• Tervetuloa OpintosekTORIlle!

  OpintosekTORI on Helsingin yliopiston opetuksen toimialan ajankohtaisiin asioihin paneutuva yhteistyösivusto. Sivuston ylläpidosta vastaavat keskushallinnon yksiköt.

  Lue lisää >>

Nähdään Flammassa!

OpintosekTORI –blogi perustettiin maaliskuussa 2011 kanavaksi, jonka kautta opetuksen toimialalla tapahtuvia ajankohtaisia asioita voitaisiin viestittää Helsingin yliopiston tiedekuntien ja laitosten suuntaan.

Viime vuosina Helsingin yliopisto on ottanut käyttöönsä uuden intranetin Flamman, joka on sisäisen viestinnän pääkanava ja tehostaa tiedon välittämistä yliopiston sisällä. Tästä johtuen on tullut aika jättää hyvästi tälle blogille ja siirtää sisällöt Flammaan.

Flamman Hakemisto ja palvelut –osioon on koottu pysyviä tietoja, ohjeita jne. Ajankohtaisista asioista tiedotetaan tiedotteilla. Lokakuussa aloitamme myös opetuksen toimialan omien yksikkösivujen työstämisen. Yksikkösivuille kokoamme tietoa meneillään olevista projekteista ja valmisteilla olevista asioista sekä keräämme yhteen paikkaan linkkejä, jotka ovat avuksi jokapäiväisessä työssä.

Kiitos kaikille ja nähdään Flammassa!

Posted in Puheenvuorot | Comments closed

Sähköinen tenttiminen osana opintohallintoa

Tenttimiseen osana opetus- ja opiskeluprosessia sisältyy myös opintohallinnollinen prosessinsa. Esimerkiksi tentteihin tulevien opiskelijoiden tiedot kerätään etukäteen, jotta tenttitilan koko ja kysymyspaperien määrä riittää. Tentin jälkeen on seurattava, että opettaja arvioi tulleet vastaukset annetussa ajassa, ja lopulta tulokset on huolehdittava Oodiin. Kun tenttimisen sähköistää, vähintään osa opintohallinnollisista rutiineista muuttuu, ja samalla voi muuttua rutiinin tekijä. Sähköistä tenttimistä on esitelty yleisesti Signaali-blogin merkinnässä Sähköinen tenttiminen ja tähän merkintään olen kerännyt joitain opintohallinnon näkökulmasta mahdollisesti muuttuvia ja vähintään huomionarvoisia elementtejä.

Huomioitavaa ennen sähköistä tenttiä:

 • Opettajille, joiden tentti soveltuisi joko tenttiakvaarioon tai verkkotentiksi, kannattaa mainostaa asiaa.
  • Tenttiakvaario-yhdyshenkilöitä on monissa tiedekunnissa. Jos omasta tiedekunnasta yhdyshenkilö puuttuu, keskustelkaa, kuka teidän tiedekunnassa olisi sopiva yhdyshenkilöksi.
  • Verkkotenttien tekemiseen neuvovat verkko-opetuksen tukihenkilöt ja osa pedalehtoreista
  • Jos tiedekunnassa järjestetään opetuksen kehittämispäivä, pedakahvila tms tilaisuus opettajille, voi sähköinen tenttiminen olla hyvä aihe käsitellä siellä. Minua ja tiedekunnan omia asiantuntijoita saa mielellään pyytää mukaan keskustelemaan.
 • Opintojakson Oodi-tietoihin on lisättävä tieto tenttitavasta.
  • Jos tentti on tenttiakvaariossa, oodi-tietoihin on syytä lisätä linkki tenttiakvaarion varaussivulle, kuten Opettajien tenttiakvaario-ohjeiden kohdassa 5 ohjeistetaan, ja laitoksen/tiedekunnan oodi-vastaavan kannattaa myös muistaa kysyä asiasta.
  • Jos tentti on verkkotentti, oodi-tietoihin on syytä lisätä linkki tentin Moodle-kurssialueelle sekä tieto avaimesta ja milloin kurssialueelle pääsee.
  • Oodia varten on hyvä muotoilla sellainen ilmaus, jonka voi kopioida kaikkiin opintojaksoihin, joissa on sähköistä tenttimistä.
 • Opiskelijoiden ohjeisiin kannattaa lisätä ohjeita siitä, miten toimia tentissä.
  • Tenttiakvaariotenteistä on opiskelijoille ohjeet, sisältäen myös käyttösäännöt. Huomaa, että ohjeet löytyvät englanniksi, kun blogin yläreunasta vaihtaa kieleksi englannin.
  • Verkkotenteistä on tiedekuntakohtaisia ohjeita, ja myös Avoimella yliopistolla on paljon verkkotenttejä.
Kun tenttimisen sähköistää, vähintään osa opintohallinnollisista rutiineista muuttuu

