konkreettisia asioita.

Internetin osalta erittäin pienet askelet voivat olla erittäin suuria juuri sen vuoksi, että world wide web tavoittaa potentiaalisesti suuren joukon ihmisiä. Ehkä juuri tietyn verkkosivun kääntäminen englanniksi tuo tietyn turkkilaisopiskelijan Suomeen. Ja ehkäpä juuri hän myöhemmin käynnistää ystävyyskouluhankkeen, tutkimustiimin tai jonkin muun maamme opettajankoulutuskenttää ennalta arvaamattomilla tavoilla hyödyttävän projektin.

Webin osalta uudistuksille on tarve. Kun ihmiset ovat tottuneet facebookin ja muiden myötä interaktiiviseen nettiin vapaa-ajallaan, koetaan jäyhä pelkästään ylhäältä päin sisältöjä tuottava internet aikansa eläneeksi. Voisiko tämä laitosuudistuksen tueksi perustettu blogi avata keskusteluja? Tai innostuisiko joku tulevalta Opettajankoulutuslaitokselta pitämään omaa blogiaan, vaikkapa tutkimuksestaan?
ideoita liitutaululla

Only in your dreams?

Olen kuullut myös kannanottoja, joiden mukaan laitosuudistuksesta tiedotetaan liikaa. Voi todellakin olla, että laitosuudistuksesta on kerrottu riittävästi. Toisaalta moni henkilökunnasta – ja varmasti myös opiskelijoista – kamppailee muutenkin aikapulan kanssa, jolloin resursseja ei riitä uudelle. Voisiko uudistuksista keskusteluun kuitenkin edelleen suhtautua ideariihinä? Nyt on tosiaankin mahdollista tehdä asioita toisin. Ainakin internetin osalta on mahdollista vielä tässä vaiheessa edetä joustavasti. Jos joku keksii erinomaisen idean, sen voi parhaassa tapauksessa toteuttaa.

Ehkä näkökulmani on epärealistinen, koska internet on muutosmyönteinen viestintäväline ja kaiken voi päivittää uudestaan. Verkko jopa karttaa lopullisia ratkaisuja. Et voi kirjoittaa kirjaa pohdiskellen, että ”tämän kirjoitan vielä ensi kuussa uudelleen”. Webissä sen sijaan voi tehdä u-käännöksiä, jotka jossakin muussa yhteydessä eivät ole mahdollista.

Ilmeisesti laitosuudistuksilla tavoitellaan asiaa, jota nimitetään synergiaeduksi. Kokonaisuus voisi olla suurempi kuin osiensa summa. Miten tähän päästäisiin paremmin? Internetin osalta synergian saavuttaminen vaatinee ainakin interaktiota, osallistumista. Keksitkö idean? Kerro se meille!