Urapolkuja! Jaakko Pirhonen: “Kemistin työ on tuntemattoman löytämistä ja sen ominaisuuksien selvittämistä.”

jaakko piiroinen
Jaakko Pirhonen

Tiedekunta: matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Oppiaine: Analyyttinen kemia
Sivuaineet: Biokemia, fysiikka
Valmistumisvuosi: 2011

Työtehtävä ja työnantaja:
Kemisti, Alko Oy, Alkoholintarkastuslaboratorio

 

 

Mitä olet opiskellut ja miten päädyit hakemaan valitsemallesi alalle?

Opiskelin kemiaa ja erikoistuin analyyttiseen kemiaan. Kemian laitokselle päädyin tuttua reittiä lääkiksen pääsykokeiden jälkeen. Kemia kuitenkin kiinnosti tieteenä, joten en ikinä hakenut toista kertaa vaan jäin kemialle. Eli tavallaan sattuman kautta, mutta kiinnostavat tieteet veivät mennessään.

Miksi valitsit Helsingin yliopiston?

Se oli luonnollinen valinta. Kotipaikkakuntani lähin yliopistokaupunki, jonka tunsin entuudestaan parhaiten. Myös Helsingin asema Suomen johtavana kulttuuri-, tapahtuma- ja musiikkikaupunkina vaikutti vahvasti päätökseen.

Miten kuvailisit pääainettasi? Mitä asioita siinä opiskellaan?

Analyyttisessä kemiassa tutkitaan yhdisteitä ja niiden pitoisuuksia. Se on tuntemattoman löytämistä ja sen ominaisuuksien selvittämistä. Pohjalle tarvitaan vahvaa kemian perusteiden osaamista sekä fysiikan ilmiöiden tuntemusta. Luonnontieteiden kattavasta hallinnasta on suuri etu ja näitä asioita opiskellaan mieluusti monipuolisesti.

Mitä sivuaineita sinulla oli ja miksi valitsit ne?

Biokemia kiinnosti ja hetken jopa harkitsin sen vaihtamista pääaineeksi. Se kuitenkin jäi sivuaineeksi. Fysiikka alkoi kiinnostaa oikeastaan vasta yliopistossa ja luinkin siitä sitten sivuaineen, mistä on ollut valtavasti hyötyä.

Miten olet päätynyt työtehtävään, jossa nyt olet?

Sain opiskeluaikana töitä Oikeuslääketieteen laitokselta (nykyinen Hjelt-instituutti), Oikeuskemian laboratoriosta. Tein siellä kuolemansyyn selvitystä ja työssäni opin valtavasti analyyttisestä kemiasta ja erilaisista analyysimenetelmistä sekä näytteistä ja niiden käsittelystä. Valmistuttuani työskentelin myös vuoden analyysilaitteiden valmistajalla. Näistä yhdessä sain vahvan työkokemuksen, minkä ansiosta sain nykyisen työpaikkani Alkon Alkoholintarkastuslaboratorion kemistinä.

jaakko piiroinen2

Mikä on mielestäsi tärkeää huomioida opiskeluissaan uran ja työllistymisen kannalta?

Lukea luonnontieteitä monipuolisesti. Tärkeintä on olla aktiivinen ja hankkia alan työkokemusta. Oman alan kokemusta kannattaa alkaa kartuttaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, sillä se on ovi eteenpäin valmistumisen jälkeen.

Mitä neuvoja antaisit tuleville opiskelijoille, jotka miettivät tulevaa opinahjoaan?

Kannattaa heittäytyä opiskelemaan sitä mikä eniten kiinnostaa. Luonnontieteet alana avaa työmahdollisuuksia, joista en edes tiennyt opiskelujen alkuvaiheessa. Se mahdollistaa monenlaisen mielenkiintoisen uran ja maailman ymmärtäminen luonnontieteiden kautta on oppimista parhaimmillaan.

Mitkä ovat omat urasuunnitelmasi?

Viihdyn hyvin nykyisessä työssäni ja haluan kehittyä asiantuntijana siinä ja katsoa mitä se tarjoaa. Tietysti haluan kehittyä analyyttisenä kemistinä ja ymmärtää lisää analyysien mahdollisuuksista.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*