Urapolkuja! Kristiina Rintanen: Markkinointia kaikissa kanavissa!

Krisse

Kristiina työskentelee markkinointitoimisto Superlouderissa. “Olen siirtynyt suunnittelutiimiin, jossa luomme ratkaisuja asiakkaidemme markinoinitiviestinnällisiin haasteisiin kanavariippumattomasti.”

Nimi:Kristiina Rintanen
Tiedekunta: Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
Oppiaine: Kuluttajaekonomia
Sivuaineet: Kandivaiheessa yritysjuridiikka Aalto Yliopistossa. Maisteriopinnoissa vapaavalintaisia markkinoinnin ja viestinnän kursseja
Valmistumisvuosi: 2013
Työtehtävä ja työnantaja: Markkinointitoimisto Superlouder Oy / Suunnittelun tuottaja

 

Hei Kristiina, mitä olet opiskellut ja miten päädyit hakemaan valitsemallesi alalle?

Olen opiskellut kuluttajaekonomiaa Helsingin yliopistossa Taloustieteen laitoksella ja siinä sivussa ryhmäliikunnanohjaajaksi.

18-vuotiaalle tytölle ei todellakaan ollut selvää, mikä se oma juttu olisi ja mitä nuo lukiossa esitellyt koulut, linjat ja oppiaineet pitivät sisällään. Olin kiinnostunut luonnontieteistä, opettajan ammatista, kaupallisesta alasta, yritystoiminnasta ja liikunnasta. Halusin kovasti myös päästä näkemään maailmaa.

Päätin lähteä ylioppilaskevään jälkeisenä syksynä reissaamaan maailmalle hyvän ystävän kanssa. Palasin kotiin reissulta kevääksi lukemaan pääsykokeisiin. Kaupallinen ala voitti ja päätin hakea sekä Kauppakorkeakouluun että Helsingin yliopistoon, koska mielsin kaupallisen alan koulutuksen yleispäteväksi. Yliopisto vei voiton ammattikorkeasta vapaamman opiskelurytmin johdosta.

En päässyt Helsingin Kauppakorkeakouluun, mutta Helsingin yliopistosta tuli kirje, jossa onniteltiin opiskelupaikasta. Kaupallisen alan koulutuksissa arjen ilmiöitä tarkastellaan useimmiten yrityksen näkökulmasta, mutta kuluttajaekonomian oppiaine lähestyy ilmiöitä kuluttajan näkövinkkelistä, mikä kiinnosti kovasti. Kuten jo aikaisemmin totesin, kuluttajaekonomian opinnoissa yhdistyvät mukavasti sosiologia, psykologia, talous- ja yhteiskuntatieteet.

Miksi valitsit Helsingin yliopiston?

Helsingin yliopistossa pääsee valitsemaan paljon mielenkiintoisia kursseja oman pääaineen ja tiedekunnan ulkopuolelta.

Miten kuvailisit pääainettasi? Mitä asioita siinä opiskellaan?

Kuluttajaekonomia on “poikkitieteellinen” pääaine, joka antaa mahdollisuuden rakentaa oma opintokokonaisuus tiettyjen raamien puitteissa. Oppiaineessa yhdistellään mm. psykologian, sosiologian, markkinoinnin, yhteiskuntatieteiden ja taloustieteiden oppeja.

Mitä sivuaineita sinulla oli ja miksi valitsit ne?

Yritysjuridiikka Joo –opintojen kautta silloisessa Helsingin Kauppakorkeakoulussa (HSE nyk. Aalto Yliopisto) kiinnosti oman yleistiedon kartuttamisen ja yrittäjyyshenkisyyteni kannalta kandivaiheessa. Maisteriopintoihini valitsin markkinoinnin ja viestinnän kursseja, koska olin päässyt töihin markkinointitoimistoon ja ala kiinnosti valtavasti.

Miten olet päätynyt työtehtävään, jossa nyt olet?

Kiinnostuin vasta opintojeni loppuvaiheessa markkinoinnista, sen suunnittelusta ja toteuttamisesta. Kyselin mahdollisista vapaista työpaikoista pääkaupunkiseudun markkinointitoimistoissa opiskelun ohessa, jotta saisin lisää työkokemusta ja erilaista perspektiiviä viimeisiin opintojaksoihin. Kaverit jelppivät minut työhaastatteluun, josta aukesi työpaikka Louderille lähes 500 hakijan joukosta, lucky bustard!

Aloitin tuotantokoorninaattorina tuotantotiimissä eli käytännössä toteutimme asiakkaille myytyjä projekteja. Nyt olen siirtynyt suunnittelutiimiin, jossa luomme ratkaisuja asiakkaidemme markkinointiviestinnällisiin haasteisiin kanavariippumattomasti. Haastavaa, monipuolista ja hauskaa! Suoritin maisteriopinnot loppuun työn ohessa.

Mikä on mielestäsi tärkeää huomioida opiskeluissaan uran, työllistymisen kannalta?

Oppilaitoksien järjestämillä yritysvierailuilla, vierailijaluennoilla ja muissa tilaisuuksissa kannattaa olla aktiivisesti mukana ja läsnä. Niistä saa arvokasta tietoa uramahdollisuuksista sekä pääsee tietysti myös verkostoitumaan. Sekä Suomessa suoritettavat että kansainväliset opiskelijavaihtomahdollisuudet kannattaa hyödyntää.

Kaikki esiintymistilanteet ja käytännönläheiset projektit ovat eritoten niitä juttuja, joista kannattaa ottaa kaikki irti. Sosiaaliset ja viestinnälliset taidot ovat avainasemassa niin työssä kuin muillakin elämän osa-alueilla.  Monessa mukana oleminen, ahkeruus, rohkeus ja parhaansa yrittäminen kehittävät omia tietotaitoja.

Mitä neuvoja antaisit tuleville opiskelijoille, jotka miettivät tulevaa opinahjoaan?

Ei haittaa, vaikka ei tiedä mitä “isona” haluaa tehdä, kukapa tietäisi? Useimmat koulutukset (varsinkin kaupallisen alan) antavat yleispätevän valmiuden toimia mitä erilaisimmissa työtehtävissä. Isäni muistutti aina, että koulutus kuin koulutus kannattaa aina. Onneksi isälläni oli auktoriteettiä ja pistin paperit yhteishakuun, vaikka en tiennytkään, mitä haluaisin tehdä myöhemmin elämässä. Olen erittäin kiitollinen pienestä patistamisesta! Pääainetta ja opiskelupaikkaa voi nykyään vaihtaa melko joustavasti. Monet jo käydyt kurssit saa hyödynnettyä/hyväksiluettua. Kokeilemalla tietää, mitä haluaa tai mitä ei halua.

Työelämä on opettajista paras, joten esimerksi harjoittelupaikan valintaan kannattaa uhrata muutama ajatus. Mokasin itse tässä kohdassa, koska kuittasin molemmat harjoittelut jo olemassa olevilla työpaikoillani. Nyt siitä oppineena ottaisin rauhassa selvää erilaisista mahdollisuuksista.

Mitkä ovat omat urasuunnitelmasi?

Elän hetkessä ja teen niitä juttuja, jotka tuntuvat omilta ja joiden tekemisestä nautin. Tulevaisuudelle on kaikenmoisia toteutukseen menossa olevia haaveita liikunnan, matkailun ja markkinoinnin parissa 😉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*