E-lomake

E-lomake on verkkolomaketyökalu, jonka avulla voit rakentaa, julkaista, muokata ja kopioida erilaisia kyselylomakkeita. Voit kerätä lomakkeella erilaista informaatiota: ilmoittautumisia, palautetta, tutkimusaineistoa, ennakkotietoja tai liitetiedostoja.

E-lomaketta käytetään verkkoselaimella. Yhtä verkkolomaketta voi laatia, ylläpitää ja käsitellä usempi henkilö. Lomakkeista on mahdollista laatia myös erikielisiä versioita. Lomakkeelle kertyneet vastaukset voit käsitellä E-lomakkeen omassa raporttinäkymässä tai siirtää helposti talteen omalle tietokoneellesi tai jatkokäsittelya varten esimerkiksi Excel- tai SPSS-ohjelmistoihin. E-lomakkeen vastausaineistoista voit raportoinnin yhteydessä laatia halutessasi julkisia koosteita. E-lomake on luotettava ja turvallinen tapa informaation keräämiseen opettajille, hallintohenkilöstölle, tutkijoille sekä opiskelijoille.