Huomioitavaa sähköisten tenttien jälkeen:

 • Opettajia voi muistuttaa arvioimaan tentit kuukauden kuluessa suorituksesta ja kesän jälkeen.
  • Verkkotenttipäivä on todennäköisesti opintohallinnon tiedossa vastaavasti kuin perinteisetkin tenttipäivät
  • Tenttiakvaariotenttejä opiskelijat voivat suorittaa milloin vain. Siksi tenttiakvaariota käyttäviltä opettajilta voi tiedustella vaikkapa kerran kuukaudessa, onko suorituksia kirjattavaksi. Toistaiseksi tenttiakvaariojärjestelmä tiedottaa kyllä opettajaa opiskelijan palauttamasta tentistä, mutta ei muistuta arvioimattomista tenteistä.
 • Suoritukset on kirjattava oodiin.
  • Moodlessa tehdyistä verkkotenteistä opettaja itse tai verkko-opetuksen tukihenkilön avustamana voi ottaa excel-listauksen, jossa on opiskelijoiden opiskelijanumerot, tentin suorituspäivät ja arvosanat.
  • Tenttiakvaariotenteistä opettajan on toistaiseksi tuotettava arvosanalista itse. Tähän liittyvät ohjeet löytyvät tenttiakvaariotenttien arviointiohjeista. Jos toimintatapa muuttuu, asiasta tiedotetaan tuossa ohjeessa ja opettajille sähköpostitse.
 • Sähköisiä tenttejä käyttävien opettajien ja tiedekunnan tai laitoksen oodi-vastaavan kanssa on hyvä sopia käytäntö siihen, missä muodossa opettajat toimittavat suoritustiedot oodiin kirjattaviksi.

Sähköisen tenttimisen edistämiseksi sekä tiedekunnan, opettajien että opiskelijoiden näkökulmasta olisi tärkeää, että tiedekunnassa sovitaan, kuka vastaa sähköisen tenttimisen mistäkin osa-alueesta. Edellä mainitut prosessin vaiheet eivät välttämättä ole kattava lista, joten tarkennuksia kerätään osana Sähköisen tenttimisen projektia. Lisätietoja sähköisestä tenttimisestä saa mielellään sähköpostitse opetusteknologiakeskuksesta ok-tenttiakvaario @ helsinki.fi ja tiedekuntien yhdyshenkilöiltä.

Posted in Puheenvuorot, Työn alla | Tagged , , , , , , , | Comments closed

Terveiset Aasiasta!

WP_20140312_003Kansainvälisen vaihdon palvelut tehdään yhteistyössä partneriyliopistojen ja siellä toimivien kollegoiden kanssa. Vuosittain järjestetään kolme suurta konferenssia, joihin näiden työkavereiden kanssa kokoonnutaan vaihtamaan kuulumisia, uusimaan sopimuksia, tiedottamaan muuttuneista käytännöistä ja ideoimaan tulevaa. Lisäksi tavataan uusia tahoja ja pohditaan yhteistyömahdollisuuksia. Read More »

Posted in Sekalaista | Comments closed

Työelämäorientaatiopäätös 10 vuotta

Työelämään orientoivat opinnot ovat olleet kymmenen vuotta osa tutkintoja Helsingin yliopistolla. Vuonna 2004 tehdyn päätöksen perusteella kandidaatin tutkintoon sisällytetään asiantuntijuutta kehittävää harjoittelua tai opintoja, jotka tukevat työelämään orientoitumista. Maisterin tutkintoon suositellaan asiantuntijuutta syventävää harjoittelua kotimaassa tai ulkomailla ja mikäli tutkintoon ei sisälly harjoittelua, opintoihin sisällytetään työelämään orientoivia opintoja myös maisterivaiheessa.

