Yliopiston etusivulle | Suomeksi | På svenska | In English

Esittely

Tervetuloa Opetuksen tutkimusryhmän sivuille.

Opetuksen tutkimusryhmässä tutkitaan opetus-opiskelu-oppimisprosessin ulottuvuuksia. Tavoitteena on tarkoituksenmukaisten olosuhteiden luominen hyvälle kasvatukselle, koulutukselle ja oppimiselle. Jotta tämä olisi mahdollista, tutkimusryhmä pyrkii kehittämään opettajankoulutuksen ohjelmia ja opetussuunnitelmia sekä koulujen pedagogisia oppimis- ja opetusprosesseja.

Ryhmän tutkimus kohdentuu pääasiassa opettajankoulutukseen sekä opetuksen ja oppimisen tutkimuksen paradigmojen kehittämiseen. Lisäksi tutkitaan pedagogista ajattelua, opettajan reflektiota, etiikkaa ja pedagogista tietämistä sekä oppimista erilaisissa ympäristöissä. Opetuksen tutkimusryhmä on halukas tekemään yhteistyötä muiden opetuksen ja oppimisen tutkijoiden kanssa.

Opetuksen tutkimusryhmä (aiempi tutkimuskeskus) on perustettu vuonna 1998. Ryhmä on edistänyt aktiivisesti kansallista ja kansainvälistä tutkimusyhteistyötä, osallistunut alan tutkimuskeskusteluun, konsultoinut, ohjannut ja kouluttanut alan tutkijoita ja muita asiantuntijoita sekä järjestänyt asiantuntijatapaamisia, seminaareja ja symposiumeja.