Yliopiston etusivulle | Suomeksi | På svenska | In English

Tutki, pelaa, kirjoita – roolipeli opetuksen eheyttäjänä

Opetusroolipelin avulla voidaan elävöittää opetusta ja innostaa oppilaita tutkivan oppimisen periaatteita noudattavaan työtapaan. Roolipeli toimii myös keinona muodostaa oppiainerajat ylittäviä temaattisia kokonaisuuksia ja eheyttää näin opetusta horisontaalisesti. Peli luo kontekstin, jonka sisällä oppijat motivoidaan sosiaalisen vuorovaikutuksen kautta  oman oppimisensa päähenkilöiksi.

Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian Helsingin yksikkö toteutti lukuvuosina 2010-11 opetushallituksen rahoittaman opettajien täydennyskoulutuksen nimeltä Tutki, pelaa, kirjoita – roolipeli opetuksen eheyttäjänä (10 op). Koulutukseen osallistuneet, eri puolelta Suomea tulevat luokan- ja aineenopettajat tutustuivat koulutuksessa ilmiöpohjaisen ja tutkivan oppimisen perusteisiin, ja saivat valmiuksia luoda ja toteuttaa opetusroolipelejä omien oppilaidensa kanssa. Koulutus toistettiin hieman muokattuna ja 11 opintopisteen laajuisena lukuvuonna 2011 – 2012*.

Seuraava ryhmä aloittaa syksyllä 2012. Ilmoittautuminen on parhaillaan käynnissä, ja vielä joitakin paikkoja on jäljellä!

Koulutuksen tavoitteet, toteutus ja kohderyhmä

Tutki, pelaa, kirjoita – roolipeli opetuksen eheyttäjänä -koulutuksen tavoitteena on tarjota opettajille välineitä roolipelin, ilmiöperusteisen oppimisen ja tutkivan oppimisen hyödyntämiseen sulautuvan opetuksen osana. Roolipeliä opitaan käyttämään sekä lähi- että verkko-opetuksessa. Samalla opitaan hyödyntämään monipuolisesti sosiaalista mediaa sekä muita tieto- ja viestintäteknologisia välineitä.

Koulutus koostuu neljästä moduulista, jotka sisältävät yhteensä yhdeksän lähipäivää. Lähipäivät sisältävät luentoja, ryhmätöitä sekä käytännönharjoituksia. Lähipäivien välillä suoritetaan verkkotyökaluja ja sosiaalista mediaa hyödyntäviä etätehtäviä.

Kouluttajina toimivat menetelmän asiantuntijat KK Mauri Laakso sekä KM Jori Pitkänen.

Koulutus on suunnattu peruskoulujen opettajille (luokanopettajat, aineenopettajat, erityisluokanopettajat jne.). Osallistuminen ja koulutusmateriaalit ovat maksuttomia, mutta osallistujat tai heidän työnantajansa vastaavat itse mahdollisista matkakustannuksista.

 

* Lukuvuoden 2011 – 2012 ja 2012 – 2013 koulutukset saivat rahoituksen hankenimellä Roolipeli verkossa ja kasvokkain opetuksen välineenä.