Urapalvelut käynnisti viime vuoden lopulla selvityksen siitä, miten työelämäorientaatiota on eri tiedekunnissa toteutettu. Read More »

Posted in Puheenvuorot | Comments closed

Millaista digitaalista opetus- ja oppimisympäristöä kannattaa tavoitella?

Tavoittelemisen arvoisessa opiskelu- ja opetusympäristössä, kaikki järjestelmät seurustelevat keskenään, ja opiskelijat ja opettajat pääsevät sujuvasti omiin tietoympäristöihinsä.  Portti ympäristöön on julkisilla sivuilla, jotta mielenkiintoista tarjontaa, MOOC kursseja, kurssimateriaaleja ja näytteitä luentojen aiheista voivat katsella kaikki kiinnostuneet.

Varsinaiseen työskentely-ympäristöön siirrytään kertakirjautumisella. Read More »

Posted in Puheenvuorot | Comments closed

Kampusseikkailu – Campusrally

kallionlukioelisalautala1

Haluatko tehdä edustamaasi tahoa tutuksi lukiolaisille elämyksellisellä tavalla? Suunnittele tehtävä Kampusseikkailuun yhdessä hakijapalveluiden kanssa!

Kampusseikkailu on uusi tapa lukiolaiselle tutustua yliopistoon. Kampusseikkailu on peli, jossa joukkueet suorittavat yliopiston kampuksilla erilaisia tiedollisia ja luovia tehtäviä kaupunkisuunnistuksen hengessä. Tavoitteena on tutustua elämyksellisellä tavalla mm. yliopiston oppiainetarjontaan, opiskelijoihin ja oppimisympäristöihin. Read More »

Posted in Sekalaista, Työn alla | Tagged , , | Comments closed

Virtaa

Tietotekniikan ja -verkkojen kehittyminen on mahdollistanut uudenlaisten tietoja yhdistävien järjestelmien ja tietovarantojen kehittämisen. Tällaisia tietojärjestelmähankkeita on vireillä mm. terveydenhuoltoalalla. Korkeakoulualalla lainsäädäntö on omalta osaltaan vauhdittanut kehitystä. Read More »

Posted in Puheenvuorot | Comments closed

Liikkuvuutta Euroopassa: Erasmus+

6031248_lKansainvälinen liikkuvuus Euroopassa rahoitetaan suurimmaksi osaksi Erasmus-apurahoilla. Ensi lukuvuonna vaihtoon lähtevät opiskelijat saavat apurahansa Erasmus+ -ohjelmasta, joka on voimassa vuosina 2014–2020. Read More »

Posted in Puheenvuorot | Comments closed

Osallistu – innostu – hyödynnä

Jokainen meistä on varmaan usein miettinyt, kannattaako arvokasta työaikaa käyttää seminaareissa istumiseen.  Tipattoman tammikuun voisi korvata seminaarittomalla – ja vielä parempi – kokouksettomalla tammikuulla!

Mutta sitten on niitä seminaarien helmiä, joissa oikeasti tapaa mielenkiintoisia ihmisiä, käy innostavia keskusteluja, kuulee omia näkemyksiä avartavia esityksiä ja palaa yhden tai kahden seminaaripäivän jälkeen työpisteelleen monen uuden käyttökelpoisen idean kanssa.

Kysele – kokeile – kiinnostu: Oppimisseikkailu 2014 -seminaari kokoaa yhteen opiskelijoita, opettajia, tutkijoita ja hallintohenkilökuntaa kaikilta neljältä kampukselta jakamaan oppimiseen ja opetukseen liittyviä hyviä käytänteitä sekä keskustelemaan niihin liittyvästä tutkimuksesta.  Oppimisseikkailu on järjestetty kerran aikaisemmin ja tapahtumasta saatu palaute oli niin positiivista, että seminaari järjestetään nyt uudemman kerran.

