Haku Opetuksen digiloikan ensimmäisiksi koulutus­ohjelmiksi käynnistyi

Helsingin yliopiston hallitus on päättänyt osana yliopiston vuoden 2017 toimeenpanosuunnitelmaa käynnistää opetuksen toteutuksen digiloikka -projektin. Projekti tukee pedagogisesti mielekästä digitalisaation hyödyntämistä uusien koulutusohjelmien opetuksessa ja oppimisessa ja se toteutetaan kauden 2017-2020 aikana. Digiloikka-projektin taustalla on Anna Maurasen vetämä ”Digitaalisen työskentely-ympäristön kehittämisryhmän loppuraportti, johon voi tutustua Flammassa (yliopiston intranet)

Vuonna 2017 mukaan valitaan 10 kandiohjelmaa. Näiltä ensimmäisiltä mukaan valittavilta ohjelmilta edellytetään

  • Piltointihenkeä: ensimmäisten ohjelmien kanssa luodaan konsepti tarvittavalle tuelle
  • Halukkuutta kehittyä yhteisessä prosessissa
  • Innokkuutta kouluttautumiseen
  • Sitoutumista yhteiseen prosessiin ja sen aikatauluihin
  • Valmiutta ja halukkuutta jakaa tietoa ja kokemuksia muille ohjelmille

Hakuaika ensimmäisten 10 kandiohjelman joukkoon on 25.1.-13.2.2017 E-lomakkeella
Valituille ohjelmille ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan ennen viikkoa 8.

Lisätietoa hakemisesta ja opetuksen toteutksen digiloikka-projektista pauliina.kupila(a)helsinki.fi