Plagiaatintunnistus Urkund

Urkund on Helsingin yliopistossa käytössä oleva plagiaatintunnistusjärjestelmä, jota käytetään tekstien alkuperäisyyden selvittämiseen. Urkund toimii tietokoneen www-selaimessa eikä vaadi erillistä ohjelman asennusta. Digitaalisessa muodossa olevat dokumentit lähetetään Urkundiin esim. sähköpostin liitetiedostona. Urkundia voidaan käyttää myös Moodlen tehtäväaktiviteetissa sekä keskustelualueilla. Urkund on integroitu myös Helsingin yliopiston digitaaliseen opinnäytteprosessin työkaluun E-thesikseen.

Urkundiin lähetettyä dokumnettia verrataan avoimessa internetissä oleviin teksteihin, julkaisutietokantoihin sekä Urkundin tietokantaan tallennettuihin toisiin dokumentteihin. Vertailusta muodostuu tarkistusraportti, josta voi nähdä, miten paljon vastaavuutta lähetetyssä dokumentissa on muihin dokumentteihin.

1.8.2014 alkaen kaikki Helsingin yliopistossa valmistuneet ylemmän korkeakoulututkinnon tutkielmat tulee tarkistaa Urkundissa ennen hyväksyntää. Urkundia voidaan käyttää myös muissa pienemmissä kirjallisissa töissä tieteellisen kirjoittamisen harjoitteluun.