Onnistuneen ja motivoivan seminaarielämyksen resepti on hyväksi koettu: saatetaan yhteen kaikki yliopistolaisryhmät opiskelijoita unohtamatta, tuodaan tutkijoita ja opettajia kertomaan uusimpia tutkimustuloksia ja sekoitetaan joukkoon runsaasti konkreettisia kehitysideoita.

Lähde rohkeasti kampuksilta kohti päärakennusta ja hae sieltä mukaasi parhaat ja käyttökelpoisimmat ideat oman oppimisesi ja opettamisesi tueksi ja kehittämiseksi. Minkälaisia uusia tutkimustuloksia on opiskeluinnon ja opiskelukyvyn vaikutuksista opintojen suorittamiseen? Millaista monikielinen opetus on käytännössä? Miten voin aktivoida opetustani? Onko maisteriksi valmistumiselle pikakaistaa?

Jos siis sinun pitää valita yksi seminaari, johon osallistut kevätlukukaudella, niin olkoon se Oppimisseikkailu!

Kysele – kokeile – kiinnostu: Oppimisseikkailu 2014 –seminaari järjestetään yliopiston päärakennuksessa 4 . – 5.3.2014. Lisätietoa, ohjelma ja ilmoittautuminen https://flamma.helsinki.fi/fi/flammahelsinkififioppimisseikkailu/HY308966 .

Posted in Puheenvuorot | Comments closed

Arjen työ on yliopiston kivijalka

Syyslukukauden aikaiset puheenvuorot OpintosekTorilla voi ryhmitellä seuraavasti: 1) opiskelijoiden rekrytointi, hakijat ja valinnat, 2) opetus ja ohjaus, 3) monikielisyys, 4) kansainvälistyminen, 5) tietotekniset ratkaisut, 6) tiedontuotanto.

Nämä kaikki teemat ovat yliopiston strategiassa keskeisiä. Puheenvuorot kertovat että olemme onnistuneesti tehneet strategiasta arjen käytäntöä ja kommunikaatiota. Strategia ei ole teoriapaperi vaan tekemistä. Asiat ovat edistyneet ja olemme hyvässä tahdissa tavoitteidemme toteutuksessa. Se on osaavan, innovatiivisen ja työstään innostuneen henkilöstön ansiota. Read More »

Posted in Puheenvuorot | Comments closed

Haastattelu ei enää haihattelua

Opiskelijat valitaan englanninkieliseen ja muuhun maisterikoulutukseen papereiden perusteella. Papereiden toivotaan selvittävän hakijan aikaisempaa opiskelumenestystä, opintojen sisältöä ja motivaatiota. Valitsijan tehtävä on vaikea, koska hakijoiden taustat vaihtelevat suuresti. Joku on opiskellut kandidaatin tutkinnon tuntemattomassa kiinalaisessa yliopistossa, joku toinen voi olla motivoitunut vaihtamaan alaa, kolmannen hakijan motivaatiokirjeen autenttisuus on kyseenalainen jne. Kansainvälisissä maisteriohjelmissa on todettu, että kaikki keinot on syytä ottaa käyttöön, jotta koulutuksiin saadaan niihin parhaiten soveltuvat opiskelijat.  Haastattelu on yksi keino tehdä parempia valintoja.

Valintahaastattelu ei kuitenkaan ole ihan yksinkertainen asia. Read More »

Posted in Puheenvuorot | Comments closed

Tenttiakvaariossa tapahtuu

Porthanian toisen kerroksen kerroksen tilassa P224 kalustetaan uutta tilaa tenttiakvaariota varten. Tavoitteena on, että uusi tila joustavaa tenttimistä varten avautuu keskustakampuksen tiedekuntien käyttöön vuodenvaihteessa. Tenttikoneet ja kalusteet on tilattu, kameroita asennetaan ja tenttijärjestelmään tehdään pieniä räätälöintejä parhaillaan. Räätälöintiä tarvitaan mm. varausjärjestelmään. Tässä vaiheessa varsinaiseen tenttijärjestelmään ei tehdä suuria muutoksia vaan pääpiirteissään ohjelmisto toimii kuten tähänkin asti.

Read More »

Posted in Sekalaista | Comments closed